Steinkjer24

2021 ble det første hele driftsåret til Steinkjer24. Gjennom året ble vi godt kjent med Steinkjer, og Steinkjer ble godt kjent med oss. Det har vært et år med politiske drama, pandemi og hvor det er blitt klart at det må skje store endringer innenfor oppvekst og eldreomsorgen i Steinkjer. I Steinkjer24 har vi gjennom året hatt store endringer i organisasjonen hvor nye folk og ny redaktør har kommet til.

Fakta
Samlet opplag 1276
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Lorns Bjerkan (31)
Steinkjer og Inderøy
Kommer ut Hver dag (nettavis)
Daglige lesere totalt
1500
Daglige brukere på nett
1500
Daglige brukere på mobil
1200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 100
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Som utfordreravis skal Steinkjer24 være avisa som får frem nye stemmer og nye problemstillinger – bringe inn et større mangfold i Steinkjer.

  Steinkjer24 vil jakte avsløringer, flombelyse kritikkverdige forhold og få frem historiene om enkeltmenneskene som utsettes for overgrep og forsømmelser. 

  Steinkjer24 skal heie på, men også ha et kritisk blikk til det som skjer i Steinkjer. Vi forventer mer.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I Steinkjer24 er det daglige evalueringer. Vi har et mål om å utvikle hver enkelt av oss på ulike områder. Som ny avis er det viktig å forstå leserne og hvordan vi best mulig lager relevant journalistikk i vårt dekningsområde. Vi bruker derfor en del tid på å få kunnskap om hvordan vi kan forstå leserne våre og leserforventninger.

  Grunnet pandemien har det ikke vært særlig til deltakelse på kurs utenfor redaksjonen. Det er et mål om å få til dette i større grad.

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi har ikke vært involvert i noen PFU-saker i 2021. Det dukker stadig opp etiske problemstillinger og saker vi kunne blitt håndtert annerledes eller bedre.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Ingen priser i 2021.  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?


  Det er mulig å både være en kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene og samtidig være kritisk til dette. Noe av det som har gjort at befolkningen har hatt tillit til tiltak og restriksjoner under pandemien, er at det i stor grad har vært åpenhet rundt tvil og uenighet hos fagfolkene og at media har kunnet stille kritiske spørsmål. Åpenheten har gitt et godt grunnlag til viktige debatter. Slik sett bør pandemien være en vekker for andre mer lukkede deler av forvaltningen.

  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

  I en undersøkelse gjennomført av Norsk Redaktørforening svarer 15 prosent av de ansvarlige redaktørene at de har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger. Det er naivt å skulle tro at eierinnblanding ikke kan skje i konsernet. Redaktørinstituttet er alltid under press fra flere hold. Med den omstillingen som kreves i bransjen årene fremover, kan det skje slike hendelser. Saken fra Amedia viser at også slike saker også kan oppstå hos profesjonelle eiere. Det hadde selvsagt vært ønskelig å ha mer ressurser og mulighet til å prioritere blant annet gravejournalistikk eller ha andre tidkrevende satsinger. Samtidig er det viktig for at vi skal ha fri og uavhengig journalistikk at mediebedrifter drives på en lønnsom og bærekraftig måte.

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Vi søker aktivt etter unge kilder og stemmer. Vi forsøker så godt vi kan i distribuere vårt innhold i ulike kanaler for å nå ulike målgrupper. I 2021 hadde vi blant annet en spesiell satsing på Barnas dag der vi fylte fronten med saker med barn og unge.


  Legg til i min rapport