Adresseavisen

2021 ble nok et år preget av koronapandemien som har hatt store og alvorlige konsekvenser for samfunn og enkeltmennesker. Det har krevd store ressurser, men samtidig har vi klart å løfte mange andre viktige saker som både har fått lokalt og nasjonalt gjennomslag. Det har gitt gode resultater. Vi har fortsatt trafikk og abonnementsvekst i Adresseavisen.

Fakta
Samlet opplag 76803
Utgiversted Trondheim
Ansvarlig redaktør Kirsti Husby (49)
Trøndelag, Nordmøre og Nord-Østerdal
Kommer ut Daglig unntatt søndag
Daglige lesere totalt
215500
Daglige brukere på nett
172600
Daglige brukere på mobil
145200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 18110
 • Redaksjonelle årsverk
 • 104
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 304
 • Antall kommentarer
 • 507
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 65
 • Antall kronikker
 • 249
 • Antall leserinnlegg
 • 2566

  Avisens samfunnsansvar

  Mange gikk inn i det nye året med en forventning om at pandemien snart skulle være over. Men så ble det ikke slik.

  Vi har også dette året fått kjenne på hvor viktig det er å rapportere om løpende nyheter om smittetall, innleggelser, vaksinasjon, tiltak og konsekvenser. Vi har vært opptatt av å vise hvordan folk har måttet endre livene sine. I én av artiklene fikk vi vise et år med korona gjennom en familie i Trondheim. Mor er sykepleier på et sykehjem som ble rammet av korona, far er i foreldrepermisjon med minstemann mens han sjonglerer hjemmeskole og hjemmebarnehage. Vi har også møtt personer som har stått i en fortvilt situasjon fordi de er blitt permittert fra jobben sin - og det flere ganger. På St. Olavs hospital har vi fått komme inn blant annet for å gi leserne innblikk i hvordan intensivavdelingen jobber med å behandle koronapasienter. Tilgangen til arenaer som ikke alle kan ha tilgang til er svært viktig for at vi skal kunne utføre vårt samfunnsoppdrag.


  Like viktig har det vært å stille kritiske spørsmål rundt håndteringen av pandemien fra nasjonale og lokale myndigheter: Hvorfor kommer tiltakene nå, og treffer tiltakene der de skal treffe? Ved å undersøke hvilke arrangementer som fikk koronastøtte, avslørte Adresseavisen at Sommerfæstivalen i Selbu hadde fått nesten én million kroner i støtte. Dette til tross for at datoen for festivalen ikke var annonsert, festivalområdet ikke var booket og artistene manglet. Arrangørene ble nødt til å betale tilbake støtten. Vi har også vært opptatt av å få motstemmer i tale, fordi vi mener at flere sider av en av vår tids største nyhetshendelser må belyses.
  På oppdrag fra bransjenettstedet Medier24 stilte Infact flere spørsmål om medienes dekning av koronapandemien. Av 1041 som ble spurt, mente nesten 30 prosent at mediene skriver for mye om koronaviruset. Mens året før mente halvparten dette. Et annet spørsmål som ble stilt, var hva man mener om medienes beskrivelser av farene ved koronavirus. 25 prosent mente at norske medier overdriver farene med korona, halvparten mente beskrivelsene var riktige, mens 5,9 prosent mente mediene underdriver farene.

  Vi har fått spørsmål om hvorfor vi fortsatte å rapportere om smittetall i perioder der smittetallene var lavere i Trondheim og Trøndelag, er det for å skremme folk? Vi gjør ikke denne jobben for å skremme leserne. For oss har det vært riktig å løpende rapportere om smitte – men også innleggelser, dødsfall og vaksinasjonsgrad i befolkningen, slik at leserne våre skal kunne følge utviklingen av pandemien over tid. For å kunne se sammenhenger og utviklingstrekk mener vi det har vært nødvendig å opprettholde denne rapporteringen.
  Infact spurte også om folk stoler på det mediene skriver om koronaviruset. I mars 2020 svarte 3 av 10 at de ikke stolte på medienes omtale, mens i 2021 ser tilliten ut til å ha økt. 64,4 prosent svarte at de stoler på medienes dekning.

  All vår journalistikk skal være faktabasert og opplysninger vi mottar, kontrolleres. Rett før jul fikk vi flere tips om at en koronasmittet person hadde vært på kjøpesenteret Sirkus shopping i Trondheim. Ifølge tipsene ble den smittede personen bedt om å henvende seg i informasjonsskranken. Dette skulle ha resultert i at hele tolv smittede meldte seg. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at historien var et rykte som hadde fått spre seg i sosiale medier. Samme rykte hadde spredt seg flere steder i landet, om andre kjøpesentre. Vi valgte å omtale ryktet. Både for å avlive det, og for å se på årsaker til at falske nyheter spres. Redaksjonssjef Silje Skiphamn i Faktisk.no fortalte at de har fått inn mange tips om usanne historier som blir delt av mange: - Blir man sint, lei seg eller glad, er det lett å glemme at man må sjekke fakta først. Tommelfingerregelen er at jo mer følelsesmessig engasjert man blir, jo større grunn er det til å være kildekritisk.

  Men nyhetsåret i Adresseavisen har ikke bare handlet om korona. Vi har lagt vekt på å drive undersøkende journalistikk, for å få fram forhold som ellers ikke ville blitt belyst. I artikkelserien Savnet kartla vi at 68 personer er savnet fra Trøndelag siden 1970. Bak disse står pårørende som aldri fikk en grav å gå til. Som følge av vår artikkelserie opprettet politiet i Trøndelag et eget savnetprosjekt, der de vil innhente DNA i flere saker i forsøk på å løse sakene.

  Kongsberg-tragedien satte nasjonalt fokus på psykiatrien. Adresseavisen kartla 196 draps- og drapsforsøksdommer fra 2016 og fram til september 2021. Kartleggingen viste at i over halvparten av sakene var handlingene utført av personer med bakgrunn i psykiatrien eller som hadde blitt dømt til tvunget psykisk helsevern.

  Trondheim er i vekst og byen fortettes. Gjennom vår dekning har vi vist frem problemstillinger knyttet til dette, for eksempel hvordan utbygging skaper behov for nye skoleplasser og annen infrastruktur.

  Trd.by, vårt nettsted for unge lesere, undersøkte hvordan narkotika preger Trondheim. De vi snakket med måtte anonymiseres for sin egen sikkerhet. Når mediene anonymiserer kilder, gjøres det ofte med svarte sladder, pixelerte bilder eller ved å ta bilder bakfra. I denne serien valgte vi en helt annen form: tegninger. Vi tror måten vi formidlet denne saken på, skilte seg ut. Og vi tror vi fikk til å nå yngre lesere på en ny måte i dette prosjektet. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra leserne som tyder på at dette stemmer.

  På tampen av året avslørte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen fikk gratis pendlerbolig ved å oppgi adressen til sin hybelleilighet i Trond Giskes leilighet i Trondheim til Stortinget. Hun hadde samtidig etablert seg med sin mann i deres felles bolig på Ski, 29 kilometer fra Oslo. Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig. To dager etter avsløringen valgte Eva Kristin Hansen å trekke seg som stortingspresident. Politiet er i ferd med å etterforske mulig misbruk av pendlerboligordningen på Stortinget. Presidentskapet på Stortinget har også vedtatt regler som forplikter alle stortingsrepresentanter å informere om forhold som kan føre til at de ikke har rett på pendlerbolig.

  2021 ble året der vi alle måtte innse at en pandemi ikke tar slutt selv om vi møter et nytt år. Og en påminnelse om hvor stort behovet er for faktaorientert og kritisk journalistikk som kan belyse det som skjer rundt oss.


  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Adresseavisen skal være den viktigste nyhetsleverandøren for deg som bor i Trondheim og Midt-Norge. Dette har vi gjort i 2021 gjennom å være:

  ·      Først og best når ting skjer

  ·    Den som setter dagsorden nasjonalt og lokalt, og avslører maktmisbruk

  ·      Midt-Norges største og viktigste debattarena

  ·       Treffe unge voksne (målgruppetenking)

   

  Vi skal være førstevalget. Den du går til for å få vite hva som skjer akkurat nå, og den som lar deg forstå hvordan valg og endringer i samfunnet kan påvirke hvor vi står i fremtiden.

  I kampen om å være først skal vår journalistikk holde høy kvalitet. Du skal kunne stole på at det Adresseavisen melder er sant. Vi lever av tillit. Gjør vi feil, så skal dette rettes opp så raskt som mulig. 

  I vår ambisjon om å være først ute med det siste, er det også viktig å prioritere de lange løpene. Å sikre at vi har ressurser som lar oss grave og avsløre. Sikre at vi har sakene som gir publikum overblikk og dypdykk. Vår journalistikk får konsekvenser og fører til endring.

  Debattene om samfunnet vårt, løpende nyheter og det folk flest har på hjertet skal skje på den største og viktigste debattarenaen i vår region: Midtnorsk debatt.  

  I tillegg jobber vi kontinuerlig med å treffe enda bedre med vårt innhold mot målgruppen unge voksne. Her har vi gjennom 2021 gjort flere tiltak, samtidig som vi ser at dette vil være et løpende arbeid som hele bransjen står i for å sikre rekruttering i fremtiden. 

  Les mer
  Legg til i min rapport

  Papiravisen

  I likhet med 2020 ble papirutgavene i stor grad produsert av medarbeidere som jobbet på hjemmekontor også i 2021.


  Andre halvdel av 2021 startet arbeidet med å forberede overgangen til nytt digitalt publiseringssystem i redaksjonen. Prosjektet fortsetter i 2022 og det er gjort et betydelig arbeid for å sikre at overgangen til nytt system ikke påvirker produksjonene av papiravisen.
  Gjennom hele 2021 har deadline vært kl. 20.15, med unntak for enkelte dager med sene fotballkamper samt for valgdagen i september.

  Adresseavisen publiserte 303 hovedaviser, 51 utgaver av Ukeadressa, 43 Hjem-magasin og fire Bilmagasin i 2021.

  E-avisen

  Bruken av E-avisen har holdt seg stabil gjennom 2021. Hver utgave lastes ned rundt 16 000 ganger – kun nedlastinger som fører til aktiv bruk er med i tellingen.
  En ny utgave av E-avisen er tilgjengelig for abonnentene klokken 21.00 seks dager i uken og vi sender ut et pushvarsel til hver utgave klokken 22.00. Trafikktallene viser at en betydelig andel av lesningen skjer samme kveld som utgaven publiseres.
  I 2021 fikk vi på plass et par tekniske forbedringer på E-avisen. Det er blant annet nå blitt mye enklere å oppdatere en utgave etter publisering.


  Produksjonen i 2021


  Hovedavis: Redaksjonelle sider: 10 343 / Annonsesider: 3220 (23,7 prosent) / Totalt: 13 563
  Ukeadressa: Redaksjonelle sider: 2114 / Annonsesider: 148 (6,5 prosent) / Totalt: 2262
  Hjem: Redaksjonelle sider: 635 / Annonsesider: 1389 (68,6 prosent) / Totalt: 2024
  Bilmagasinet: Redaksjonelle sider: 87 / Annonsesider: 53 (37,8 prosent) / Totalt: 140
  MN24-magasin: Redaksjonelle sider 115 / Annonsesider: 61 (34,6 prosent) / Totalt: 176
  Totalt: Redaksjonelle sider: 13 294 / Annonsesider: 4816 (26,5 prosent) / Totalt: 18 110

  Legg til i min rapport

  Digital utvikling og presentasjon

  «Da Norge stengte ned, giret vi opp», skrev vi i fjorårets rapport. Vi har på ingen måte tatt foten av gassen i 2021, hvor mye av journalistikken og innovasjonen fortsatt preges av pandemien. Vi kan ikke huske å ha opplevd et så vedvarende informasjons- og nyhetstrøkk som vi har stått i de to siste årene. Samtidig er det gledelig å se at vi lykkes der vi har skapt tid og rom til satsinger som ikke er koronarelatert. Og er det én ting vi har lært i bølgen etter gjenåpningsperioden: Samarbeid på avstand fungerer, men kreative prosesser er best når vi sitter fysisk sammen

  Datajournalstikk


  Pandemien har også preget datajournalistikken i Adresseavisen i 2021. Vår koronaoversikt med oppdaterte tall for samtlige trønderske kommuner er årets desidert mest leste sak på adressa.no, med 6,6 millioner sidevisninger. Myndighetene har fortløpende forbedret sin rapportering, og stadig flere tall har blitt gjort tilgjengelig. Samtidig har vi forbedret og tilpasset vår tjeneste, noe som gjør at oppdateringene kommer enda raskere ut til publikum.

  Som følge av våre forbedringer er behovet for journalistkapasitet til manuelle oppdateringer nå tilnærmet null, som frigir tid til enda mer journalistikk. Arbeidet har også gitt verdifull kompetanse som vi tar med oss inn i andre prosjekter.


  Utover koronatall, er tjenesten om ny eiendomsskatt i Trondheim det mest leste datajournalistiske prosjektet i 2021, og inne på topp 10 av mest leste plussaker. Ved å koble datasett med informasjon om gammel og ny eiendomsskatt med digitale kart og informasjon fra Kartverket, laget vi en søkbar tjeneste hvor det var mulig å søke opp hver eneste eiendom i Trondheim, og undersøke hvordan ny beregning av eiendomsskatt slo ut. Samtidig kunne man enkelt se hvordan det så ut i resten av nabolaget.

