Altaposten

Mediehuset Altaposten har sin base i Finnmarks største by Alta og består av papiravisa, nettstedet altaposten.no, TV Nord og Radio Alta, i tillegg til en informasjonskanal som betjener kjøpesenter og om lag 30 av landets lufthavner. Selskapet Nordavis AS er på eiersiden i den samiske avisen Avvir og den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

19. november kunne Altaposten fortelle at Alta kommune passerte 21.000 innbyggere. Også kampen om budsjettkroner, reindriftas mange utfordringer og lansering av nye helsetjenester i Alta ble løftet inn på forsiden denne dagen.

Fakta
Samlet opplag 5218
Utgiversted Alta
Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund (54)
Alta, Kautokeino, Loppa
Kommer ut Mandag, onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
16000
Daglige brukere på nett
12600
Daglige brukere på mobil
11200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4860
 • Redaksjonelle årsverk
 • 12
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 150
 • Antall kommentarer
 • 30
 • Antall innlegg på nett
 • 650
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall gjestekommentarer
 • 45
 • Antall kronikker
 • 40
 • Antall leserinnlegg
 • 700

  Redaktørens gjennomgang

  2021 har akkurat som store deler av 2020 vært et særegent år, preget av pandemien og de forholdsreglene som må tas, både i bedriften vi driver og samfunnet rundt oss. Det byr på en rekke utfordringer, men vi er tilfreds med samfunnsrollen Mediehuset Altaposten fyller i en utfordrende tid. De ansatte har stått for imponerende innsats, også i tider der hjemmekontor har blitt tatt i bruk for de fleste.

  Effektive tiltak har gjort at vi i 2021 har vært forskånet for smittetilfeller i redaksjonen, og den redaksjonelle virksomheten har vært tilnærmelsesvis normal. I intervjusituasjon har avstand, munnbind og andre forebyggende tiltak vært viktige.

  I tillegg til stort fokus på løpende nyhetsdekning og reportasjer, har vi hatt en rekke viktige større prosjekter på flere plattformer, blant annet knyttet til kultur, samferdsel og helse. Stortingsvalget i Finnmark ble spesielt, all den tid en liste utenfor de etablerte partiene fikk ett av de fire direktemandatene. Pasientfokus fikk over 40 prosent oppslutning i Alta kommune. I tillegg har den bebudede reverseringen av Troms og Finnmark skapt sterkt engasjement, der det også ble vedtatt at det skal gjennomføres en folkeavstemning om Altas veivalg mellom Troms og Finnmark. Det ligger an til at dette blir en av de aller viktigste sakene i 2022.

   

  Rolf Edmund Lund

  Ansvarlig redaktør

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten definerer langt på vei vår samfunnsrolle som redaktørstyrt mediehus. Paragraf 1 i vvp holdes høyt i hevd, med etterprøvbar journalistikk, tillit og troverdighet som sentrale begreper for våre plattformer. Vi er videre stolte av å ha en sentral rolle som utgiver av en samisk og kvensk avis, både for å sikre mangfoldet og bidra til at truede språk har forutsetninger for å overleve.

   

  I 2021 har vi hatt en rekke viktige redaksjonelle satsinger.

  • Koronapandemien har igjen stått sentralt i nyhetsbildet og Mediehuset har etter best evne holdt brukerne oppdatert, i tillegg til at det er laget en rekke reportasjer og temaer som berører hverdagen til oss alle. I 2021 publiserte vi en tv-produksjon om konsekvensene av korona og kulturredaksjonen har i en serie forsøkt å belyse hvordan artister og kulturarbeidere har håndtert situasjonen.
  • 10-årsjubileet for terroren 22. juli ble markert med en egen serie, med sterke inntrykk og følelser, også med intervjuer med unge mennesker som var på Utøya.
  • Stortingsvalget i 2021 ble fulgt opp med en rekke debatter på radio/tv, mens de fleste partiene i Finnmark valgkrets fikk presentere sine prioriteringer og holdninger på papir og nett. Redaktørene har i stor grad vært debattledere og definert hvilke saker som dominerer. Det spesielle var at interesseorganisasjonen Pasientfokus stilte liste og endte med stortingsplass, primært på grunn av stor oppslutning i Alta-regionen.
  • I opptakten til stortingsvalget har vi satt fokus på en rekke viktige saker, blant annet en serie om Nasjonal transportplan og uttellingen for prosjekter i Troms og Finnmark.
  • Det er også satt stort fokus på helsepolitikk, den anstrengte økonomiske situasjonen i helseforetaket i Finnmark, og planene om oppgradering av operasjonsstuer ved Klinikk Alta. Nye og forbedrede tilbud ved klinikken har fått mye medieomtale i Altaposten.
  • Alta kommune har i 2021 vedtatt arealplanen og Altaposten har hatt omfangsrik dekning av prosessen og hvilke satsinger som prioriteres, fra boligtomter til industriområder. Det har også vært en rekke krevende enkeltsaker, innsigelser knyttet til søknader om fradeling og justeringer.
  • Eierforholdene til utmarka i Finnmark har vært en sentral sak gjennom et par tiår. Karasjok-dommen fra flertallet i Finnmarkskommisjonen, og hvem som har etablerte rettigheter i Finnmark, har skapt stor debatt. Altaposten laget i den forbindelse en egen redaksjonell serie om det mange frykter skal innby til privatiseringen av utmarka og sette allemannsretten på spill.
  • I 2021 ble prosessen med reversering av stortingsvedtaket og konstruksjonen Troms og Finnmark fylkeskommune igangsatt, i tråd med valgutfallet som gjør at regjeringen vil gjeninnføre Troms og Finnmark som egne forvaltningsområder. I Alta ønsker flertallet i kommunestyret at det skal gjennomføres en tverrpolitisk utredning, som oppspark til en rådgivende folkeavstemning.
  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Hovedmålet og ambisjonen er å være nyhetsledende i vårt dekningsområde, i tillegg til at vi ønsker å fylle en viktig samfunnsrolle i Troms og Finnmark, både når det gjelder nyheter og meningsbærende lederartikler og kommentarer.

