Innherred

Den viktigste oppgaven til Innherred er å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Verdal og Levangers interesser i regionen og landsdelen.

Fakta
Samlet opplag 8716
Utgiversted Verdal
Ansvarlig redaktør Roger Rein (61)
Verdal og Levanger
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
18500
Daglige brukere på nett
12500
Daglige brukere på mobil
11100
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 5424
 • Redaksjonelle årsverk
 • 10
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Avisa har hatt en svært god utvikling siden nyskaping så dagens lys i 2015, da lokalavisene Innherred Folkeblad Verdalingen og Levanger-Avisa slo seg sammen. Aldri har vi hatt flere lesere og abonnenter enn ved utgangen av 2021. Også økonomisk står mediehuset seg godt.

  Innherred legger vekt på å fortelle de gode historier fra våre nærmiljø. Vi ønsker mye folk i avisa, folk som har noe å vise fram, noe å fortelle. Vi legger vekt på å få fram meninger og ytringer, vi vil være den arena i lokalsamfunnet hvor debatten skjer og hvor alle kan få ytret seg og sagt hva de mener. Debatten skal også vises i kraft av de meninger avisa har på lederplass og de saker vi tar opp og velger å løfte fram for våre lesere.


  De tre siste årene har vi tatt betydelig skritt for å bli mer aktuell og bedre på nett. Et felles prosjekt for lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge har gitt svært gode resultater for oss med en sterk vekst både i bruk og antallet abonnenter.
  Bruken av vårt digitale innhold fortsatte å vokse i 2021. Totaltrafikken på våre nettsider vokste med 25 prosent. Abonnentinnholdet, antallet sidevisninger av plussartiklene, var 50 prosent høyere enn året før.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Hverdagen i en middels stor lokalavis er ikke preget av de store avsløringer. Vi ønsker å ta pulsen på nærmiljøet, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere.

  Innherred har hatt som mål å prioritere innlegg og debatt. Vi har etablert oss med faste spaltister hver lørdag, og mener vi har klart å etablere oss med en aktiv leserdebatt.


  Det er likevel et klart mål for oss å sette dagsorden og holde posisjonen som det foretrukne mediehuset i vår geografi. Det er en sterk konkurranse i vår midte. Den ble enda sterkere i fjor da a-media og Trønder-Avisa etablerte nettavisen ilevanger.no. Den sterke konkurransen krever at vi er aktuelle også på hendelser, og at vi er mest mulig rigget for å være på 24/7.


  Ser vi på de mest leste sakene er de preget av dramatiske hendelser – som ulykker, brann og dødsfall. Men ser vi lenger nedover på listen ser vi også at en miks av gode folkelige saker, at vi er nært på lokalsamfunnet og at vi aktivt følger den lokalpolitiske debatten har stor betydning for vår oppslutning.

  Noen av de viktigste sakene i 2021:


  Her er et lite utvalg av saker som viser et lite spenn i det vi presenterte for våre lesere i 2021:
  Mens Levanger sliter, har Stjørdal bygd kulturhus til 700 millioner og satt en kvart milliard på bok. Det var tittelen på hovedsaken etter at vi i mars tok en prat med ordfører Ivar Vigdenes og kommunedirektør Tor Jakob Reitan i nabokommunen for å få deres forklaring på hvorfor Stjørdal gjør det så mye bedre enn de to nabokommunene Levanger og Verdal.
  Vi fikk også en professor ved Nord universitet til å gå gjennom de økonomiske nøkkeltallene for de tre kommunene. Dette ble til en tre siders nyhetsreportasje som vakte stor oppmerksomhet, og som fikk følger for den politiske debatten i våre kommuner etterpå.

  Ordfører Ivar Vigdenes og kommunedirektør Tor Jakob Reitan beskrev Stjørdals resept for en god kommuneøkonomi. 