   

  Med en ny konkurrent i byen, har også kampen om å være først med nyheter strammet seg til. Vi har i løpet av året utviklet en rekke roboter, som sjekker en lang rekke relevante nettsider for endringer og oppdateringer mange ganger hver time, og varsler journalister når det er lagt ut informasjon som kan være relevant. I tillegg til at det øker sjansen for å være først med det siste, så frigjør også dette menneskelige ressurser, som heller kan settes inn i andre deler av det journalistiske arbeidet.

   

  I løpet av 2021 har en robot også blitt brukt som research-hjelp i en mer kompleks sammenheng, i forbindelse med et prosjekt som så på alle drapsdommer siden 2016. Totalt var dommene på mange tusen sider. En robot leste alle dommene, på jakt etter nøkkelord som journalistene hadde bestemt. Alt arbeidet til roboten ble kvalitetssikret av «ekte» journalister, men jobben bidro i betydelig grad til å lette arbeidet med gjennomgangen av de voldsomme dokumentmengdene.

   

   

  Nyskaping og prisvinnende utforming

  Vi har som mål å være ledende på digital historiefortelling, med et brennende ønske om å være med på å skape morgendagens journalistikk og fortellerformer. Hver dag jobber vi beinhardt for å lage de beste sakene. Og midt i myldret, forsøker vi å velge ut de historiene vi tror kan ta oss inn i det fremtidige digitale landskapet.  

  Dette består i å kunne ha systemer som lar oss daglig og ukentlig ha visuelle opplevelser for våre brukere – men også å kunne skape banebrytende presentasjon på enkeltsaker gjennom året. Som for eksempel årets Narko-satsing på Trd.by og Savnet. 

   

  Her er det spesielt gledelig å se at saker vi har brukt så lang tid på, både gjennom innhenting av stoff – men også visuell utforming – er blant satsingene publikum har brukt mest tid på i 2021. 4,35 minutter lesetid på historien om «Jørgen» er lang tid i vår kjappe nyhetsverden. 

   

  I tillegg til å fange interessen og engasjere med visuell journalistikk, ønsker vi å ha en tydelig avsender på tvers av egne og andres plattformer. Publikum skal vite at det er Adresseavisen som snakker, selv om de ikke leser oss på adressa.no. Da trengs en tydelig grafisk profil. Derfor har vi i 2021 jobbet ytterligere med å sikre at vår logo og farger følger innholdet vårt – om det er på Facebook, Instagram eller andre kanaler.

   

  Vår egen plattform gjennomgår også et krevende, men viktig arbeid. Her har vi brukt 2021 på å danne grunnmuren til det som skal bli adressa.no i tiden fremover. I forlengelsen skal vi også bytte ut vårt innskrivingssystem, som vi tror vil gjøre jobben med å skape journalistikk enda bedre. Målet er at endringen også gir grobunn for fart, kreativitet og nyskaping i 2022. 

   

   

  Prisvinnere 

  Også i 2021 høster vi priser for å være blant de beste på digital design av journalistikk. I European Newspaper Award vant vi til sammen seks priser, hvor «Ett år med korona» vant online innovasjon/multimedia storytelling. I tillegg fikk vi hele tre priser for cross media (nett og papir) for «Eggen 80», «Ett år med korona» og «Savnet». 

  Trd.by – å treffe yngre

  I løpet av 2021 har Trd.by med de samme ressursene vokst ytterligere, der vi gjennom året har økt antallet sidevisninger med litt over 11 prosent. I snitt hadde vi 57 000 sidevisninger per dag.

   

  Nok et pandemiår har preget dekningen, særlig i kraft av mangelen på aktiviteter og hendelser der de unge ellers ville ha vært samlet. Egenutviklede ideer har derfor vært avgjørende, og vi treffer fortsatt best blant leserne under 35 år, jevnt fordelt mellom kvinner og menn. 

  Årets mest leste sak ble saken om Bente som ble nektet å trene på treningssenteret på grunn av antrekket sitt. Dette er også blant de mest leste sakene på adressa.no, med sine over 370 000 sidevisninger.

   

  I året som gikk har vi også forsøkt å finne rom til å gjøre mer tidkrevende og dyptgående journalistikk. Flere av artiklene fra vår store satsing om narkotika i Trondheim er lesertoppen. Her eksperimenterte vi med både innhold og uttrykk, med mål om å både kle innholdet i saken og treffe vårt kjernepublikum. Denne formen for eksperimentering ønsker vi å gjøre mer av også fremover. 

   

  Trd.by vil inn i det nye året fortsette å være et pusterom i stoffmiksen hos Adresseavisen, og utvikle seg ved å nå ut til kjente og nye lesere på nye måter og på flere kanaler. Her har vi i 2021 prioritert Facebook og Instagram som våre hovedkanaler for å nå ut med journalistikken. Om vi også skal ut i andre kanaler, eller låne mer av formspråket til sosiale medier i egne flater, jobber vi løpende med.

   

   

  Sosiale medier

  I 2021 vokste skepsisen til sosiale medier, Facebook spesielt, men også resten av teknologigigantene, i samfunnet. Varsleren Frances Haugen lekket urovekkende opplysninger om at Facebook har skodd seg på polarisering og Instagram har vært skadelig for unge. I tillegg fikk kravene om at gigantene må betale skatt i landene der de opererer, fornyet styrke. Det problematiske ved at Facebook svekker de redaksjonelle medienes betalingsmodeller og opererer som over-redaktør ble også satt høyere på agendaen.  

  For oss i Adresseavisen betyr dette at vi må bruke sosiale medier enda smartere – enda mer strategisk. Vi kan ikke bruke ressurser etter innfallsmetoden, men skal legge kreftene våre der vi får mest mulig igjen. Vi skal tenke kost/nytte, og finne balansen mellom å bruke Facebook så det gagner oss, og unngå å la oss bruke ved å fylle en konkurrerende ustyrlig kanal med godt gratis innhold.  

   

  Det betyr ikke at vi reduserer tilstedeværelsen vår på sosiale medier. Facebook er fremdeles en veldig viktig kanal for oss, et godt verktøy for å prate med folk i Midt-Norge. Et utslag av strategien vår har vært å halvere antall poster på Facebook i løpet av en dag. Ved å gjøre en mer gjennomtenkt utvelgelse ser vi at vi får omtrent like mye engasjement, like stor trafikk og samme rekkevidde som før. Men jobben blir mindre. Og færre kommentarfelt betyr at vi kan være bedre til stede i debatten.  

  Tabellen viser mengden lenkeklikk, engasjement og rekkevidde fra Adresseavisen sin side på Facebook i 2020 og 2021.

   

  Debatten og dialogen er en viktig grunn for at vi bruker Facebook – for å bedre kunne formidle journalistikk, og for å få avgjørende innspill fra publikum. For å senke lista og skape en enda bedre debatt på Facebook starte vi i februar 2021 Facebook-gruppen Midtnorsk debatt. Der deler våre kommentatorer og spaltister, og hvem som helst, tanker og meninger, og debatten går.  

  Engasjement er forutsetningen for debatt, så det er godt å se at vi har klart å engasjere trøndere på Facebook i 2021 også. Ikke overraskende handler fire av ti saker på topplista vår om korona. Men den første av dem er på fjerdeplass.

   

  Topp tre er:

   

  Rekkevidde: 770K Engasjerte brukere: 164K Lenkeklikk: 160K  
  Se posten her.

   

  Rekkevidde: 1.1M Engasjerte brukere: 69K Lenkeklikk: 1.3K  

  Se posten her.

   

    

   

  Rekkevidde 353K Engasjerte brukere: 45K Lenkeklikk: 30K 
  Se posten her. 

   

  På instagram vant Åge Aleksandersen topplista selv om han ikke vant Årets trønder, som årets mest engasjerende post handler om.

    

  Rekkevidde: 136K Hjerter: 2.7K Kommentarer: 54  
  Se posten her.

   

  Rekkevidde 58K Hjerter: 1.9K Kommentarer: 20
  Se posten her.

   

  Rekkevidde: 67K Hjerter 1.6K Kommentarer: 30  
  Se posten her.   


  I 2022 blir det spennende å følge med på hvilke krav myndighetene stiller til Facebook, som nå heter Meta, og de andre teknologi-gigantene. To EU-forordninger (DSA og DMA) blir viktige, og kulturministeren har varslet at hun vil samarbeide med sine nordiske kolleger for å sikre at journalistikk får bedre forutsetninger på Facebook.  

   

  Takk til alle som har fulgt oss på sosiale medier i 2021.

  Vi hører gjerne fra dere om dere har tilbakemeldinger eller tips!   

  Legg til i min rapport

  Foto

  2021 ble et aktivt år for fotoavdelingen, betydelig preget av pandemien dette året også. Det har i praksis betydd mindre reisevirksomhet, vi har hatt fotografer på VM på ski i Oberstorf og på Tour de ski 2021. Dette har krevd mye planlegging og godt samarbeid med HR.

   

  Vi har jobbet med presentasjon av den visuelle journalistikken slik at den fungerer bedre på mobil, som i saken om den tøffe høsten på St.Olav.

  Det har også i år vært mange livesendinger, RBKs europakvalifiseringskamper, mange pressekonferanser hvor korona har vært tema, en spesial 17. mai sending og valgsending.

  Det ble produsert 68 livesendinger, i samarbeid med de andre avdelingene.

   

  Årets fotoutstilling i forbindelse med Olavsfestdagene var Kim Nygård og Grete Holstad sitt prosjekt Vindkast.

   

  Det ble også utgitt en bok i forbindelse med dette prosjektet.

  I november produserte og sendte vi, i samarbeid med lokalavisene i Polaris Midt Norge, finalene i Trøndersk mesterskap i fotball.

  Trøndersk mesterskap Cupfinale menn: Vuku-Sverresborg

  Trøndersk mesterskap Cupfinale kvinner: Tynset-Steinkjer

  I løpet av 2021 har vi fått oppgradert og byttet nytt utstyr til livestreaming, det gamle utstyret var fra 2014 og modent for utskifting. Nå har vi et mer moderne og driftssikkert system i produksjonsleddet.

  Vi har også byttet kamerasystem i avdelingen. I 2019 startet vi utskiftingen til speilløse kamera, og i 2021 er alle fotografene over på nytt system. Dette gjør det enklere med felles utstyr som spesialobjektiv osv. og vi får utnyttet ressursene våre bedre.

  I 2021 har fotoavdelingen fått disse utmerkelsene:

   

  Trønderske journalistprisen:

  Prisvinnere bildejournalistikk (to vinnere):

  Prisvinner: «Vindkraft» - Kim Nygård, Adresseavisen.

  Prisvinner: «Ikke kom til oss, vi kommer til deg» (enkeltbilde) - Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen.


  Årets bilde:

  Nominert i Sport Richard Sagen Sprintkongen en bildeserie av Klæboe, Juryens begrunnelse: En visuell studie av en langrennsstjerne som er veldig godt laget. Den suverene holdningen er gjennomgående i bildene.

  Legg til i min rapport

  Kommentar og debatt

  Heldigvis har ikke pandemien bremset trøndernes debattglede. Korona, stortingsvalg og byutvikling har skapt et stort engasjement både på kommentar- og debattplass i 2021.

  Kommentar

  Meningsjournalistikken har alltid vært en vesentlig del av Adresseavisens samfunnsoppdrag. Våre kommentarer og analyser skal sette dagsorden, være tett på nyhetsbildet og gi innsikt. Like viktig er det å tilby leserne et pustehull gjennom skråblikk på hverdags- og samfunnsliv. Adresseavisens kommentatorer skal være et utstillingsvindu for avisens menings- og nyhetsjournalistikk. I 2021 lyktes vi flere ganger med å nå egne målsettinger. Antall sidevisninger på kommentarstoffet økte med 45 prosent fra 2020 til 2021.

  Vi startet året ved å sette dagsorden da politisk redaktør Siv Sandvik advarte mot at stortingsvalget kunne bli et NM i distriktspolitikk. En omfattende rapport om utfordringer i storbyene druknet i distriktsopprøret, men Sandviks kommentar førte til toppsak på Dagsnytt 18 der ansvarlig statsråd og opposisjonspolitikere debatterte rapporten.

  Vi er tett på nyhetsbildet når vi raskt er ute med kommentarer som forklarer hva som skjer. Når nyhetene nærmest løper løpsk, er behovet for noen som «tegner og forklarer» stort. Særlig knyttet til koronapandemien ser vi at leserne setter pris på analyser og et kritisk blikk på løpende nyheter. Når Adresseavisen kommer med egne avsløringer og er nyhetsledende i en sak, står kommentatorene på skuldrene til nyhetsjournalistene. Dekningen av stortingspresidentens pendlerbolig og Høyesteretts dom i Fosen-saken er eksempler på at tett samarbeid på tvers av avdelingene gjør at vi på kommentarplass kan tilby leserne dypere innsikt.

   Politisk redaktør Siv Sandvik kommenterer stortingspresidentens avgang i NRK-programmet Debatten høsten 2021.

  Vi gir innsikt når vi dypdykker i et tema, som hvorfor andelen funksjonshemmede som deltar i arbeidslivet er lavere nå enn for 20 år siden. Innsikt gir vi også når vi tar et skritt tilbake og setter en dagsaktuell debatt inn i en historisk sammenheng og svarer på hvorfor tannhelse ikke er offentlig finansiert tross over hundre år med løfter fra politikerne. Gjennom personlige historier, som hvordan det er å leve med ADHD, tar vi leserne med bak fasaden og bruker egne erfaringer til å gi en dypere forståelse av utfordringer mange møter i livene sine.

