Fosna-Folket

I 2021 tok Fosna-Folket for alvor steget over til å bli en fullverdig nettavis med alt hva det innebærer av direkterapportering, streaming og visuell historiefortelling. Trafikkdata viser at leserne forventer at vi alltid er oppdatert på det som skjer her, og åpenbart har våre prioriteringer resonert godt hos leserne på Fosen. For 2021 var året hvor antall digitale abonnenter på Fosna-Folket gikk forbi og ble høyere enn antall komplett-abonnenter. Dette innebærer også en forpliktelse overfor leserne, som oppsøker oss stadig oftere for å oppdatere seg på hendelsesnyheter. I et innimellom hendelsesfattig området som Fosen, har vi bestemt oss for å prioritere dekningen av ekstremvær, ved å dekke det i sanntid og konsekvensene av det i ettertid. I tillegg ble vi i 2021 bedre på å fange opp debatten blant folk og å foredle tips som kom til oss eller som vi fanget opp på andre måter.

 

Fakta
Samlet opplag 7843
Utgiversted Brekstad, Ørland kommune
Ansvarlig redaktør Gunn Kari Hegvik (42)
Åfjord, Osen, Ørland og Indre Fosen
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
17800
Daglige brukere på nett
10800
Daglige brukere på mobil
8000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3644
 • Redaksjonelle årsverk
 • 9
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Fosna-Folkets viktigste oppgave er å identifisere og gå inn i det som opptar befolkning på Fosen. For å speile det som faktisk er befolkningen, har vår viktigste målsetning vært å bre ut kildetilfanget, først og fremst ved å bruke flere yngre kilder og flere kvinner. Dette har vi blitt bedre på, men vi er svært langt fra gode nok.

  Vi forsøker til enhver tid å dekke alle kommunene på Fosen. Men viktigere enn det, er det at den beste nyhetssaken alltid er den som blir prioritert først. (Les: To fylkesveier stengt pga flom og is)

  I en liten redaksjon er valget av hva vi skal bruke knappe ressurser på, den viktigste samtalen gjennom dagen. Og gjennom 2021 har vi forhåpentligvis klart å dreie dette noe bort fra en dagsorden satt av sakslister og over på en mer folkelig dagsorden isteden.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Sommeren 2021 dokumenterte Fosna-Folket hvordan en tysk familie som har bosatt seg i Roan, fikk malt et hakekors nær rorbuvirksomheten de driver i området. Saken fikk nasjonal oppmerksomhet, og ble politianmeldt.

  Tre av fire kommuner på Fosen er sammenslått, enten med tvang eller frivillig. Fosna-Folket bidro til den regionale dagsorden da senere statsråd Ola Borten Moe (Sp) besøkte Fosen og uttalte seg om kommunesammenslåingene. Det samme gjorde en lokal meningsmåling på oppdrag fra Fosna-Folket, som til tross for høylytt debatt lokalt viste at flertallet ønsket at den tvangssammenslåtte kommunen skulle bestå som en.


  Men størst engasjement vakte trolig saken om hvordan folk og ikke avfall, ble håndtert i Indre Fosen. Aldri har vi fått så mange tips og sett så mange delta i debatten om det som er innbyggernes bidrag til å få på plass en bærekraftig sirkulærøkonomi.

  Fosna-Folket skal være et «talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt».
  Tydeligst av alle prioriteringer Fosna-Folket gjør, er at vi hver ukedag, mandag til fredag, skriver minst en sak om verdiskaping, næringsliv, omstilling eller ledere på Fosen. Mest positive tilbakemeldinger har serien med unge ledere fått. Denne prioriteringen gjør vi, fordi vi ønsker å løfte frem de som skaper verdier og bygger sin egen fremtid på Fosen. Det er dette vi skal leve av i fremtiden, og vi håper at vårt bidrag gjør at flere ser at det er mulig å være gründer og skape arbeidsplasser her.


  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Redaksjonen i Fosna-Folket er svært analysedrevet, og lar i stor grad data for engasjementet saken skaper være hovedbudskapet i evaluering av det redaksjonelle stoffet.

  Men i tillegg til dette, har vi i løpet av året satt et økende trykk på å løfte fram saker om grupper som vi tror at vi ikke når i god nok grad i dag, og prioriterer nå i større grad disse, til tross for at de ikke når ut like bredt som de sakene som vi vet at leserne allerede etterspør.

  I tillegg til dette, har vi startet på et gjennomgripende visuelt løft for Fosna-Folket. Sommeren 2021 ble fotograf Kristin Slotterøy ansatt som reporter i Fosna-Folket. Hun både kurser redaksjonen i å ta bedre bilder og har ansvaret for utviklingen av den visuelle historiefortellingen i Fosna-Folket. Det siste har på kun kort tid gitt oss mulighet til å formidle andre forhold på Fosen på en måte som gjør at vi kommuniserer bedre med lesergrupper vi håper å nå.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Ingen saker i PFU.