  Blir løftet fra som klok og tøff. Alex Brol (25) skrev først et avisinnlegg der hun fortalte at hun selv valgte å la barnevernet gå inn og ta over omsorgen for hennes to barn. Etterpå sto hun fram i lokalavisa og utdypet sin fortelling. I starten var det vanskelig for henne å innse at barna kanskje hadde det bedre hos en annen familie. Men hun bestemte seg for heller å samarbeide enn å stritte imot. Moren kunne også fortelle at hun hadde fått mange positive reaksjoner etter at hun fortalte om sitt valg. Hun begrunnet sin åpenhet blant annet med dette: «Målet mitt er at flere skal tørre å være åpne om sin egen utilstrekkelighet når det gjelder å ta vare på barna sine, og at det bidrar til at flere barn får riktig hjelp så tidlig som mulig.»
  Alex Brol fikk positive tilbakemeldinger etter at hun sto fram med en annerledes historie om barnevernet. 


  Rein på rømmen. I fjorten dager, fra 26. mai til 8. juni tok redaktøren beina fatt og trålet hele distriktet. Fra Åsenfjord i sør til Sandvika og Vera i nord. Turen ble formidlet både på nett og papir, med skrevne ord og bilder, men også med videoinnslag og en slags blogg på nettsidene. Redaktøren bodd privat hos folk bød på seng, mat og godt selskap. Lederkommentarene ble skrevet sammen med folk han møtte på sin veg. Mange gode historier ble fortalt. Vi kom nært leserne, og leserne følte nok etter denne turen at de kom nærmere lokalavisa og redaktøren.


  I sin oppsummering skrev redaktøren dette: «Det er en gave å møte naturen på nært hold. En like stor gave er det å få bo i private heimer langs hele ruta. Sitte rundt middagsbordet, eller ute på en solrik terrasse til seint på kvelden, og bli fortalt historier fra fortid og nåtid. Jeg har fått en ny forståelse av hva som opptar folket i ulike grender i avisas nedslagsfelt. Hva de mener om ting og tang, og hva som bør gjøres for at folk fortsatt skal kunne virke og bo her.»


  Mørke skyer, men her er lyspunktet. Det er lett å finne bedrifter som har slitt ekstra under koronaen. Men historien kan bli vel så god om vi finner dem som har lykkes. Line Hofstad driver Smak Catering i Skogn. Hun fant en nisje da avbestillingene begynte å strømme inn og de tradisjonelle julebordene nærmest forsvant over natten. Da ble i stedet julelunsjen levert på døren, og mange valgte å kjøpe gaveposer med mat til sine ansatte. «Jeg var klar til å sende ut permitteringsvarsel, men nå holder vi alle ansatte i arbeid enn så lenge», fortalte Line Hofstad.


  Samarbeid gjør oss bedre. Vi har tidligere fortalt om et godt samarbeid i lokalavisgruppen i Polaris Media Midt-Norge. Det har pågått gjennom flere år. De siste åras arbeid med målrettet arbeid for å dyktiggjøre oss på det digitale innholdet har gitt veldig gode resultater. Dette ble framhevet som en suksess i fjorårets rapport. Framgangen er enda større gjennom 2021, og arbeidet fortsetter.
  Vi har også blitt dyktigere til å samarbeide om innhold. Næringslivsnettstedet MN24.no gir våre lesere en merverdi ved at de gjennom sitt abonnement får tilgang på nyheter fra økonomi og næringsliv fra hele Trøndelag. Innherred har stoffutvekslingsavtaler med Adresseavisen og Steinkjer24.no. Det er også med og gjør Innherred til et bedre og mer attraktivt mediehus.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Det har blitt færre faglige samlinger og kurs å ta del i for avisas medarbeidere.

  Koronasituasjonen har satt en stopper for mye av dette. Noe har skjedd på det digitale området, men det har vært mindre enn tidligere.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Kommuneadvokaten i Levanger og Utdanningsforbundet i Levanger klaget avisens artikler om uro ved ungdomsskolen i Levanger inn for PFU. Klagerne mente at lokalavisa brøt flere punkter i Vær varsom-plakaten gjennom sine artikler. Blant annet ble det fra kommuneadvokatens side etterlyst flere kilder i en av sakene.

  Artiklene bygde i hovedsak på historien til tre foreldre til elever ved skolen. Kommunen har også reagert på at disse foreldrene fikk uttale seg anonymt til Innherred.
  Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Innherred ikke har brutt god presseskikk.