  Vi gir et skråblikk på både hverdags- og samfunnsliv når vi tar tak i «snakkiser» som bondeopprørerens slitte genser på TV, kvinners påståtte synkende markedsverdi eller godt voksne kvinner som kler seg vel ungdommelige. Disse eksemplene ble godt lest, og førte til heftige debatter i sosiale medier. Slike skråblikk gir ikke bare leserne et pusterom, de kan også bidra til å skape debatt om aktuelle trender og utviklingstrekk i samfunnet.

  Gjennom våre kommentarer og ikke minst deltakelse i debatter lokalt og nasjonalt bygger vi profiler og fungerer som et utstillingsvindu for Adresseavisens journalistikk. Våre kommentatorer deltar jevnlig i panelsamtaler og stiller opp i riksmedia. Politisk redaktør Siv Sandvik var i 2021 den mest brukte kommentatoren (utenfor NRK) i NRKs debattprogrammer Dagsnytt 18 og Politisk kvarter.

   

  Debatt

  Under valgkampen løftet vi fram vanlige folks kampsaker. Hos oss skrev en mor som har barna i barnevernets omsorg, en førstegangsvelger, en uføretrygdet, en barnehageeier … Vi har også satset mer på debattvideoer på sosiale medier, små snutter der våre debattanter oppsummerer sin sak. 

  Jakten på unge skribenter er intensivert, blant annet med besøk ved ni klasser ved videregående skoler i Stjørdal og Trondheim – og seminar for unge, flerkulturelle ledere. På skolene snakker vi om debatt i redigerte og sosiale medier og om presseetikk. I vår skrivekonkurranse for ungdom mellom 13 og 21 år i og podkasten «Saupstad Calling» får vi frem stemmer vi ellers ikke ville hatt.

   

  André Bakken-Lomheim fra Melhus vant Adresseavisens skrivekonkurranse for ungdom. Tema var «rettferdighet». Foto: Espen Bakken.

   

  I debattspalten «Med egne ord» kontakter vi folk som har vært i mediebildet, og utfordrer dem til å skrive. Eksempler er Josefine (30) fra Smøla, som skrev for oss etter at hun ble intervjuet av VG om fødetilbudet, og Ap-politiker Sofie Rosten Løvdahl skrev om berøringsangsten rundt 22. juli.

   

  Nett-trafikken på debatt- og kommentarstoffet har doblet seg i løpet av de siste årene. Nå har vi rundt 500 000 sidevisninger i uka. Dette skyldes blant annet en målbevisst satsing på «digital først». I løpet av året har vi blitt utfordret fra flere av våre lesere som mener at debattstoffet har endret seg – og at det angivelig har blitt vanskeligere å slippe gjennom nåløyet. Dette har vi besvart blant annet i Journalisten.no og på debattplass hos oss. Noe er blitt annerledes, men flere slipper til sammenlignet med tidligere. Vi har også blitt utfordret rundt nye debattinitiativ i Oslo, og svarte i Medier24 under tittelen «Ja, vi lar oss inspirere av fuck you-fingeren». Berit Baumberger slutter nå som debattansvarlig – og Andrea Tiltnes tar over.

   

  Eksempler på debattsaker som har satt dagsorden: 

  Spaltist Daniel Johansen ble intervjuet på Dax18 etter at han skrev om Utøya-bildene du ikke får se. NRK beklaget Alliansen-omtale etter refs fra spaltist Jonas Skybakmoen. Trude Basso var på Dagsnytt 18 etter at hun skrev om AstraZeneca og pressedekning i Adressa. Trond Åm skapte debatt i mange kanaler etter kronikken om NTNUs ansvar for studentfylla.

   

  Nettdebatt: Som kjent stengte Adresseavisen kommentarfeltet i 2020 grunnet personvernutfordringer hos leverandør. Ved lansereringen av Midtnorsk debatt samme år fikk vi på plass en løsning med kommentarer via Facebook-profiler. På grunn av en vedvarende feil ved også denne løsningen, som følge av tekniske endringer hos Facebook, ble kommentarfeltet på Midtnorsk debatt stengt høsten 2021. For 2021 har vi derfor ikke sammenlignbare tall for antall innlegg på nett (kommentarfelt-innlegg). Vi jobber med ny plattform og debattløsning i 2022. Heldigvis har leserne våre fortsatt mulighet til å delta i debatten, også i form av korte kommentarer på nett. I 2021 opprettet vi Facebook-gruppen «Adresseavisen Midtnorsk debatt». Der inviterer vi til debatt om ledere, kommenterer og debattinnlegg, i tillegg til at medlemmene selv kan legge ut innlegg og meninger de ønsker debatt om. 

  Arena: Journalistiske publikumsmøter

  Klimadebatt på Litteraturhuset i Trondheim, valgdebatt med unge stemmer i Levanger, kulturdebatt på Trøndelag teater og debatt sammen med Uka på Studentersamfundet.

  Tross pandemi og flere runder med restriksjoner har vi i 2021 arrangert flere fysiske debatter og samtaler både på Adressahuset og andre arenaer i Trondheim og Trøndelag. Smittesituasjonen bidro likevel til at Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag i 2021 ble arrangert digitalt i samarbeid med NTNU i mars i år.

  Unge er et viktig satsningsområde, som også ble prioritert i valgdekningen. Sammen med NRK arrangerte vi Valgdebatt: Unge stemmer i Trøndelag. Både denne og valgdebatten med trønderske listetopper på Byscenen ble sendt i begge mediehus sine kanaler.

   Unge stemmer: Adresseavisens Margrete Konstad og Johannes Børstad fra NRK Trøndelag ledet valgsendingen fra Nord universitet sitt campus i Levanger. Foto: Richard Sagen

  Samarbeidet med kulturplattformen «Anna og Azra bretter opp ermene» om podkasten Saupstad Calling er videreført. De unge programlederne Meva H. Aydilek, Nergiz Tahtaci og Maria Eriksen Storrø gir nye perspektiver når de vurderer ulike kulturuttrykk og trekker linjer til samfunnsdebatten.

  Arena-prosjektet skal bidra til å skape journalistiske møteplasser, fysiske og digitale, der publikum kan møte Adresseavisens kilder og medarbeidere, stille spørsmål og diskutere samfunnsaktuelle temaer. Prosjektleder sitter i kommentar- og debattavdelingen og jobber tett med de alle avdelinger for å løfte frem de viktigste debattene, samt de nære historiene.

  Etter en rekke digitale sendinger og debatter i starten av året om temaer som kvikkleireskred, framtida til trøndersk skisport, få kvinnelige ledere på toppen, det vanskelige oppgjøret etter 22. juli og koronasituasjonen, var det godt å kunne invitere publikum til fysiske debatter under Olavsfest, i samarbeid med Litteraturhuset: I Adressa-samtalen, som ble sendt direkte på NRK P2 og adressa.no, møttes kjente profiler og nye stemmer til seks ulike samtaler med tema som den betente vindkraftdebatten, 22. juli ti år etterpå og sosial ulikhet i Norge. Se hele programmet her. 

    Adressa-samtalen: Politisk redaktør ledet samtalen med Eskil Pedersen og Ove Vanebo om 22.juli og tiden etterpå. Foto: David Engmo

  Kjønnsfordelingen blant Arena-prosjektets 105 paneldeltakere og studiogjester i 2021: 55 menn og 50 kvinner.

  Studentersamfundet, 18. oktober: Sammen med Uka inviterte Adresseavisen til debatt om forholdet mellom studentene og byen, i kjølvannet av debatten om festingen på Møllenberg. Foto: Mariann Dybdahl

  Her kan du se flere av Adresseavisens arrangement i 2021.

  Legg til i min rapport

  Trondheim-Sanntid

  Denne avdelingen er på – døgnet rundt. Vi dekker hendelser, både store og små, i Trondheim og Trøndelag. Men samtidig som vi skriver om ulykker, branner og voldshendelser, er vi også til stede for å avdekke maktmisbruk, fortelle om enkeltskjebner og store vendepunkt i folk sine liv. I Trondheim – Sanntid jobber det journalister som også ønsker å gå dypere og bak hendelsene. Du skal lese våre saker på senga, i sofaen, ved kjøkkenbordet og bli opplyst, klokere og engasjert. Ved hjelp av digitale nyskapinger, gode fortellergrep og nære møter med trøndere, skal du få vite hvem som blir berørt av hendelsene og hva slags konsekvenser det får. Vi skal sette dagsorden og avdekke historier som fortjener å komme frem i lyset.

   

  2021 har på mange måter satt oss på prøve igjen med stadig ny utvikling i koronapandemien. Det har vært nye restriksjoner, vaksineutfordringer og flere sykehusinnleggelser. Pandemien har også preget våre arbeidsmetoder og avdelingen har i lengre perioder sittet på hjemmekontor.

   Pandemien fortsetter

  I starten av 2021 var det fremdeles mye snakk om koronasmitte, men etter hvert ble også vaksinering og brudd på smittevernloven store tema som mange var opptatt av.

  I januar ble det kjent at Trondheim kommune hadde anmeldt det de mente var det alvorligste bruddet på smittevernlovgivningen hittil i pandemien. Arbeidere skal ha festet sammen på karantenehotell. Trøndelag politidistrikt fikk etter hvert flere saker på bordet som gjaldt koronalovbrudd.

   

  For mange har pandemien vært tøff med tanke på at det sosiale livet har vært krevende. For mange unge har det tæret på tålmodigheten. Da det begynte å nærme seg ett år med korona, ble det kjent at politiet hadde anmeldt en mann i 20-årene. Leiligheten i Trondheim var innredet som en bar og politiet avdekket at det ble solgt alkohol til gjester. I tillegg skulle egentlig beboeren ha vært i karantene.

   

  Etter sommerferien ble det også meldt om svært mange private fester om natta på Møllenberg i Trondheim – en bydel hvor det bor svært mange studenter. På grunn av koronarestriksjoner var det mange som festet på private adresser i stedet for å dra på byen. Til slutt måtte politiet begynne å anmelde de festglade beboerne, noe velforeningen hadde etterlyst i flere uker.

  Høsten 2021 kom det lettelser i restriksjonene og det ble etter hvert klart at utelivet kunne få åpne opp igjen. Gjenåpningen skulle vise seg å bli en utfordrende situasjon for mange. 

   Ett år med korona

  12. mars 2021 hadde det gått akkurat ett år siden landet stengte ned på grunn av koronapandemien. Like i forkant av denne datoen publiserte Adresseavisen historien om familien Kaarsberg Langørgen fra Trondheim. Ved hjelp av deres åpenhjertige beskrivelser av ett år med korona fikk leserne et innblikk i hvordan restriksjonene påvirket familien. De forteller om hjemmeskole, påvist covid-19, avlysninger av breddeidrett og hvordan livet ble snudd på hodet. I denne historien ble det lagt stor vekt på den digitale formidlingen og gjennom chatte-logger, private bilder og videoer fikk vi et nært innblikk i familiens koronautfordringer. Fortløpende nedover artikkelen var det uthevet viktige datoer som ga leseren en påminnelse om når de ulike koronareglene ble innført.

   

   Selvmord blant menn

  I Norge tar rundt 650 mennesker livet sitt hvert år. Nasjonalt er litt over 70 prosent av dem menn. Lasse tok livet sitt i en alder av 25 år. Faren Sven Atle Grødal og broren Knut Erik Grødal var ikke klar over hva slags tanker sønnen og lillebroren slet med. Støtten fra lokalsamfunnet ble gull verdt i tiden etter Lasses selvmord.

   

  Savnet

  Hvert år forsvinner over tusen personer i Norge. Riktig registrering i Saknetregisteret er kritisk for muligheten til å løse eldre savnetsaker. Adresseavisen har avdekket at politiet ikke hadde full oversikt over uløste savnetsaker i Trøndelag. Gjennom omfattende undersøkelser med blant annet graving i avisarkiv, dommer og bred kildekontakt fant Adresseavisen 29 savnetsaker fra perioden 1970-2020 som politiet ikke hadde oversikt over. Avsløringen førte til at politiet henter inn DNA-prøver i 61 saker. Adresseavisen publiserte totalt ti artikler i serien om savnetsakene i Trøndelag i løpet av året. På 50 år ble minst 68 personer savnet og aldri funnet – vi møtte noen av dem som aldri har fått et svar på hva som skjedde med sine nærmeste.

   

  Nok et drap på Lademoen

  15. mai ble 56 år gamle Stig Ola Westgård funnet drept i en kommunal leilighet på Lademoen i Trondheim. Mannen i 50-årene, som bodde i leiligheten, ble rett etterpå pågrepet og siktet for drapet. I slutten av juni ble denne siktelsen utvidet til også å gjelde likskjending av drapsofferet og vold mot en sykepleier. Nabolaget på Lademoen hadde dermed opplevd to drap i samme gate i løpet av halvannet år. De sa klart ifra at noe måtte gjøres med bomiljøet i bydelen. Dette ble også et tema blant politikerne som mente at man måtte se nærmere på antallet kommunale boliger og hvem man plasserte i disse boligene.