  Mediehusets redaktører brukes også flittig til å kommentere samfunn og politikk i vår region, blant annet i NRK og TV2.

  Vi har et sterkt ønske om å være nyskapende på innhold på våre plattformer, i tillegg til at de nye mulighetene innenfor digital og datastyrt journalistikk tas i bruk. Et tett og godt samarbeid i Polaris Nord-Norge om næringsjournalistikk anser vi som en stor mulighet som kan utvikles videre. Vi ser også fram til gode og gjensidige utvekslingsavtaler, som kan gi bedre innhold hos hver og en.

  I 2021 ble det nye redaksjonelle systemet CNP faset inn i den digitale produksjonen for altaposten.no. Det fungerer så langt veldig bra og har gitt altaposten.no et betydelig løft estetisk og funksjonelt. Vi tror også en bedre plattform har betydning for trafikk, gjennomslagskraft og brukeropplevelse for et stadig økende antall brukere.

  Hovedpoenget med forbedringene er å lage gode rammebetingelser for å bearbeide informasjon, avdekke kritikkverdige forhold, stimulere til debatt og engasjement og styrke selve presentasjonen.

  Som mediehus har vi store ambisjoner for både radiosendinger og TV-produksjoner. Radio Alta ligger stabilt på topp tre i oppslutning blant 150 lokalradiostasjoner her til lands og appellerer til brukergrupper som er viktig for mediehuset. Utveksling av intervjuer og ideer skaper en egen dynamikk. Radio Altas intervjuer kan brukes på nett og papir, mens journalistene gjerne tar opp sine intervjuer til bruk for radio.

  I 2021 fikk vi støtte til rekordmange tv-produksjoner fra Medietilsynet, hele fire i tallet. Det gir godt og viktig innhold for altaposten.no, men er krevende og på grensen til å gape over for mye. For 2022 er det søkt om tre produksjoner.

  Altaposten har miljø som et viktig satsingsområde, både når det gjelder egen drift og redaksjonelt innhold. I 2021 ble Altaposten sertifisert som miljøfyrtårn og det mest ambisiøse tv-prosjektet vårt har plastutfordringene i det moderne samfunn som tema.

  Mangel på fotballrettigheter og pandemien har gjort at det totale trykket på streaming har blitt noe redusert, men mediehuset er mer enn klar til å gire opp aktiviteten når situasjonen tilsier det. Det er også et område der konkurransen er større enn tidligere.

  På rekrutteringssiden har Altaposten vært proaktive og knyttet til seg en rekke unge og dyktige medarbeidere, også i redaksjonen. Dette er en fornyelse vi tror har vært viktig for Mediehusets innhold og modernisering.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Altaposten har ikke blitt klaget inn til Pressens faglige utvalg i 2021, men har likevel hatt en frisk debatt rundt etiske problemstillinger, både internt og i det offentlige rom.

  I valgkampen kom det blant annet sterke påstander fra politikere om driften av Hammerfest sykehus som ble publisert på våre plattformer, noe som ble imøtegått av medisinsk ansvarlig. Altaposten valgte også å beklage at påstandene ikke ble faktuelt ettergått. Det ble også en debatt om hva som er rimelig å forvente av tidsbruk ved samtidig imøtegåelse.

  Som mediehus kjenner vi nok engang på at det er tiltakende rivning mellom journalister og kommunikasjonsavdelinger. Det kan være skjerpende i forhold til grundighet fra medias side, men ambisjonene redaksjonelt kan bli krevende i møtet med tidsbruk og imøtegåelse som bare delvis svarer på sentrale spørsmål. Kommunikasjonsavdelinger og deres arbeid knyttet til omdømmebygging kan også bli et filter for muligheten til å snakke med de fagfolkene som har forutsetninger for å svare på påstander om kritikkverdige forhold.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I disse koronatider har vi deltatt på en rekke digitale kurs.

