Adresseavisen

2021 ble nok et år preget av koronapandemien som har hatt store og alvorlige konsekvenser for samfunn og enkeltmennesker. Det har krevd store ressurser, men samtidig har vi klart å løfte mange andre viktige saker som både har fått lokalt og nasjonalt gjennomslag. Det har gitt gode resultater. Vi har fortsatt trafikk og abonnementsvekst i Adresseavisen.

Bladet

2021 var året vi skulle riste av oss pandemien. Vi fikk vaksine, gjenåpnet samfunnet, men avsluttet omtrent som vi startet – med begrensninger og tiltak. Som året før har vi derfor erfart at leserne har stort behov for oss, vi har hatt god trafikk og nyhetsbildet har i stor grad vært preget av hvilke konsekvenser pandemien har for lokalsamfunnet.

Brønnøysunds Avis

2021 ble et nytt koronapreget år for Sør-Helgeland og Brønnøysunds Avis, men året var også et nytt år for norgessommer, et valgår og året hvor Brønnøysundregistrene flyttet inn i nytt bygg.

Fosna-Folket

I 2021 tok Fosna-Folket for alvor steget over til å bli en fullverdig nettavis med alt hva det innebærer av direkterapportering, streaming og visuell historiefortelling. Trafikkdata viser at leserne forventer at vi alltid er oppdatert på det som skjer her, og åpenbart har våre prioriteringer resonert godt hos leserne på Fosen. For 2021 var året hvor antall digitale abonnenter på Fosna-Folket gikk forbi og ble høyere enn antall komplett-abonnenter. Dette innebærer også en forpliktelse overfor leserne, som oppsøker oss stadig oftere for å oppdatere seg på hendelsesnyheter. I et innimellom hendelsesfattig området som Fosen, har vi bestemt oss for å prioritere dekningen av ekstremvær, ved å dekke det i sanntid og konsekvensene av det i ettertid. I tillegg ble vi i 2021 bedre på å fange opp debatten blant folk og å foredle tips som kom til oss eller som vi fanget opp på andre måter.

Hitra-Frøya

Lokalavisa Hitra-Frøya skal være det klart foretrukne samlingspunktet for øyværinger, enten det røyner på eller er solskinnsdager. Vi skal både gi informasjon og undersøke informasjon i lokalmiljøet. Vi syns vi lykkes rimelig bra med målsettingen om dette i 2021 også.

Innherred

Den viktigste oppgaven til Innherred er å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Verdal og Levangers interesser i regionen og landsdelen.

Opp

OPP hadde sitt første driftsår etter fusjonen mellom OPP (etablert 2002) og Opdalingen (etablert 1934) – og 2021 ble preget av arbeidet med å smelte sammen to avismiljøer og kulturer – og hurtig etablere nye OPP som det klare markeds- og nyhetsvalget for oppdalinger, rennbygger og fritidsinnbyggere i de to kommunene.

Steinkjer24

2021 ble det første hele driftsåret til Steinkjer24. Gjennom året ble vi godt kjent med Steinkjer, og Steinkjer ble godt kjent med oss. Det har vært et år med politiske drama, pandemi og hvor det er blitt klart at det må skje store endringer innenfor oppvekst og eldreomsorgen i Steinkjer. I Steinkjer24 har vi gjennom året hatt store endringer i organisasjonen hvor nye folk og ny redaktør har kommet til.

Sør-Trøndelag

Vi trodde vel alle at 2021 skulle bli et helt annerledes år enn 2020. Men så ble det ikke slik allikevel. Koronaen fortsatte å prege det aller meste av året, bortsett fra den korte perioden da Norge åpnet opp igjen. Leserne har fortsatt å være sultne på oppdateringer på smitte- og vaksinenyheter, og dette har i ulike former preget sakene våre også i 2021.

Trønderbladet

Der vi trodde at 2020 var koronaåret, fortsatt det dessverre også i 2021. Likevel var situasjonen annerledes for Trønderbladet. Da nedstengingen kom i 2020 var alt usikkert og annonsørene satte seg på gjerdet. Selv om også 2021 var preget av korona og smitteverntiltak, hadde alle mye lavere skuldre. Dermed kunne avisdriften gå mye mer normalt.