   

  Byutvikling i Trondheim

  Adresseavisen har i 2021 fulgt både små og store utbygginger i Trondheim kommune samt skrevet flere artikler om de mer overordnede trekkene ved byutviklingen. Den planlagte omformingen av Sluppen til en ny bydel med flere tusen nye boenheter, høyhus og E6 lagt i tunnel, er blant de store byutviklingsprosjektene avisa har dekket. Den omfattende transformasjonen av Nyhavna er også i startgropa, og her har Adresseavisen ligget tett på utviklingen. Ideen om et nytt offentlig sjøbad for byens innbyggere er blant sakene avisa har løftet frem mer på selvstendig grunnlag. Blant de svært synlige prosjektene i Midtbyen, må Nye Hjorten Teater og det planlagte kunstmuseet i den gamle postgården nevnes. Spesielt valg av farge på den nye teaterbygningen har vært gjenstand for debatt. Det som ser ut til å skape høyest temperatur i byutviklingen, er enkelte fortettingsprosjekt. Politikernes strategi har i mange år vært at byen skal vokse innover, da dette blant annet hindrer nedbygging av dyrkamark og gjør det enklere å lage effektive kollektivløsninger. Adresseavisen har i 2021 dekket flere saker der fortetting innen eksisterende boligfelt har ført til høyt konfliktnivå mellom naboer og utbygger.

   

   Partnervold under pandemien

  Da Trøndelag politidistrikt i februar presenterte sin statistikk for 2020 var det særlig ett utviklingstrekk politimesteren valgte å kommentere spesielt: Økningen i antall saker som omhandlet vold og mishandling i nære relasjoner. I begynnelsen av koronapandemien var det uttrykt bekymring knyttet til at permitteringer og bruk av hjemmekontor ville føre til flere slike saker. Adresseavisen har i løpet av året derfor skrevet flere reportasjer om temaet familievold, blant annet om voldsofferet «Nora» som da landet stengte ned fikk en hverdag preget av vold og frykt. Rett før jul kom konklusjonen fra forskerne: Under koronapandemien ble det registrert vesentlig mer og grovere vold mellom partnere i Trøndelag.

   

  Veiprosjektene i Trøndelag

  I løpet av 2021 var det flere store veiprosjekt som skulle få oppmerksomhet i våre spalter. Gigantutbyggingen av E6 mellom Steinkjer og Oppdal pågår for fullt. Det er spesielt strekningen Ranheim – Værnes som har vært omtalt, hvor det er planlagt 110-sone.

  Byåstunnelen i Trondheim er vedtatt av både bystyret, fylkestinget og Stortinget. Tunnelen er imidlertid foreløpig ikke finansiert og det er derfor uklart om - og eventuelt når - resten av tunnelen kan sprenges ut. Men den første salven av tunnelsprengningen fikk våre lesere se på adressa.no sommeren 2021. Prosjektet henger tett sammen med utbyggingen av Nydalsbrua på Sluppen.

  Skandalerundkjøringen på Klett i Trondheim har også vært et hyppig tema dette året. Det har vært noen lange køer i Storlersbakken som har fått bilister til å se rødt. Statens vegvesen har varslet byggestart for en ombygging av krysset i mars 2022.

   

  Psykiatrioppdragene

  En prat ved kaffemaskina om dødsannonser og samtaler med politiet ble starten på over ett års arbeid med psykisk syke, selvmord – og ressursene som blir brukt på denne sårbare gruppen mennesker. Adresseavisens kartlegging viser at det har vært en enorm økning i antall psykiatrioppdrag for politiet de siste fem årene. Tallene våre bekreftet politiets bekymring: over halvparten av alle drap og drapsforsøk de siste årene var psykiatrirelatert.

  Etter hvert skulle vi finne ut at dette var mennesker som falt mellom to stoler, som ikke hadde et tilbud som hjalp dem. Kommunene som skal behandle og hjelpe, velger private som tjener gode penger på alvorlig psykisk syke. Dette er noe vi fortsatt jobber med.

  Legg til i min rapport

  Kultur

  2021 skulle bli året der kulturlivet slo tilbake etter nær ett år med pandemi og strenge smitteverntiltak, og kulturredaksjonen var klar til å dra ut til de ulike scenene i Trøndelag i mye større grad enn det som hadde vært mulig i pandemiens første år. Men det startet uten publikum.

   

  Den årlige nyttårskonserten, som Adresseavisen og Trondheim symfoniorkester og opera arrangerer sammen, ble avholdt digitalt. I tillegg til å dekke selve arrangementet, står redaksjonen i Adresseavisen for to priser under arrangementet: Liv Ullmann-prisen og Adresseavisens musikkstipend. I 2021 besto juryen av medarbeidere fra Adresseavisenskulturavdeling, og kommentaravdelingen.

  Vinneren av Liv Ullmannprisen ble filmfotograf Sturla Brandth Grøvlen. Trondhjemmeren har gjennom flere år gjort seg bemerket innen filmfotografiet, og har blitt sammenlignet med både Joachim Trier, og personen prisen er kalt opp etter; Liv Ullmann. Gjennom 2020 og 2021 har kinopublikum blant annet kunne se fotograferingen hans gjennom filmene «Et glass til» med Mads Mikkelsen og «Shirley» med Elisabeth Moss.

  Adresseavisens musikkstipend ble tildelt Tora Dahle Aagård. Hun har hatt en stigende musikkarriere, og med sin egenartede musikk, og særegne stil og gitarspill, har hun også blitt lagt merke til internasjonalt.

   

  Avdekkende journalistikk

  Det er en ambisjon for kulturavdelingen å bedrive avdekkende nyhetsjournalistikk. I tillegg til å vise frem det som skjer på scenene, mener vi det også er viktig å vise frem det som skjer i kulissene. Da pandemien traff landet, gikk det ikke lang tid før staten annonserte at de ville kompensere bedrifter og aktører som ble rammet av de inngripende smitteverntiltakene. En av ordningene som ble lansert for kulturbransjen, var kompensasjonsordningen. Dette var en tillitsbasert ordning, som la opp til at søknader skulle behandles effektiv av hensyn til aktørene som ble rammet. Både denne, og andre ordninger som kulturlivet fikk tilgang på, har avdelingen dekket flere sider ved; vi har hatt artikler om de som har fått penger, de som ikke har fått og vi har stilt spørsmålstegn ved om ordningene har vært gode og treffsikre nok. 

  Som en del av dette arbeidet har vi også gått gjennom en rekke søknader fra ulike aktører, og noe som fattet vår interesse var en søknad fra Sommerfæstivalen AS. Dette er selskapet som arrangerte Sommerfestivalen i Selbu. Festivalen hadde fått nærmere 1 million kroner gjennom kompensasjonsordningen, men en grundig gjennomgang gjort av vår journalist viste at det var vesentlige mangler ved søknaden. 

   

  Våre avsløringer viste at festivalen ikke hadde booket festivalområde på datoen de oppga til Kulturrådet, at de aldri annonserte festivaldatoen, gjorde markedsføring eller startet billettsalg, og at de Ikke hadde booket artister eller nødvendige underleverandører. Artikkelserien førte til at Kulturrådet startet etterkontroll av søknaden, og etter en omfattende klageprosess, endte det med at festivalarrangøren måtte tilbakebetale pengene den hadde mottatt. De tre eierne av festivalen er i skrivende stund siktet for grovt bedrageri, men det er en pågående etterforskning, og ingen er tiltalt eller dømt i saken. Saken er ifølge Kulturrådet det foreløpig eneste eksemplet der en søker først har fått full bevilgning, for deretter å måtte betale tilbake alt. Saken var også medvirkende til at kompensasjonsordningen ble endret. 

  Festivaleierne nekter for å ha gjort noe som innebærer straffansvar eller tilbakebetaling av pengene. De har forklart at manglende avtaler skyldtes usikkerhet som følge av pandemien, og sier at de vurderte alternative områder i planleggingen av festivalen. 

  En annen avdekkende sak kulturredaksjonen har jobbet med gjennom 2021, har vært at kunstner og gründer av Midt-Norges største galleri, Åse Juul, ble beskyldt for plagiat. Utgangspunktet for saken var et tips som kom inn til kulturredaksjonen, og det ble gjort betydelige undersøkelser for å finne informasjon som kunne bekrefte, eller avkrefte, påstandene i tipset. Første sak tok utgangspunkt i åtte av Juuls bilder, og vi snakket med kunstnere og/eller deres representanter som hevdet at det var plagiater av originalverkene, samt kunsteksperter som vurderte verkene til å være det samme. 

   

  Åse Juul medga overfor Adresseavisen at hun lar seg inspirere av andre, og at hennes egne verk i noen tilfeller er blitt for like andres kunst. Samtidig sier hun at dette gjelder et fåtall av hennes bilder. På tidspunktet saken gikk i trykk, sa hun også at flere av de omtalte bildene var fjernet fra nettgalleriet og det fysiske galleriet, og at de andre omtalte bildene skulle fjernes. 

  Sakene som er nevnt er to eksempler på flere saker med avdekkende journalistikk fra kulturredaksjonen gjennom fjoråret. I årets rapport er de nevnt spesifikt, fordi de er eksempler på vår rolle som redaksjon og mediehus. Å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold står sentralt i Vær varsom-plakaten. Kulturlivet spiller en svært viktig del i vårt samfunn, og det er av den grunn viktig at kulturredaksjonen også tar denne oppgaven på alvor. Avdekkende journalistikk vil også være en viktig prioritering for kulturredaksjonen i tiden fremover.

  Konsekvensene av pandemien 

  Naturlig nok har de inngripende tiltakene mot pandemien preget kulturlivet sterkt gjennom 2021.Vi har dokumentere flere konsekvenser av dem. 

  I februar i fjor skrev kulturredaksjonen om utesteder som fryktet konkurser, ett år inn i pandemien. Vi har senere fulgt opp utestedene etter hvert som ulike innstramminger og lettelser har kommet, og gått. En tett oppfølging av konsekvensene for kulturlivet har i det hele tatt fått høy prioritet.

  Dette inkluderer også dem som hadde lite å falle tilbake på da pandemien traff. I april skrev Adresseavisen om de som lever av å turnere, skru lyd, gi ut musikk, arrangere konserter og rigge scener. Mange i denne kategorien er frilansere, og en undersøkelse gjort av Trondheim Calling i samarbeid med Nord Universitet, viste at 46 prosent av de rundt 600 spurte i kulturbransjen hadde opplevd å bli permittert, eller helt eller delvis arbeidsledig. Over halvparten av de spurte har måttet foreta ekstraordinære tiltak som nedskalert levestandard.

   

  Trondheim: Malin Dahl Ødegård (24) er musiker og sanger. Hun var ferdigutdannet fra jazzlinja ved NTNU i 2019 og hadde planen klar for livet som frilansmusiker da pandemien satte en stopper for alt.  Foto: Mariann Dybdahl 

  Dette er viktige funn som kan få betydning lenge etter at pandemien er over. Da samfunnet gjenåpnet i fjor høst, ble dette tydelig. Usikkerheten har gjort at mange av dem som gjør at kulturbransjen går rundt, har sluttet og funnet seg andre oppgaver. På en av årets siste dager snakket vi med Mari Moe Krysinska, som har vært sentral i ulike deler av kulturlivet gjennom 20 år. Blant annet som produsent. Nå har hun bestemt seg for å slutte i bransjen. 

   

  Mari Moe Krysinska 

  Usikkerheten, både økonomisk og organisatorisk, ekstraarbeidet med å kaste rundt på planer som følge av skiftende smittevernregimer, og rollen som den som må gi de dårlige beskjedene til skuespillere og andre aktører, ble til slutt avgjørende. Dette er nok dessverre en problematikk som vi kommer til å høre mer om også i 2022. 

  Kulturen gir seg ikke

  Selv om vi har dokumentert vanskelige kår for kulturen gjennom 2021, er det viktig å understreke at landsdelen har et svært vitalt og standhaftig kulturliv, på mange fronter.

  Det gjenspeiles også i Adresseavisens spalter. Elden var blant storsatsingene som ble gjennomført med prakt gjennom fjoråret, og vår anmelder kalte oppsetningen både storslagen og spektakulær. Vi var også til stede for å dokumentere den enorme mønstringen av amatører, profesjonelle, ildsjeler og alle andre som får et så stort spel til å bli en realitet.

   

  Olavsfest leverte også en uke med konserter, debatter og ulike arrangementer, og satte sitt preg på byen. Her var også Adressa-samtalen en del av programmet, der kulturavdelingen sto for to debatter, henholdsvis om kunst med Håkon Bleken og Anne Karin Furunes som gjester, og om fremtiden for kulturlivet i regionen.

  Da smitteverntiltakene i stor grad ble opphevet, var det enda mer som kom til overflaten. Åge Aleksandersen spilte gjenåpningskonsert på Torvet, Uka kjørte fullt program gjennom en hel måned, og Adresseavisen var til stede på flere av arrangementene. 

   

  Samtidig har utgivelsene innen blant annet musikk og litteratur vært betydelige, både nasjonalt og lokalt. Adresseavisen har anmeldt en rekke bøker, konserter og musikkutgivelser gjennom fjoråret, og kulturredaksjonen vil rette en stor takk til våre anmeldere som gjør dette mulig. Med en så stor produksjon, både av nyutgivelser og sceneproduksjon, rekker vi ikke å være innom alt. Vi har en ambisjon om å dekke et bredt felt av sjangre innen kulturen, men må til tider prioritere hardt for å holde ambisjonen. Kulturaktørene vil nok tidvis merke at prioriteringene kan slå i ulike retninger, men over tid, håper vi å ha gjort riktige valg. Å prioritere fremfor å forsøke å dekke alt, gir oss også muligheten til å skape mer gjennomarbeidede saker når vi lager dem.