  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?


  Spørsmålet oppleves som relevant og er verdt en refleksjon. I stor grad har vi i vårt arbeid under pandemien vært slik spørsmålet antyder, at vi har vært en viktig kanal for informasjon. Nå har vi tatt selvstendige valg i måten også dette er formidlet på. Det har ligget nyhetsvurderinger til grunn. Vi har ikke følt oss som rene mikrofonstativ, selv om de som har ønsket å benytte oss som kanal ganske sikkert er fornøyd med samarbeidet de har hatt med oss og måten vi har håndtert dette på.

  Nå er det vel opplest og vedtatt at en viktig grunn til at Norge har klart seg såpass bra gjennom pandemien, sammenlignet med andre land, er den store tilliten som folk har til fagfolk og myndigheter. Også media nyter stor grad av tillit. Informasjonen som gis blir opplevd som riktig, og råd som gis blir i stor grad fulgt. Selv om vi etter snart to år opplever at denne tilliten er fallende, gjelder dette fortsatt i stor grad. Jeg ser ikke bort fra at dette indirekte, og uten at vi selv har vært det bevisst, har gitt en noe høyere terskel for å lete etter kritikkverdige forhold. Det har nok også virket dempende på en del av dem som ut fra andre situasjoner ville vært mer kritiske i et ønske om å skape debatt.

  I vårt område har det derfor ikke vært mange kritiske utspill i lokalsamfunnet knyttet til pandemien og håndteringen av den. Det gjelder særlig forhold som går på rent medisinskfaglige spørsmål. En del diskusjoner og uenighet har det vært knyttet til tiltak og støtteordninger, særlig opp mot næringsliv og kulturområdet. Det er forsøkt dekket så godt som mulig. Det har heller ikke vært mange kritiske avisinnlegg som er sendt oss gjennom pandemien.


  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

   
  Jeg har 11 års erfaring som ansvarlig redaktør og har ikke på de årene opplevd uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra de ansvarlige på eiersiden. Et eksempel har jeg på et forsøk på innblanding fra et styremedlem en gang, men det ble tatt ned på en fin måte, og kan vel skrives på kontoen «å trekke raskt fra hofta» og kunnskapsløshet i forhold til sin egen rolle og oppgave. Jeg følte det aldri som en alvorlig trussel og inngripen.
  Jeg opplever Polaris som profesjonelle på dette området. For eksempel understrekes det tydelig når nye verktøy tas i bruk, nye samarbeid mellom aviser skal innføres og lignende at det er opp til oss som redaktør å ta avgjørelsen om mediehusets deltakelse. Det er som er redaktørbeslutninger skal tas og tas også av redaktøren.
  Da må det også sies at vi som redaktører må være bevisst på vår rolle i så måte, og at vi setter foten ned når det behøves.

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

   
  Dette er oppgaver som det vil bli tatt mer tak i framover. I Innherred står vi foran et skifte av ansvarlig redaktør, og jeg vet at min etterfølger har satt dette spørsmålet høgt opp på sin dagsorden.
  Det betyr ikke at ikke noe er gjort så langt. Vi har en del unge faste frilansere og sommervikarer som gjennom sin deltakelse gir bidrag til at unge stemmer kommer i avisa. Inntrykket er også at de yngste i vårt område ikke står tilbake i forhold til sin kunnskap og bruk av vårt innhold i dag, i forhold til det som var tilfellet tidligere.
  Når det gjelder abonnentene ser vi at gjennomsnittsalderen har gått ned etter at det meste av nysalget skjer digitalt. Da snakker vi nok likevel i hovedsak om brukere som er eldre enn målgruppen 17 – 24 år.
  Streaming av sport og kulturarrangementer er et satsingsområde i 2022. Det er et eksempel på innhold som trolig appellerer mer til yngre enn mer eldre brukere.
  Men spørsmålet er viktig, og mer må nok gjøres for å gjøre vårt innhold interessant for de yngste leserne.  Roger Rein
  17. januar 2021


  Legg til i min rapport