Trønderbladet

Der vi trodde at 2020 var koronaåret, fortsatt det dessverre også i 2021. Likevel var situasjonen annerledes for Trønderbladet. Da nedstengingen kom i 2020 var alt usikkert og annonsørene satte seg på gjerdet. Selv om også 2021 var preget av korona og smitteverntiltak, hadde alle mye lavere skuldre. Dermed kunne avisdriften gå mye mer normalt.

Fakta
Samlet opplag 5066
Utgiversted Melhus og Midtre Gauldal
Ansvarlig redaktør Lars Østraat (46)
Melhus og Midtre Gauldal
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
14400
Daglige brukere på nett
8900
Daglige brukere på mobil
6900
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3950
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 103
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 250
 • Refuserte innlegg på nett
 • 6
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Målet for 2021 var å få flere abonnenter, og få abonnentene til å lese flere artikler på Trønderbladet. Vi har lyktes med begge deler. Trønderbladet opplevde en sterk abonnentvekst i 2021, samtidig som pluss-artiklene leses av stadig flere.

  Den store satsingen i 2021 var streaming. I all hovedsak lokalfotball og barnefotball, men også motorsport, håndball og gaming. Fra koronarestriksjonene ble opphevet i juni og ut året, gjennomførte Trønderbladet 62 streaminger.


  Dette har gitt oss mange nye abonnenter, og det har bedret vårt omdømme og rolle som lokalavisa som er tettest på lokalsporten i vårt dekningsområde.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I «koronaåret 2021» har vi virkelig sett avisens samfunnsrolle. Ingen andre dekker Melhus og Midtre Gauldal så tett som Trønderbladet, og avisa har vært avgjørende for å spre informasjon om lokale koronatilfeller og tiltak.

  Innbyggerne har flokket seg til vår nettavis. Samtidig har avisa vært alene om å se med et kritisk blikk på koronatiltakene i vårt område.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2021 fikk vi tildelt utviklingsmidler fra Medietilsynet til et streamingprosjekt. Prosjektet fikk en treg start siden koronarestriksjonene stoppet all sportsaktivitet, og det dermed ikke var noe for oss å streame. Men i juni kom vi i gang, og prosjektet har gitt oss mye ny erfaring og kunnskap fra streaming.


  I 2021 har vi dessuten deltatt på et Pluss-prosjekt i Polaris Media Midt-Norge, der vi har lyktes godt med å løfte lesingen av Pluss-artikler.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønderbladet hadde ingen saker til behandling i PFU i 2021.

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Ingen priser i 2021.  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  I starten av pandemien utgjorde «informasjonen» hovedvekten av vår dekning. Slik var det nok for mange aviser. Jeg opplever likevel ikke at dette kommer i veien for selve journalistikken. Vi har hele tiden også hatt et kritisk blikk på koronahåndteringen, blant annet med å synliggjøre konsekvensene av koronatiltakene.


  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

  Jeg opplever av redaktørens styringsrett står svært sterkt i Polaris, og opplever overhodet ingen uønsket innblanding fra eiernes side. I den grad friheten til å gjøre prioriteringer og valg er begrenset, så er det økonomien og mangelen på ressurser som er avgjørende. Det er mye vi kunne tenkt oss å gjøre, men i en liten lokalavis må vi må hele tiden gjøre strenge prioriteringer.


  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  I Trønderbladet er streaming vår hovedsatsing for målgruppen 17-24 år. I 2021 streamet vi over 50 fotballkamper og håndballkamper fra lavere divisjoner, der mange av spillerne er under 25 år. I tillegg streamet vi motorsport, fra flere fotballcuper for barn og fra aldersbestemte kamper i fotball og håndball. Alle kampene ble produsert med grafikk og kommentator. Vi er dessuten i startgropa med streaming av gaming. E-sport er en voksende idrettsgren, og vi som lokalavis ønsker å være en arena for denne aktiviteten.


  Legg til i min rapport