  Vi ser verdien av å gjøre leserne våre oppmerksomme både om det som er nytt, og vurdere ulike utgivelser. Gjennom 2021 har vi blant annet laget saker der vi går gjennom nyutgivelser innen musikk, og kåret årets beste bøker, for å nevne noe. 

  Til tross for nok et år preget av pandemi, er det derfor på sin plass å minne om at kulturen ikke er død. Og når vi skriver 2022 er det veldig mye å glede seg til. Byen har fått ny konsertarena på Leangen, der verdensstjerne Justin Bieber ble bekreftet som første artist. På Lade dukker en helt ny popfestival opp, med artister som Karpe, Highasakite og Sondre Justad. Trondheim Spektrum får besøk av blant andre Dream Theater og den internasjonale musikalen Cats, Olavsfest fyller 60 år, og forhåpentligvis kan alle spel gjennomføres som normalt.  Dette er bare et lite knippe av det som driver kulturlivet i Midt-Norge videre. Når vi går inn i 2022, har kulturredaksjonen som ambisjon om å være til stede der det skjer, og følge med på det som skjer på scenen, og bak kulissene. 

  Legg til i min rapport

  Dagsorden

  2021 har vært et nytt heftig år for nyhetsarbeidet i avdelingen som dekker politikk og samfunnsliv. Vi har vel aldri tidligere hatt et så voldsomt nyhetstrykk og en slik enorm leserinteresse. Året har tydelig vist hvor viktig jobben vår er for at samfunnet skal fungere og for at innbyggerne skal være godt nok opplyst. Koronapandemien har selvsagt preget nyhetsarbeidet i særlig grad, men vi har i tillegg hatt flere andre dagsordensettende nyhetssaker og større graveprosjekt.

   

  Dagsorden har bidratt med debattledere og arrangørkompetanse i en rekke debatter. Se mer om dette i årsrapporten fra Kommentar og debatt. Her nevner vi bare at vi i valgåret bidro med debattleder til to større tv-sendte debatter, gjennomført i samarbeid med NRK.

  Spesielt for dette året, er det at vi i samarbeid med fotoavdelingen har gitt ut boka «Vindkast», som dokumenterer vindkraftutbygging i Trøndelag. Dette samarbeidet resulterte også i en fotoutstilling, som ble vist både under Olavsfest og på fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund.

  Det er særlig en av våre saker som har satt nasjonal dagsorden i 2021: Pendlerbolig-skandalen, der vi avslørte at stortingspresident Eva Kristin Hansen leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget.

   

  Få minutter etter at saken ble publisert på adressa.no, sendte NTB ut pushvarsel: «Stortingspresidenten beklager – sier hun har misforstått reglene om pendlerbolig, skriver Adressa». Flere av landets største aviser sendte lignende pushvarsel.

  Saken ble fulgt opp og debattert i alle kanaler, og førte til at Hansen seinere trakk seg fra vervet som stortingspresident. 

  «Oppdrag psykiatri» er et større graveprosjekt vi har jobbet med i over ett år. Det handler om psykisk syke, selvmord og ressursene som blir brukt på denne sårbare gruppen mennesker. 

  Les saken:  Ingen visste hva Lasse egentlig tenkte - adressa.no

  Vi har avdekket at politiets ressurser i stadig økende grad brukes på psykiatri, noe de selv omtaler som et alvorlig samfunnsproblem. 

   

  Gravearbeidet har vist at de som er alvorligst syke ikke nødvendigvis får det beste tilbudet, og at avstanden mellom alvorlig syk og «kriminell» i praksis ikke er stor. 

   

  Vår journalistikk har avdekket at drap i økende grad er knyttet til psykiatri. 

  Gjennom å løfte fram enkeltskjebner har vi også prøvd å vise andre som sliter at det finnes en vei ut. 

   

  Les sakene:

  «Jeg ser på deg at du ikke har det bra»

  Lars skjønte ikke hvordan andre kunne ha det bra. Så skjedde det noe han aldri glemmer 

  Stortingsvalget 2021 har krevd mye ressurser dette året. Våre hovedstolper i valgdekningen har vært artikkelserien «Slik har Erna endret Trøndelag» og den spesiallagete valgomaten «Sjekk hvilken trøndersk politiker du er mest lik – både politisk og privat».

   

  Dette er solide egensaker som kommer i tillegg til den løpende valgdekningen. 

  Artikkelserien «Slik har Erna Endret Trøndelag» fikk god lesing og mye salg. Den besto av ti godt gjennomarbeidete saker:

  Han mente Erna tok feil da hun la ned jobben hans. Nå har han snudd

  Her har over hundre innbyggere blitt borte i Ernas tid

  Fastlegekrisen vokser: Over 16 000 trøndere mangler fastlege

  - Staten satset, slo seg fornøyd på brystet, og trakk seg tilbake

  - Erna skulle tvunget oss sammen. Da ville vi hatt en felles fiende

  Erna Solberg: – Dette er det viktigste vi har gjort for Trøndelag

  - Det kommer stadig nye lærere, som bare blir en liten stund

  Hele fylket tappet for statlige jobber - kjempevekst i Trondheim

  Skryter av historisk E6-satsing - men mesteparten er ikke bygd ennå

  Regjeringen ville gi flere pasienter privat helsehjelp. I Trøndelag har bare 33 personer brukt tilbudet   

  Valgnatta fikk vi til en tett-på-dekning av valgvakene i vårt eget livestudio.

   

  Vi hadde reportere på alle vakene, og vi hadde utegående tv-reportere som sendte direkte. Totalt var rundt 40 medarbeidere i sving for å dekke valgnatta, så det er et svært løft både med tanke på ressurser, logistikk og planlegging.

  I dagene etterpå hadde vi også flere dagsordensettende oppfølgingssaker.

  I sum ble det publisert 231 saker med taggen «valg 2021» og den totale lesingen av alt valgstoffet var på over 1,5 millioner sidevisninger. 

  Koronapandemien, med gjenåpning av samfunnet og ny delvis nedstenging, er uten tvil temaet vi har brukt mest tid og ressurser på. Dagsorden har hatt spesielt ansvar for pandemi-områder som sykehus, kommunale helsetjenester, skole, barnehage, NTNU, politiske debatter og vedtak. 

   

  Det var mange som ville på byen på selveste gjenåpningsdagen. 

  Aldri før har interessen for det som skjer i Trondheim formannskap vært større enn under pandemien. Forslag til- og vedtak om lokale koronatiltak er blant de mest leste sakene på adressa.no i denne perioden. Dette er stoff vi har valgt å legge ut gratis, fordi det har så stor samfunnsmessig betydning. 13 av Dagsordens 15 mest leste gratissaker dette året handler om korona.

  Mest lest er saken «Vil stenge ned store deler av samfunnslivet i Trondheim» med 178 800 sidevisninger. 

   

  Vi har lagt vekt på å komme tett på folk for å dokumenter ulike sider ved pandemien både med tekst og bilder. Dette har resultert i større reportasjer fra det indre livet ved St. Olavs hospital, skildring av livet i skole og barnehage og reportasjer ute blant folk i byen.

  Her har det også vært et poeng å få fram virkninger av- og ulike syn på håndteringen av pandemien. 

   

  Det kommer hele tiden mange enkeltsaker med koronanyheter. Derfor har vi flere ganger prøvd å løfte blikket, se ting mer i sammenheng og drive folkeopplysning. Det har blant annet resultert i saker om hvilke koronaregler som gjelder, hva som skjer hvis mutantviruset løper løpsk, alt du må vite før du drar på ferie, hvem det er som dør av covid, alt du trenger å vite om den nye omikron-varianten  og hva som er situasjonen for den tredje vaksinedosen. 

  Dagsorden var også med på det store journalistiske prosjektet «Et år med korona», som var et samarbeidsprosjekt med flere avdelinger. Der skildret vi livet i det første koronaåret gjennom å følge en familie i Trondheim. Utviklingen gjennom året med hjemmeskole, avlysninger og lengsel etter nærkontakt ble dokumentert gjennom tekst, bilder, video, tekstmeldinger og nyhetsmeldinger. 

  Høyesteretts behandling av Fosen-samenes søksmål mot vindkraftutbyggeren Fosen Vind er historisk. Den er sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27. I den heter det at de som tilhører etniske minoriteter ikke skal nektes retten til å dyrke sin egen kultur.

  I den oppsiktsvekkende dommen slås det fast at utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp.

   

  Adresseavisen har gjennom lang tid vært helt fremst- og i perioder omtrent alene om å dekke denne langvarige striden. Vi har hatt en rekke nyhetssaker og reportasjer både før, under og etter rettsbehandlingen. 

  «Lærervansker» var navnet på en større artikkelserie om lærerrollen, der vi tok temperaturen på helt sentrale sider ved dagens norske skole.

  Der skrev vi om at stadig færre vil bli lærere, dagens lærerhverdag, læreren som elsker jobben sin og statsrådene som har ansvaret.

   

  Hensikten har vært å ikke bare dekke det som til enhver tid skjer av skolenyheter, men gå dypere inn i noen viktige områder. Slik har vi kunnet få fram flere nyanser, og gi en bedre innsikt i det som skjer. 

  Årsmøtet i Trondheim Ap ble en thriller. Oppkjøringen var høydramatisk med bråk om stemmerett i møtet og mulig kampvotering om ledervervet.

  Fire Ap-lag og tre AUF-lag fikk ikke stemme på årsmøtet, der Hanne Moe Bjørnbet ble gjenvalgt etter stemmedrama. 

  Ambulanse-skandalen er en av flere avslørende nyhetssaker om kritikkverdige forhold i helsevesenet. Her konsulterte ambulansepersonellet med legevaktlege. Det ble konkluderte med luftsmerter, og pasienten ble ikke tatt med til sykehus. Dagen etter døde han av hjertesvikt. 

   

  Saken ble klaget inn til Statsforvalteren i Trøndelag, som seinere konkluderte med at legevaktlegen ikke ga forsvarlig helsehjelp. 

  Ocean Space-utbyggingen har skapt mye debatt.

  Dagsorden har, i samarbeid med økonomiavdelingen, vært tett på striden. Den har blant annet handlet om finansiering, havsenterets innhold, størrelse og plassering. Det har vært store naboprotester og flere runder i politiske organer. 

  Kaoset etter at AtB ga Trøndertaxi anbudet for kjøring av barn med behov for tilrettelagt skoleskyss, har vært en annen gjenganger på nyhetsplass i 2021. Det har vært enormt mange klager fra fortvilte foreldre, på at barna enten er hentet for seint eller ikke i det hele tatt. 

   

  Det har også vært en opphetet strid om hvem som har skylda for problemene. 

   

  Legg til i min rapport

  Sportsåret 2021

  All sportsaktivitet, både lokalt og internasjonalt, ble preget av pandemien også i 2021. Og for sportsavdelingen ble det et spesielt år av mange årsaker: Sporten fikk ny sportsledelse høsten 2021, den siste journaliststillingen ble besatt og avdelingen ble fulltallig.

   

  De siste 14 årene har det vært tradisjon at Tour de Ski åpner det nye året for langrennssporten. Slik var det også i år, men Norge valgte å ikke delta på grunn av smittefrykt. Jessica Diggins vant i kvinneklassen, Aleksandr Bolsjunov var best blant herrene.

  Ski-VM i Oberstdorf ble dermed sesongens soleklart viktigste arrangement for sporten, som sendte journalist, kommentator Birger Løfaldli og fotograf til Tyskland. 

  I forkant av VM i Oberstdorf ble det publisert et større skiprosjekt om situasjonen i trøndersk skisport. De samme som reiste til mesterskapet jobbet med prosjektet.

  Dette var bakgrunnen for arbeidet: Trondheim skal arrangere ski-VM om fire år. Siste gang det skjedde var i 1997. Adresseavisen undersøkte situasjonen i trøndersk skisport før 97-VM og sammenlignet det med nå-situasjonen. Tallene fra junior-NM viste at det var en kraftig svikt i rekrutteringen og resultatene sammenlignet med hvordan det var på 90-tallet — og at Østlandet har overtatt hegemoniet. Adresseavisen intervjuet en rekke kilder i håp om å finne årsakene til svikten. Sentrale spørsmål som ble stilt var: Hva må til for å øke rekrutteringen og bedre resultatene? Hvem skal sikre trøndersk jubel i fremtidige mesterskap? 

  Det resulterte i elleve nyhetssaker;

  Kraftig svikt bak Klæbo skaper bekymring

  Helten fra 97-VM har innsett: – Fordel å være barnestjerne

  Opplever frustrasjon blant elevene: – Kan være krevende

  – Vi var de første seriøse. Så har mange hermet etter oss

   Skremt av tallene: – Det er altfor dårlig

  Gikk fra å være best til å bli «ingen»

  Tilbudet som reddet karrieren: – Hadde lagt opp hvis ikke

  Kritisk: – Jeg ser at Trøndelag har havnet veldig bakpå

  Kraftig trøndersk svikt: – Klart dette er trøblete

  Oslo-leder slår tilbake: – Skyldes ikke rike foreldre

  Idrettstopp uenig med landslagstreneren: – Det forstår jeg ikke noe av

   Tre kommentarer;

  Du trenger ikke å se så bekymret ut, Eldar

  Skisporten havnet i samme felle som RBK

  Dette bildet forteller noe av hemmeligheten 

  Flere debattinnlegg fra trøndere og østlendinger og en direktesendt debatt på adressa.no;

   

  Her kan du se og høre debatten: Er framtida til trøndersk skisport truet? 

