Opp

OPP hadde sitt første driftsår etter fusjonen mellom OPP (etablert 2002) og Opdalingen (etablert 1934) – og 2021 ble preget av arbeidet med å smelte sammen to avismiljøer og kulturer – og hurtig etablere nye OPP som det klare markeds- og nyhetsvalget for oppdalinger, rennbygger og fritidsinnbyggere i de to kommunene.

 

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Per Roar Bekken (58)
Oppdal og Rennebu
Kommer ut Tirsdag og torsdag
Daglige lesere totalt
7500
Daglige brukere på nett
5900
Daglige brukere på mobil
4900
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3024
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Gamle OPP var i stor grad en ren oppdalsavis, nye OPP er avis for én fjellregion med to kommuner.

  Vi har prioritert journalistikk som appellerer til lesere i begge kommunene – og som også er relevant for våre flere tusen fritidsinnbyggere.

  På reportasjenivå har vi satset mye på jakte nyhetssaker og reportasjer som angår innbyggerne i begge kommuner, som er eksklusivt for OPP og som setter dagsorden i kommunene. Vi ønsker å styrke samholdet og forståelsen av et fellesskap mellom Oppdal og Rennebu.

  Vi hadde i åpningsnummeret flere gode reportasjer og nyheter knyttet til den store helseundersøkelsen i Trøndelag – og hvordan våre innbyggere scorer på helse. Konklusjonen: Vi er sunne folk!


  Sentrale nyhetssaker har vært nyhetene rundt trasevalg og utsettelsene rundt E6 gjennom Rennebu mot Oppdal, problemene med Stavåbrua på E6, satsingen på nye avganger på Dovrebanen, samt økt debatt rundt konsekvenser av en storstilt hytteutbygging i kommunene de siste to ti-årene.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  I april kjørte vi i samarbeid med Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK en rekke artikler i serien «Den store folkevandringa». Med hjelp av relevante fakta gjorde vi journalistikk på hvorfor folk flytter til – og flytter ut – og hvilke konsekvenser valgene får for bygde-Norge.

  Vi dokumenterte flyttestrømmene i Oppdal og Rennebu, og lagde en rekke caser på hva som får folk til å ta de valgene de gjør om bosted/arbeidssted. Vi intervjuet innvandrere, dokumenterte valgene til en hel skoleklasse fra 2000 og intervjuet mange om hva som skal til for å få folk til å bosette seg i vår region. Serien ga viktig dokumentasjon og satte et viktig søkelys på sentrale tema kommunene vi dekker må ta tak i for å opprettholde bosettingen – og bli en attraktiv kommune å bo i.

  Fire viktige saker

  Store sautap: Saubøndene Svein Henrik Risan, Synnøve Stølen og Ola Husa Risan mistet over 300 lam på beite. Ola Husa Risan filmet tidlig på sommeren tre jerv da de spiste på et lam, men saubøndene fikk ikke jakte på jerven før over en måned senere. Foto: Morgan Frelsøy  E6 parkert: Anleggsmaskinene sto i ro i flere måneder før det ble kjent at avtalen med spanske entprenører var terminert og E6-arbeidet gjennom Rennebu utsatt i halvannet år. Foto: Jan Inge Flå  Jubileum på skinner: Dovrebanen feiret 100 år med jubileumstog og stor oppgradering av Berkåk stasjon. SJ innførte som varslet fire nye avganger i desember, men fra nyttår ble to satt i bero som følge av passasjersvikt i pandemien. Foto: Åsmund Vik
  Helt til topps: Den største investeringen i skiheis-Oppdal noensinne - for 150 millioner kroner utvides skisenteret i Oppdal og skigjestene kan sette ta ekspressheisen til toppen av Vangshøa (1327 moh).

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har sammen med Polaris Media Midt-Norges redaksjonelle utviklingsteam hatt flere møter og gjennomganger – for å styrke den redaksjonelle satsingen, spisse den digitale satsingen – og få økt lesing. Det har gitt høyere bevissthet rundt journalistiske valg, både i valg av tema og i vinkling, og økt trafikken på opp.no betydelig i løpet av 2021.

  Vi mener selv det ikke har gitt enkle, populistiske veivalg, men forbedret den journalistiske presentasjonen og fortellerteknikken. Det har også kommet papiravisen til gode - selv om den nok ikke har vært like høyt prioritert i det første driftsåret. Vi håper å kunne løfte det visuelle og rendyrke papiravisens fordeler i nye OPP i 2022.

  Vi har gjennom det redaksjonelle utviklingsteamet hatt flere møter der vi har gått gjennom avisen, men vi må i 2022 bli enda flinkere til løpende evaluering av våre egne saker - og håper også å få innspill til avisen fra et leserpanel.


  Legg til i min rapport

  Priser

  OPP mottok ett år forsinket hederlig omtale i konkurransen Årets lokalavis i regi av Landslaget for lokalaviser.

  Vi er stolte av å komme på pallen i lokalavis-Norge - og prisen er en stor oppmuntring også for alle som jobber i «nye» OPP.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen hadde ingen saker til behandling i PFU i 2020.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?


  I nok et koronaår har det vært utfordrende å unngå de samme toppkildene i dekningen av pandemien, delvis fordi kommunene har valgt å henvise til ordførerne som talspersoner i alt som har med korona å gjøre – også når det kommer til rene helsefaglige spørsmål.

  Selv om artikkelen kom først på nyåret 2022, jaktet vi lenge på en kilde som kunne målbære argumentene til de mange uvaksinerte. Oppslaget medførte stor debatt både internt og eksternt, i sosiale medier og på vår egen side. Ikke alle var enige i vår vurdering om at de uvaksinertes stemme også måtte høres, når de ved årsskiftet omfatter over 500 personer i våre kommuner.

  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?


  Vi har kort fartstid i Polaris-konsernet, men har aldri opplevd noen form for innblanding i redaksjonelle spørsmål. Tvertimot er nettopp uavhengigheten og de individuelle valgene understreket, blant annet i arbeidet med redaksjonell utvikling. Vi får målbare tall, vi vet hvilke stoffområder som gir trafikk - og ikke gir trafikk - men vi står fritt til å bruke den kunnskapen som leserdata gir oss. Vi fortsetter å dekke de «upopulære» stoffområdene - og vi har ikke alltid etterlevd mantraet «digital først». Vi har latt større reportasjer få skinne for papirabonnentene først - og opplever likevel stor digital lesning. Her håper vi å få mer data etterhvert - om hvordan papirabonnenter vurderer leseverdien av gamle nettsaker i papirform - og om vi gjennom en rå digital først-strategi framskynder papiravisens død.

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Vi forsøker å være bevisst å gi noe til alle aldersgrupper i hver avis og speile hele befolkningen over tid. Selv om vi trekker fram ungdom når vi har mulighet, er det lett å bli en avis for den gruppen vi selv er en del av - en avislesende og yrkesaktiv befolkning. Her må vi ta grep i 2022 og årene framover for å rekruttere nye lesere til lokalmediene - på den plattform der vi møter disse best.


  Legg til i min rapport