  2021 startet og sluttet med store leteaksjoner etter savnede personer, som senere ble funnet døde. Dette er svært synlige aksjoner i lokalsamfunnene med store styrker med letemannskaper tett inne på folks eiendommer.

  Fosna-Folket har i disse saken prioritert å formidle hva som skjer, slik at folk får en forklaring på aktiviteten rundt dem. Men det er alltid en avveining hvor tett vi skal være på slike leteaksjoner, og dette er noe vi kontinuerlig må diskutere for å finne bedre løsninger på.

  Villeding: En av de mest krevende spørsmålene denne regjeringen må ta stilling til, er hva som skal bli konsekvensen av Høyesteretts dom i vindkraftsaken der den samiske befolkningen som bruker beite på Nord-Fosen fikk medhold i sitt søksmål mot staten.

  Vindkraftdebatten har de siste årene blitt svært betent, med sterk polarisering. Så da Fosen vind skulle holde en åpningskonsert for en av sine vindparker i Åfjord i sommer, takket flere artister nei til å delta, fordi de ikke ville settes i forbindelse med saken. I dekningen av denne saken ble Fosna-Folket villedet av en artist som også ville skrive seg inn i denne fortellingen, men som det viste seg at aldri hadde blitt spurt direkte av arrangøren om å opptre.


  Fosna-Folket fikk også berettiget kritikk for at vi publiserte et bilde av åpningskonserten, som kunne gi en skjev framstilling av publikumstallet.


  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?


  I en liten redaksjon drar meldingene om nye smittetilfeller og formidling av helsemyndighetenes vurderinger store ressurser. Dette gjør at vi trolig har vært mindre kritiske til å ettergå beslutningene i 2021 enn vi var i 2020, da pandemien brøt ut. Ett år ut i pandemien stiller vi nok færre spørsmål ved tiltakene, og er mer «lydige», også som presse, etter lang tid med stadig nye utbrudd og dårlig kapasitet hos helsevesenet.

  Vi har trolig blitt noe bedre på å formidle de mer langsiktige konsekvensene av pandemien, først og fremst når det gjelder mangel på arbeidstakere og rekrutteringskrisen det setter offentlige og private virksomheter lokalt i.

  Samtidig er det viktig å fremheve opplysningsarbeidet Fosna-Folket gjorde under det største smitteutbruddet regionalt. Høsten 2021 holdt vi et åpent nettmøte med kriseledelsen i Ørland kommune, for å gi folk en mulighet til å stille dem direkte spørsmål. Dette gjorde vi fordi vi fikk inntrykk av at det spredte seg en frykt blant flere innbyggere og krav om sterkere tiltak. Nettmøtet hadde svært god oppslutning blant leserne, og fungerte også som en arena for å lufte frykt i befolkningen, under den pågående pandemien.


  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

   
  Det enkle svaret på de to første spørsmålene er ja og nei. Leserne forventer at små lokale redaksjoner skal være like godt oppdatert på lokale hendelsesnyheter, som store redaksjoner som lever av å dekke dette. Samtidig; for å klare den digitale transformasjonen, har redaksjonen satt seg ambisiøse mål for digital vekst.
  Hverdagen i Fosna-Folket er innimellom en stø kurs på knivseggen, i dragkampen mellom å nå trafikkmål og samtidig prioritere ut reportere til å jobbe med undersøkende journalistikk. I det ligger friheten, eller mangelen på journalistisk frihet, og dette er delvis satt av Polaris i samråd med oss selv.
  Små redaksjoner har kun unntaksvis ressurser til å gjøre egne prioriteringer når det gjelder formgiving på nett. I 2021 skiftet vi publiseringssystem, noe som i utgangspunktet gir oss flere og bedre måter å kommunisere redaksjonelt stoff på. Men i køen av feilretting og nye ideer, starter vi som er små trolig langt lenger bak enn større redaksjoner, som gjerne har egne utviklingsavdelinger. Og det skjer til tross for at vi opplever at leserne forventer at vi er like oppdatert og kommuniserer med et formspråk lik større redaksjoner.
  Oppsummert kan vi si at friheten er stor innenfor rammen det gir at vi er små.
  Heldigvis finnes det unntak. Kvikkleireskredet på Gjerdrum i Viken, vekket til live igjen det kollektive traumet i Rissa, etter kvikkleireskredet som tok ett liv i Rissa i 1978. Fosna-Folket fikk vinteren 2021 laget et søkbart digitalt kart over kvikkleireforekomster i Norge. Kartet ble laget av Journalism++ i Stockholm.


  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Vi jobber aktivt for å oppsøke yngre kilder og prioritere saker om og fra denne gruppen, og trolig må vi i 2022 sette dette arbeidet enda mer i system. Et av hovedgrepene er streaming av idrettsarrangement, hvor vi gjennomfører sendinger med sportskommentator. Et annet grep er å prioritere visuell historiefortelling, som vi håper i større grad møter den dominerende bilde- og videodrevne kommunikasjonsformen i sosiale medier.


  Legg til i min rapport