  Prosjektet ble en snakkes i skimiljøet, både i Trøndelag og deler av Oslo-miljøet. Vi mottok mange telefoner, meldinger og e-poster fra engasjerte lesere som ønsket å dele sine refleksjoner og meninger om temaet.

  Selve mesterskapet ble en berg- og dalbane for Johannes Høsflot Klæbo, som tok individuelt gull på sprinten og i lagsprint og stafett, men som også ble disket fra et VM-gull på femmila etter en dramatisk avslutning. Seieren gikk dermed til en annen trønder, Emil Iversen, som senere på året ble tildelt Olavstatuetten for bragden. 

  Gjennom året ble vi sitert titalls ganger og satte dagsorden flere ganger. Kåre Høsflots sykdom, Johannes Høsflot Klæbos Viaplay-konflikt med Norges Skiforbund og Klæbos uttalelser om å bryte Tour de Ski (kommentar fra Birger) var noe av det som satte dagsorden. 

  Vi har også forsøkt å komme tettere på utøverne gjennom en rekke ulike reportasjer: Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot på rypejakt, frisørtime og markedsføringsarbeid med Johannes Høsflot Klæbo i lillebrors studio på Sluppen, løpetur med Anne Kjersti Kalvå i Bymarka, skitur med Kalvå og Ane Appelkvist Stenseth i Bymarka før VM, flere besøk hjemme hos Emil Iversen i Meråker og på Byåsen og en reportasje med lillebror Klæbo, Ola, i hans musikkstudio. 

  På grunn av koronarestriksjonene, fikk ikke Rosenborg gjennomført treningskamper vinteren 2021.

  Derfor ble det satt opp flere internkamper, som adressa ad-hoc-bestemte seg for å sende, både fra Frøya og i Trondheim, med god trafikk på adressa.no.

  Dette bildet er fra en av disse kampene, i sidelengs sludd på Tempebanen. 

   

  Paraplyen var heldigvis med i bilen, ettersom yngstedattera er stor fan av Paw Patrol og i vinter nektet å gå til bilen på vei til barnehagen, om hun ikke fikk ha med seg paraplyen.

  Det var flaks, fordi det gjorde at forberedelsene til kommenteringen ikke ble søkkvått.

  Sommeren ble svært travel, da vi hadde rettigheter til å sende Rosenborgs kamper i kvalifiseringen til Europa. Samtlige kamper, minus én, ble vist på adressa.no. Vi kjørte nokså ambisiøst opplegg, med studiosending. Der vi på den ene siden er veldig glad for at Adresseavisen klarer å sikre seg disse rettighetene, er det en kjensgjerning at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten utstrakt fleksibilitet fra avdelingens ansatte. Samtlige på avdelingen tilpasset eller avbrøt ferien sin for at vi skulle klare dette. Vi gjorde vår jobb, det gjorde dessverre ikke Rosenborg, som til slutt røk ut mot franske Rennes.

   

  I august fikk Petter Rasmus gjennomført noe han har ønsket i lang tid, gjennom prosjektet Villmarks-Petter: Å gå fra Follafoss i Steinkjer til Havdalen i Lierne. Turen varte i knappe to uker, og Petter gjennomførte den alene, dog med noen gjester her og der som ble med på deler av turen. Filmingen sto han for selv. Prosjektleder Anne-Marit Dahl ledet et team fra forskjellige avdelinger, inkludert Christine Schefte, som gjorde den tyngste jobben med å se igjennom og klippe dette sammen til det som ble 13 episoder.

    

  Alle episodene fra Villmarks-Petter ligger her. 

  Interessen for serien ble svært stor, og tilbakemeldingene fra de som har sett den har utelukkende vært positive. Episodene ble relansert i romjula, og totalt så har Villmarks-Petter-episoder blitt avspilt godt over 100 000 ganger. Et samarbeid mellom redaksjonen og marked som brøt barrierer på huset og løftet diskusjoner om sponsing, redaksjonell frihet, produktplasseringer, føring av inntekter/utgifter. 

  Rosenborgs herrelag avsluttet sesongen meget svak, og det preget vår dekning av klubben. Et stadig mer profesjonelt RBK Kvinner, derimot, fikk en god sportslig sesong. Det holdt til sølv i serien og exit i kvalifiseringen til Mesterligaen. 

  Adressa.no viste lagets to kamper fra Koteng Arena, og interessen for kampene var god blant våre lesere. 

  Nytt av året var at vi utvidet vårt eksterne børs-team: Gøril Kringen, Tor Asle Kleveland og Reidar Løfaldli. Det gjorde at vi også satte børs på samtlige av kvinnelagets kamper også.

  Tidlig på høsten begynte ryktene å svirre om en storsatsing i Kolstad Håndball, og plutselig smalt nyheten fra TV 2: Kolstad ønsker å hente hjem Sander Sagosen og å bygge et nytt storlag rundt han. For sportsavdelingen så skapte denne saken nokså stor frustrasjon, fordi vi aldri klarte å komme oss i forkant i nyhetsbildet rundt klubben. Vi klarte egentlig aldri det, fram til prosjektet ble presentert søndag 31. oktober. Det dekket vi med en halvannen times livesending på adressa.no

  Kolstads satsing kommer til å prege våre spalter i større grad i 2022 enn i 2021.

   

   

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Ukeadressa

  Omtrent halvparten av lørdagene i 2021 var hovedreportasjen eller portrettet i Ukeadressa førstesideoppslaget i Adresseavisen på papir. Mye fordi store satsinger fra alle avdelinger stadig oftere blitt presentert på Ukeadressa i papir. 

  Men også digitalt har vi gjort nye løft når det gjelder å nå leserne med magasinstoffet vårt. Lista med de ti beste sakene i 2021 nådde til sammen rundt regnet hundre tusen flere lesere enn året før. Først og fremst handler det om å få vist fram hovedreportasjen og portrettet, men også de faste spaltene som hører hjemme i et papirmagasin, som Kjøkkenveien, Tankestreif og ikke minst Gull fra arkivet, har nådd flere digitalt.


   

  Annerledesåret 2.0

  Heller ikke dette året har det vært noen selvfølge å kunne reise ut for å møte folk, det som er selve kjernen i et reportasjemagasin som Ukeadressa. Flere av reportasjene har speilet den nye hverdagen, med nedstenging og testing.

  I januar ble vi kjent med kommuneoverleger fra fire kommuner i Trøndelag, som alle hadde fått livene snudd opp ned etter at koronaen kom. «En dag sa jeg opp. Jeg ringte kommunalsjefen, sa at dette orker jeg ikke mer, nå slutter jeg», sa kommuneoverlegen i Ørland.

   

  Vi har vært «Ute til lunsj», i likhet med alle andre som fulgte statsminister Solbergs oppfordring til hjemmekontorister om å komme seg ut. For skulle vi holde ut hissige mutasjoner, ensomt hjemmekontor og en nedstengt by, var det én ting som telte: Frisk luft.

  Ett år etter at landet stengte ned, markerte vi med et spesialnummer: «En helt vanlig familie, i et helt uvanlig år». Helle-Marie og Odd Roger, med tre barn, delte minner og meldinger fra året og fortalte hvordan koronaen hadde preget livet deres, uke for uke, utfordring etter utfordring, med hjemmeskole, avlysninger og lengsel etter nærkontakt.

  Ett av de best leste portrettene i 2021, var av en ukjent butikkansatt, Anita Vikestad: Hun hadde aldri gått på ski i lunsjpausen, men fikk kjørt seg i frontlinjen

  Vi skrev om hvordan Vinmonopolet satte salgsrekorder (men at vi ikke er skapt for å drikke alene) og vi fulgte en av kommunens smittesporere på en av hennes mange lange vakter, den tiden det var TISK som gjaldt.

   

  Da Trond Ola Tilseth spurte om han kunne ha hjemmekontor i Sør-Spania, var valget lett for sjefen i Helse Midt-Norge. Etter sommeren syntes det klart at arbeidslivet går mot en ny normal, og vi fikk høre om erfaringene blant annet fra Trond Ola som har hjemmekontor i Malaga og Kristin Wulff, en av mange som heller ville sitte i isolasjon på hytta enn i leiligheten i et folketomt og nedstengt Trondheim sentrum

  Magasinredaksjonen har i mange år samarbeidet med de andre regionavisene, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Aftenposten, med jevnlige møter der vi utveksler saker og erfaringer. I tillegg til at Bergens tidende og Fedrelandsvennen bruker vår matspalte Kjøkkenveien og vårt kryssord hver uke, ble for eksempel saken om det nye arbeidslivet brukt av både BT og Aftenposten. 

  Å møte folk

  Langt fra alt har handlet om koronapandemien. Magasinformatet egner seg godt til nære møter med mennesker som har vært gjennom krevende situasjoner. Lesertall og tilbakemeldinger viser at folk liker å lese om mennesker som har vært gjennom tøffe utfordringer, i form av sykdom, svik, tap eller annet. Det er godt å lese om folk som kan sette ord på hva som har hjulpet dem gjennom en vanskelig tid, som kan minne oss om hvor viktig det kan være at mennesker ser og stiller opp for hverandre.

  Historien om tidligere KrF-politiker Odd Anders Withs dramatiske år, der ni dager er visket bort fra hukommelsen etter at han havnet i koma som følge av alvorlig blodforgiftning og kreft, traff mange, og With satte kanskje selv ord på hvorfor: «Dette er en historie som er både personlig og privat, men jeg har lyst til å gi noe tilbake. Jeg ønsker å bidra med håp og optimisme for andre som får kreft. Det er slik at de fleste går det bra med».

  Fireåringen Ragnar er en annen vi ble kjent med i 2021. Da han kom til verden fikk foreldrene Anne Mari og Harald, gratulasjoner, men de fikk også trøst. Men, jobb, bolig, venner, kjæreste… Foreldrenes bekymringer er de samme for Ragnar som for storebror. At Ragnar har Downs syndrom gjør ingen forskjell.

   

  Det er ikke alltid lett å formidle håp. Men når Lisa Føynum (22) forteller om hvordan livet hennes er blitt preget av mobbing, lenge etter at mobbingen tok slutt, eller vi får møte de etterlatte etter Lasse, som valgte å ta sitt eget liv som 25-åring, gir det viktig innsikt til hvordan man kan klare å gå videre selv om alt har vært mørkt. Fortellingen om Lasse nådde nesten 100 000 betalende lesere, bare på nett.

  Magasinsaken som ble aller mest lest i 2021 handlet om at minst 68 personer i Trøndelag er savnet og aldri funnet i løpet av de siste 50 årene. Etterlatte fortalte om hvordan det oppleves å ikke vite, å ikke ha en grav å sørge ved. Vi møtte også foreldrene til Odin, gutten som forsvant fra Trondheim sentrum i 2018.

  22. juli var det ti år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. I den forbindelse viet vi hele magasinet til markeringen. Vi møtte overlevende som kunne fortelle om hvordan de fortsatt mottar hets og hatmeldinger, at de får høre at terroristen ikke hadde gjort en god nok jobb. Vi snakket også med en av de mest aktive bloggerne, som i sine innlegg applauderer hetsen av Auf-erne. Utøya-overlevende Amal Abdinur fortalte i portrettet om tapet av søsteren og om hvordan det opplevdes å skulle arrangere markeringen i Trondheim, uten Mona.

  «Faren drepte broren deres for tretten år siden. Så kommer beskjeden: Drapsmannen kan slippe fri», etter å ha sonet to tredeler av straffen. Historien om familien fra Stavset som opplevde det forferdelige, gjorde inntrykk på alle som husker. Journalist Hilde Østmoe og fotograf Kim Nygård har fulgt familien jevnlig, og fikk være sammen med dem mens de igjen måtte kjenne på frykten for at faren, drapsmannen, skulle forsøke å oppsøke dem.

   

  En av de siste utgavene av Ukeadressa i 2021 fulgte vi afghanske «Samir» og ikke minst hans hjelpere i Midt-Norge, som er bekymret for hvordan det går med gutten de ble så glad i da han bodde i Norge. Sjelden får vi vite hva som skjer med asylsøkere som blir sendt tilbake til landet de kommer fra. Men ut fra innsyn i asylavhøret med Samir og en lang rekke andre skriftlige og muntlige kilder, kunne vi i Kjerstin Rabås’ reportasje følge Samirs krevende liv, som barnearbeider i Pakistan, flukten til Norge der han fant trygghet og venner, utkastelsen og kampen for å finne igjen, kjøpe fri og ta vare på småsøsknene i et krigsherjet land. 

  Temasaker og nye trender

  Men ikke alt er tungt og vanskelig. Vi har også skrevet om søskenparet som fikk familien med på å flytte til Røros, slik at de kunne forfølge hundekjører-hobbyen, og vi har skrevet om folk som heter det de gjør, som Kari Åker – som selvsagt er bonde. Til jul fortalte vi om «Familien Jul» på Røros, om hvordan livet løper av sted med sju barn i huset.

  I Åge Winges reportasje «Scener fra et fellesskap» møter vi Ranheims gatelag, der alle er kapteiner. Hver tirsdag og torsdag svinger lagbussen inn på et fortau i Midtbyen for å hente spillere til et par timer med organisert trening, mat og garderobeprat. De behandles som toppspillere, og vi skjønner at gatefotball er mye mer enn fotball. Men så viser det seg at det blir stadig mer fotball også.

   

  Sommerens høydepunkt av Ann Iren Bævre og Rune Petter Ness sin ukentlige serie, der de reiste rundt i landsdelen og besøkte og prøvde ut unike overnattingsplasser. Vi møtte folk som overnattet i luksustelt, glassiglo, ufo, tretopphytter og så videre, og serien passet fint en sommer da de fleste ferierte i Norge og ble tatt veldig god imot av leserne.

   

  Vi legger mye arbeid ned i hovedreportasjene i Ukeadressa, og sakene nevnt så langt kunne vært byttet ut med andre fra året som gikk, med god hjelp fra andre avdelinger på huset.

  I den tredje kategorien hovedsaker møter vi mennesker som er engasjert i temaer eller nye trender. Vi har skrevet om babyboom på Frøya, besøkt Rekord-bygda Kotsøy, som er kaldest om vinteren og varmest om sommeren og lest om hvor vanskelig det kan være for utlendinger, selv med høy utdanning, å få jobb i Norge. Silje og Kris fulgte drømmen og flyttet fra byen, mens Tom og Petter etter 20 år som selgere valgte å gå tilbake til jobben som sykepleiere.

    

  Uke-portrettene

  Portrettene er den andre av Ukeadressas to faste hovedstolper. Nærheten til den portretterte, samtalens forløp og formuleringer som gjerne er til å tygge på og kose seg med, gjør at disse portrettene er blant landets aller beste. Gjerne uærbødig, men alltid også med kjærlighet og respekt, møter vi mennesker som har interesse for trønderske lesere.

  Vi konsentrerer oss fortsatt om lokale personer når vi leter etter aktuelle portrettkandidater, og vi ser på tallene at leserne er godt fornøyde med det. Vi er opptatt av å få til en lik andel kvinner og menn, og etterstreber en mest mulig variert forsamling mennesker, fra alle samfunnsområder. 

  I år har vi møtt etablerte «kjendiser» som Ståle Solbakken og Ole Robert Reitan, maktpersoner som Trygve Slagsvold Vedum, Hege Bae Nyholt, Berit Svendsen og Peggy Hessen og «nye fjes» som av ulike grunner blir gjengangere i nyhetsbildet i landsdelen, som kommunaldirektør Morten Wolden. Kanskje i større grad enn tidligere har vi også hentet fram noen personer som ikke i så stor grad har preget nyhetsbildet, men som har en spennende historie å fortelle eller har hatt betydning for mange i regionen, som ny RBK-stjerne Stefano Vecchia, Amal Abdinur, Elisabeth Høsflot Klæboe. 

  Her finner du alle portrettene fra Ukeadressa fra de siste årene.

  Magasinavdelingen samarbeider tett og godt med fotografene i avisen. I tillegg til reportasje- og portrettbilder leverer de hver uke til spalten Bildefortellingen, alt fra to til seks sider i papirmagasinet. Her får fotografiet dominere. Stadig oftere har de funnet fram til egne historier/nyhetssaker, som presenteres gjennom ett eller flere bilder.

  Et annet stoffområde som har funnet seg godt til rette i Ukeadressa er utenriksreportasjen. Hver uke velger vi ut en spennende historie fra det omfattende tilfanget vi får i og med samarbeidet med danske Politiken, og kompletterer med byrå-bilder der det er nødvendig. Vi legger brett på å presentere aktuelle reportasjer som går bakenfor det løpende nyhetsbildet og som kan gi leseren innsikt i tillegg til leseropplevelsen.

  Legg til i min rapport

  MN24 - feiret ett år med nye rekorder

  2021 ble året da den nye satsingen Midtnorsk Næringsliv, med nettstedet MN24 i spissen, tok sine første store steg. Og etter lanseringen 28. oktober 2020, så kunne ettåringen virkelig blomstre i året som fulgte.

  Med kvalitetsjournalistikk og en løpende og kontinuerlig nyhetsoppdatering som viktigste redaksjonelle grep, er det satt en rekke trafikkrekorder gjennom året. Det er også arrangert to events om henholdsvis likestilling og miljø, samt at det er gitt ut to magasiner i løpet av 2021. Ett av magasinene var i sin helhet viet ettårsmarkeringen av dagen da Norge ble koronastengt. Det andre magasinet handlet om eiendom, og der ble det for første gang laget en oversikt over hvem som eier mest eiendom i Midt-Norge og i midtbyen i Trondheim.

  Journalistikken gjennom 2021 ble naturlig nok preget av koronadekningen, men temaer som eiendom, mangfold i arbeidslivet, digitaliseringen av samfunnet, gründerboomen i landsdelen og fokuset i næringslivet på bærekraft, har preget mye av journalistikken i 2021. MN24 sine tre medarbeidere i sentralredaksjonen, jobber sammen med journalister i redaksjonene i de ti mediehusene som står bak tjenesten, om dette stoffet.

  Midtnorsk Næringsliv og MN24 er på denne korte tiden blitt den største og viktigste satsingen for journalistikk om økonomi, næringsliv og nyskaping i landsdelen. De over 100 000 abonnentene av de ti mediehusene i Midt-Norge som står bak satsingen, har full tilgang til sakene gjennom sitt avisabonnement. I tillegg er det en del saker som ligger åpne for alle.

  Med sin unike regionale stoffmiks har MN24 nå flere titusener brukere hver eneste dag. Målet er å utvide lesertallene ytterligere, og bli en enda viktigere del av hverdagen for alle i Midt-Norge som er interessert i økonomi, næringsliv og nyskaping.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker adressa.no 2020

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Adresseavisen har en ambisjon om å utvikle medarbeidere og redaksjonen og har over flere år jobbet systematisk med kompetanse. Året 2021 har imidlertid vært utfordrende og mye av tiltakene vi hadde planlagt i kompetanseplanen måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen. Blant annet en fagdag for hele organisasjonen samt enkelte kurs og foredrag.

  Likevel har redaksjonen i 2021 klart å tilpasse seg en ny hverdag med sosial distanse og mer bruk av video på hjemmekontor. Det har ført til mer kompetansedeling mellom medarbeidere og økt samarbeid på tvers av avdelinger.

  I tillegg har vi valgt å gjennomføre en del foredrag digitalt i løpet av 2021. Her har redaksjonens kompetanseråd vært viktig for å spille inn gode, relevante stemmer som har gitt både læring og inspirasjon. Det har vært både vært interne og eksterne foredrag.

  Til tross for pandemi så har likevel redaksjonen vært representert på følgende konferanser og kurs i løpet av 2021:

  • Dataskup
  • Redaktørforeningens årsmøte
  • Skup
  • Mediedagene

  I tillegg har vi hatt en del mindre foredrag internt:

  • Lunsjmøte om situasjonen i USA ifbm innsettelsen av Joe Biden
  • SoMe-bilder
  • CrowdTangle
  • LinkPulse-kurs
  • Slik har pandemi-året 2020 «på den andre siden» vært for kommunikasjonssjefen i Trondheim kommune
  • Kompetanserådet inviterer: Hør hvordan Aftenpostens «Forklart» har blitt Norges største nyhetspodkast
   

  Mange av kursene i 2021 ble gjennomført digitalt.

  Lederutvikling
  Utvikling av ledere i Adresseavisen gjøres i felleskap på tvers av alle avdelinger. Lederforumet har i 2021 hatt kortere økter med faglig oppdatering og erfaringsdeling digitalt.

  Praktikanter
  Det er viktig for Adresseavisen å være med på å utdanne fremtidige journalister, og hvert år har vi drøyt fem journaliststudenter i redaksjonen. Praktikantene kommer fra Oslo MET, Høgskolen i Volda og Nord Universitet og har i 2021 dessverre vært mye plassert på hjemmekontor.

  Streaming
  Videostreaming blir en stadig viktigere plattform for distribusjon av redaksjonelt innhold. I 2021 ble det gjennomført 68 egenproduserte sendinger i regi av Adresseavisen. Fotoavdelingen har ansvaret for produksjon av direktesendt tv på adressa.no, og har lagt bak seg et hektisk år. Det har i hovedsak vært produksjon av RBK-kamper (herre- og damefotball), pressekonferanser samt debatter i regi av Adressavisen Arena. I tillegg har vi blant annet hatt livesending av 17. mai samt laget en egen TV-serie kalt Villmarks-Petter. Totalt i 2021 så har vi 558 401 visninger på våre livesendinger og 1698 direkte salg på streaming. 

  Her er noe av det som har gitt mest trafikk:

  • Rennes – Rosenborg (herre) - 47 997 visninger
  • Rosenborg – Rennes (herre) - 43 407 visninger
  • Ranheim – Rosenborg (herre) - 34 462 visninger
  • Pressekonferanse Trondheim kommune - 32 675 visninger
  • Rosenborg – Tromsø (herre) - 31 505 visninger
  • Rosenborg – Kristiansund (herre) - 28 945 visninger
  • 17. mai dekning i Trondheim  - 24 941 visninger
  • Rosenborg – Levante (herre) - 13 529 visninger
  • Testlanding helikopter St. Olavs hospital - 14 412 visninger
  • RBK – Barcelona (kvinner) - 10 287 visninger

  Podkast
  Podkast blir en stadig viktigere del av Adresseavisens tilbud ut til publikum. Flere konsumerer lyd oftere når de ønsker å fordype seg innenfor ulike tema, og for vår del er dette en plattform vi ønsker økt fokus på fremover. I Adresseavisen har vi hatt to løpende podkaster i Omadressert og Rasmus & Saga samt en avtale med distribusjon av Singelkrisa. Totalt har vi over 800 000 avspillinger i 2021, noe vi har en ambisjon om å øke det kommende året og bygge på med flere podkaster, både løpende og serier slik vi gjorde med podkasten Umistelige Mari.  

  Omadressert
  I årsrapporten for 2020 varslet vi at vi skulle spisse profilen for kommentaravdelingens podkast, Omadressert. Fra mars 2021 fikk vi på plass et fast panel bestående av programleder Roy Tommy Braaten, kulturkommentator Terje Eidsvåg og politisk redaktør Siv Sandvik. Vi tok også grep for å bedre lydkvaliteten, og sendingene ble bedre og jevnere både med tanke på innhold og lyd. Selv om profilen har blitt spissere i løpet av 2021, må vi erkjenne at vi ennå ikke er helt i mål. Lyttertallene ligger på et for lavt nivå målt opp mot sammenlignbare podkaster fra andre regionaviser. 

  Rasmus & Saga 2021
  Ramsus & Saga har hatt stabile lyttertall på snitt ca 8000 (noen under, noen ganske mye over – kommer litt an på gjestene) før vi gikk over til Acast. Noe nedgang etter det, ettersom alle ikke ble med over fra Soundcloud.

  Det ble laget 39 episoder i 2021, blanding av å ha gjester i studio og å ha med gjester på Teams (pga pandemi). Vi startet året med forsvarssjefen Tore Reginiussen, som nettopp hadde fått beskjed om at han var ferdig i RBK. Videre via Spania-proff Alexander Sørloth, en rekke av dagens RBK-profiler, ispedd spesialer med Hareide, Nils Arne Eggen (80-årsdagen) og tvert etter at han ble presentert: Kjetil Rekdal. Har også kjørt sendinger kjapt etter at store ting skjedde.

  Podkastene handler fortsatt om det som var misjonen da vi startet vinteren 2016: Gi folk et innblikk i hva som foregår i RBK, ta temperaturen og diskusjonene, og bli kjent med de ulike gjestene. Vi har underveis hatt med ulike segmenter i sendinga, for å bryte opp. Som «Tore i rorbua», «Trøndelags beste fotballsang» og «trøndersk fotballs vitsestafett». Vi har planer om å få inn noen slike ting også i 2022.

  Vi får også se om vi prøver å gå live igjen. Det var planlagt et opplegg foran 600 RBK-supportere i april 2020, men da stengte alt ned. Etter det har vi ikke hatt mer fokus på slike ting på grunn av situasjonen.

  Fem største i antall avspillinger 2021:

  • Rasmus&Saga - 446 376
  • Singelkrisa - 153 197
  • OmAdressert - 115 512
  • Umistelige Mari - 95 012
  • Da alt stanset - 2248

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Også i 2021 har Adresseavisen fått utdelt en rekke priser.

  Den trønderske journalistprisen:

  Hedersprisen: Kim Nygård, fotograf i Adresseavisen og leder for Dokfestivalen.

  Juryen sier blant annet i sin begrunnelse: «Det finnes fantastiske fagfolk, og så finnes det fantastiske ildsjeler. Noen få ganger finner du mennesker som er begge deler. En av disse heter Kim Nygård.»

  Prisvinnere featurejournalistikk: «Umistelige Mari», en podkast som først og fremst vant juryens hjerter og fremkalte tårer.

  - Jeg tror ikke vi har fått noen pris vi har fortjent mer enn denne, sa Adresseavisens Lajla Ellingsen da hun takket. Hun fikk prisen sammen med Mari By Rise.

  Prisvinnere hendelsesjournalistikk: «Koronadekningen», redaksjonen i Adresseavisen.

  - Vi deler denne prisen med hele Adresseavisen. En formidabel innsats av en hel redaksjon under en pandemi. Hurtig læring og krevende. Et skikkelig teamarbeid, sa Camilla Kilnes, fungerende reportasjeleder for nyhetsavdelingen i Adresseavisen.

  Prisvinnere bildejournalistikk (to vinnere):

  Prisvinner: «Vindkraft» - Kim Nygård, Adresseavisen.

  Prisvinner: «Ikke kom til oss, vi kommer til deg» (enkeltbilde) - Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen.

  Hederlig omtale: «Milliardjordet» - Lajla Ellingsen, Mari By Rise, Stian Wallum, Espen Rasmussen, Jonas Nilsson Adresseavisen.

   

  Den trønderske journalistprisen for 2019 ble delt ut først i 2021:

  Prisvinnere hendelsesjournalistikk: Prisen fikk de for dekningen av skytingen i Ila - Pål Solberg, Camilla Kilnes, Elise Rønningen, Espen Rasmussen, Martin Andersen, Vegard Eggen, Alexander Killingberg, Håvard H. Jensen, Jon Olav Amdal, Christer S. Johnsen, Erlend Hansen Juvik og Børge Sved.

  Prisvinnere featurejournalistikk og hederlig omtale i kategorien nyhetssak: «Barna vi sletter» - Espen Rasmussen, Jonas Nilsson, Jonas Vikan og Rune Petter Ness.

   

  European Newspaper Award:

  I konkurranse med 161 mediehus fra 24 land har vi gjort det meget sterkt i en av verdens største designkonkurranser for aviser.

  Priser:

  Førsteside papir - «Savnet» - Christer Stensås og Britt E. Johansen.

  Fotoreportasje papir, Ukeadressa - «Et hundeliv» - Rune Petter Ness, Hilde Østmoe og Britt E. Johansen.

  Online innovasjon/Multimedia storytelling - «Ett år med korona», Toini Thanem, Kari-Anne Aarvåg, Håvard Haugseth Jensen, Agne Ødegaard og Jacob Storgaard Jensen.

  I kategorien Cross-Media, som vurderer presentasjonen av en sak både på nett og papir, fikk vi hele tre priser:

  «Eggen 80» - Ole K. Sagbakken, Christian Stendal, Petter Rasmus, Anne-Marit Dahl, Johannes Strand, Birger Løfaldli, Jacob Storgaard Jensen, Ingrid Meisingset, Agne Ødegaard og Britt E. Johansen.

  «Ett år med korona» - Toini Thanem, Kari-Anne Aarvåg, Håvard Haugseth Jensen, Agne Ødegaard, Jacob Storgaard Jensen og Britt E. Johansen.

  «Savnet» -  Alexander Killingberg, Kristoffer Furberg, Therese Alice Sanne, Jacob Storgaard Jensen, Agne Ødegaard og Andre Johnsen. 

   

  SND:

  Sølv i kategorien Best of Digital design: «Forfulgt» Jonas Nilsson, Elise Rønningen, Toini Thanem, Therese Alice Sanne og Jonas Alsaker Vikan.

  Årets bilde:

   

  Nominasjon i kategorien sport: «Sprintkongen» en bildeserie av Klæboe, Richard Sagen.

  Juryens begrunnelse: «En visuell studie av en langrennsstjerne som er veldig godt laget. Den suverene holdningen er gjennomgående i bildene.»

   

  Norske Sportsjournalisters Forbund:

  Hederlig omtale i kategorien «Årets sportsjournalistiske arbeid»: «De 25 største», Birger Løfaldli (kommentator), Richard Sagen (foto) og Jonas Nilsson (design).

   

  Polarisprisen:

  2021-priser deles ut i mars 2022.

   

  Legg til i min rapport

  Utmerkelser utdelt 2021

  I januar 2021 mottok Victor Sotberg hedersprisen for Årets Trønder 2020

   

  – Dette er en utrolig stor ære. Det føles både fantastisk og fint, forteller en rørt Victor Sotberg (29) etter å ha mottatt prisen som Årets trønder.

  Årets hverdagshelt 2020 ble trillingene Marius, Hanne og Lise Thorvaldsen, samt fostermor Tone Grådahl.

   

  – Vi føler et ansvar for dem som kommer etter oss. Det er barn nå som er i situasjoner som de ikke skal være i. Historien vår er fortalt, men det kommer historier som skal fortelles, sa Marius Thorvaldsen.

   

  Adresseavisens musikkstipend 2021 gikk til musiker Tora Dahle Aagård.

  Og Liv Ullmannprisen, Adresseavisens kulturstipend 2021, gikk til filmfotograf Sturla Brandth Grøvlen.

  Prisene ble delt ut under Nyttårskonserten 2021. Konserten, som arrangeres av Adresseavisen og Trondheim Symfoniorkester (TSO), var digital og gratis for alle.

  Nick Davies var dirigent og Anne Lindmo programleder, og man kunne se og lytte direkte på adressa.no.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien? 

  Under pandemien har vi løpende rapportert om smittetall. Sammen med smittetallene har vi hatt daglige intervjuer med kommuneoverlege for å sette tallene i perspektiv og å få stilt viktige spørsmål på vegne av leserne. På nasjonale pressekonferanser i regi av regjeringen har vi stilt spørsmål fra Adresseavisen, som har gjort oss i stand til å lage regionale saker. Det har til tider vært et høyt trykk på informasjon fra myndighetene til befolkningen, som vi måtte rapportere om. Samtidig har vi hele tiden hatt løpende diskusjoner i redaksjonen om at kritiske spørsmål må stilles ved myndighetenes håndtering og tiltaksnivå, og at spørsmålene må vises i artiklene våre. Sentralt her har vært om tiltakene står i samsvar med hvor smitten har vært størst. Vi opplever at våre lesere også har stilt spørsmål ved om tiltakene er riktige, urettferdige og gitt tilbakemelding til oss om at tiltakene til tider har vært vanskelig å tolke. Vårt grep her har blant annet vært nettmøter med sentrale beslutningstagere og smittevernkompetanse i Trondheim kommune og i fylket og strukturerte artikler i spørsmål-svar-form. I tillegg har vi vært opptatt av å vise fram hvordan tiltakene oppleves for ulike deler av befolkningen.

  På kommentarplass har vi prioritert å sette den løpende nyhetsdekningen inn i et større perspektiv – ofte med et kritisk blikk på lokale og nasjonale myndigheters håndtering. Er tiltakene forholdsmessige? Tas det nok hensyn til barn, unge og sårbare grupper? På debattplass ser vi at rommet for å kritisere smitteverntiltakene har vokst i løpet av året. Heldigvis. Om folk skal ha tillit til systemet, må meninger brytes og kritikk løftes frem. Samtidig er vi oppmerksomme på falske nyheter. Udokumenterte konspirasjonsteorier om vaksinen eller om hvem som “egentlig” står bak pandemien, hører ikke hjemme i en redaktørstyrt debattplattform.

   

  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?  

  Adresseavisen er det største mediehuset i den norske delen av Polaris konsernet. Noe av det Polaris har vært særskilt opptatt av siden starten har vært den lokale og regionale uavhengigheten, og ståstedet til hvert enkelt mediehus. Vi opplever at prinsippene om styringsretten og redaktørens uavhengighet følges opp i praksis. Som sjefredaktør i Adresseavisen har jeg ikke vært utsatt for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål eller forsøk på påvirkning av det redaksjonelle innholdet fra eiernes side. De valgene og prioriteringene vi gjør i Adresseavisen er ene og alene styrt av sjefredaktøren. Like fullt skal vi alltid være på vakt mot alle krefter som forsøker å undergrave redaktørens frihet og uavhengigheten i norsk presse. Derfor mener jeg at debatten som kom i fjor om uakseptabel innblanding fra eiersiden var viktig. En fri og uavhengig journalistikk er et av de viktigste elementene i et demokratisk samfunn, men vi aldri kan aldri ta den for gitt.

   

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år? 

   

  Å treffe de unge, gjerne omtalt som morgendagens brukere, er en kamp som opptar hele bransjen, inkludert Adresseavisen. Vi anser dette som avgjørende for å vinne frem i fremtidens mediebilde.  

   

  Vi har troen på å fortsatt være en del av etableringsfasen for folk i Midt-Norge. Men vårt tidligere utstillingsvindu mot unge, å ligge synlig på kjøkkenbordet hjemme, står ikke like sterkt i den digitale hverdagen. Det betyr at vi må være synlige overfor målgruppen der de er – og samtidig har vi over tid jobbet for å opprettholde posisjonen som «stedet du går til når store ting skjer». 

   

  Vår tilnærming er at vi ønsker å bruke andre kanaler, slik som sosiale medier (SOME), for å nå ut med vår merkevare og synliggjøre Adresseavisens journalistikk. Samtidig er hovedstrategien at de skal komme til vår plattform for å konsumere nyheter. 

   

  I jakten på å bedre treffe det yngre publikummet må vi forstå bedre deres behov og ønsker, slik at vi kan utvikle innhold og tjenester tilpasset også fremtidens brukere. Derfor jobber vi nå for å få bedre analyseverktøy og -data som kan hjelpe oss i å kartlegge hvordan vi treffer demografisk – og som lar oss løpende utvikle journalistikk som treffer yngre hjerter. Vi har i dag en dedikert redaksjon i Trd.by som jobber for å treffe denne aldersgruppen (under 35) i Trondheim. 

   

  Vi er i startfasen med å forstå hvilket innhold som virkelig engasjerer – og hvordan de ønsker å konsumere dette. Dagens innsikt tyder på at unge har ganske mange av de samme interessene som voksne lesere, men hvordan vi forteller historiene og gjennom hvilke saker, har stor påvirkning på hvem som leser. Vi er i dag primært et abonnementsprodukt, og vi vet at betalingsviljen er lavere i dette alderssegmentet. 

   

   

  I 2021 er det gjort flere tiltak rettet mot yngre voksne:  

  • Ungdommens klimatoppmøte
  • Skrivekonkurranse for unge (Midtnorsk debatt)
  • Fysiske møter på skoler og universitet (Arena)
  • Ansatt flere yngre medarbeidere i redaksjonen 
  • Ansatt egen SOME-ansvarlig i redaksjonen
  • Ung-økonomi-satsing (MN24)
  • Eget brukerpanel via Instagram (Trd.by)
  • Uttesting av nye fortellermåter

   

   

  Sosiale medier

   Vi tror bruken av sosiale medier vil være med på å påvirke utformingen av vår journalistikk. Men ambisjonen er at også morgendagens brukere skal konsumere vår journalistikk på våre plattformer.  

   

  98 prosent av alle i aldersgruppen 16-24 år bruker sosiale medier en gjennomsnittsdag (90% på Facebook), ifølge norsk mediebarometer 2020. Og vi vet at nær 7 av 10 av de yngste i denne gruppen leser nyheter via sosiale medier. For oss betyr det at vi må være synlige og relevante der målgruppen bruker tiden sin, og sørge for å nå ut med vår merkevare og innhold i kanalene de befinner seg i. Snapchat, Tiktok og Youtube er store sosiale medier blant unge voksne, som vi ikke er aktivt til stede på i dag. Årsaken er flere, men hovedlinjene er at plattformene krever at vi produserer eget skreddersydd innhold som i stor grad avviker fra det vi allerede lager i dag. Det trengs mengder av video for å holde både brukerne, og algoritmene, fornøyde.  

   

  Flere andre mediehus har forsøkt å skape egne univers og apper for å treffe yngre, men få ser i dag ut til å lykkes, bortsett fra de globale aktørene. Her følger vi nøye med på utviklingen, og har til nå prioritert vårt eget «ung-univers»-nettsted Trd.by – og høster gode erfaringer herfra. Samtidig skal vi være åpne på at mye av trafikken til Trd.by kommer via forsiden på Adressa.no, og hoveddelen av de yngre leserne befinner seg i øvre sjikt av alderssegmentet det her etterspørres. 

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Adresseavisen har vært innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i to saker i 2021. Sakene endte ikke med fellelse.

  I en av sakene klaget Trond Giske inn to artikler publisert av Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. En samlet vurdering i PFU endte på at avisene ikke hadde brutt god presseskikk. Som avis mener vi at avgjørelsen var viktig for alle som jobber med maktkristisk journalistikk og for kilder som ønsker å si fra om maktovergrep. PFU pekte underveis i behandlingen av saken på at de gjerne skulle sett et fyldigere kildegrunnlag på trykk, og at enkelte setninger i én av artiklene kunne vært skrevet med tydeligere forbehold. Dette er noe vi tar med oss som læring.

  Vi evaluerer det vi har publisert hver dag, blant annet fordi vi er opptatt av å diskutere etiske problemstillinger i redaksjonen. Men disse diskusjonene skjer like mye før vi publiserer innhold. Noen nyhetssaker må ut raskt, og i hendelsesjournalistikken må vi ta løpende etiske valg. I alvorlige ulykker og branner påligger det oss et ekstra ansvar – vi skal få ut korrekt informasjon mens hendelsene pågår, samtidig som vi skal sørge for at nære pårørende er varslet før vi bringer identifiserende opplysninger i tekst, bilder eller video.  

  Kritiserte parter skal få komme til orde og vi skal belyse problemstillinger fra flere ståsteder. Dette betyr at vi noen ganger må vente på å publisere artikler før vi med sikkerhet kan si at de som er kritisert er gjort oppmerksomme på hva de kritiseres for, og om de ønsker å benytte seg av muligheten til å svare. 

  Vi har opplæring, rutiner og prosedyrer for å unngå feil, men noen ganger må vi likevel erkjenne at vi kunne løst saker på en annen måte. Våre lesere skal være trygge på at etikk er et tema som vi har høyt på agendaen.

  Legg til i min rapport