  • Åtte redaksjonelt ansatte var med å på et opplegg om økonomisk journalistikk.
  • En av våre journalister har deltatt på et kurs i gravejournalistikk i regi av Senter for undersøkende journalistikk.
  • Altapostens nyhetsredaktør har deltatt på et omfattende lederkurs som ble avsluttet i 2021.
  • I Altaposten har vi ikke vært fornøyd med dekningen av tiltaler, rettssaker og domsavsigelser. I 2021 fikk vi organisert dette på en bedre måte, med ansvarshavende for området og dermed dedikerte journalister. Vi ser også at dette er et område som kan trenge eksterne innspill, noe vi tenker å gjøre i forbindelse med redaksjonsmøter. Det var også planer om deltakelse på kurs om datastyrt journalistikk, men det ble utsatt på grunn av korona.
  • Konferansen Svarte natta ble utsatt til våren 2022.
  • Journalistene har gjennomført flere kurs i regi av Polaris Media knyttet til datasikkerhet, et område som blir stadig viktigere.
  Legg til i min rapport

  Øvrige betraktninger, spørsmål fra stiftelsen

  1. Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Siden mars 2020 har vi dekket pandemien tett, både med løpende informasjon om antall smittede lokalt, sentrale og lokale tiltak, ytringer på lederplass, nyhetsartikler om konsekvensene av både pandemien, tiltak og nedstengning.

  Informasjonsbehovet har vært stort hos våre brukere og interessen for tall og statistikk har vært stor. Vi mener det viktig at vi har sørget for kontinuerlig rapportering, men har samtidig fått tolkninger fra kommuneleger, samt beredskapsledelsen anført av ordførere i vårt nedslagsfelt.

  Det vil alltid være en risiko for at ren rapportering fra offentlige kilder tar for mye ressurser, men vi har vært opptatt av å lage alternative historier med et helt annet kildebruk. Vi har vært bevisst at det også er behov for kritiske spørsmål og debatt om de ulike aspektene ved pandemien.

  Blant problemstillingene og spørsmålene fra vår side:

  • Hva betyr pandemien for folk flest?
  • Hvilke konsekvenser får pandemi og nedstengning for økonomien til utsatte næringer, som reiseliv, uteliv og kulturlivet?
  • Hva betyr nedstengningen for barn og unge, kultur, idrett og foreningsliv?
  • Hva betyr stengte skoler, barnehager, sykehjem for sosialisering og normale familierelasjoner?
  • Hva innebærer hjemmekontor for den aktuelle bedriften og arbeidstakere?
  • Har kapasiteten på kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste blitt for stor, for alt fra fastleger til sykehus.
  • Hva har dette medført for pasientene?
  • Hva betyr det for Alta-samfunnet som er uten sykehus, men har lange avstander og værmessige utfordringer.
  • Vi har laget kritisk journalistikk på selve reglene, nasjonale vs differensierte, reduserte muligheter til å delta på konserter, arrangementer og ritualer som begravelse, dåp og giftermål.
  • Lokale serveringssteder har måttet stenge og permittere, hva betyr det for bedrift og ansatte?
  • Hvordan har de ulike kompensasjonsordningene slått ut for lokale og regionale bedrifter?
  • Redusert luftfart har betydd mye for andre næringer, i tillegg til økt behov for digital møtevirksomhet, som Teams, Zoom og andre kanaler.
  • Tilgang og organisering av vaksinering har vært et viktig tema det siste året.
  • Vi har speilet hverdagen til både sykepleiere, leger, sporingsteamet, vaksineteam etc.
  • Vi har ikke minst laget en rekke saker på covidsyke, både de som er akutt syke og kjenner på long covid. Vi har også laget saker på syke som takker vaksinen for at de overlevde.

  Vi har fått god tilbakemelding på dekningen, men innser samtidig at det er mange temaer som fortjener oppmerksomhet, ikke minst langtidsvirkningene av pandemien.

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun oppleve som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

  Det er ekstremt viktig å verne om integriteten til redaktøren og den redaktørplakaten som danner grunnlaget for virksomheten. Det samme gjelder det etiske rammeverket, inkludert vær-varsom-plakaten.

  I mine 20 år med lokale eiere og Polaris Media har jeg ikke opplevd forsøk på styring eller innblanding fra styrets medlemmer eller andre deler av avisdrifta.

  Redaksjonen har hele veien opptrådt selvstendig og uten noen form for innblanding i prioriteringene. Vi har hatt romslige rammer for prioriteringer innenfor tilgjengelige ressurser, inkludert gravejournalistikk.

  Til gjengjeld vil press fra eksterne aktører ha stor betydning.

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Arbeidet med digitalisering startet allerede i 2001 i Mediehuset og har gitt et godt grunnlag for å møte nye brukervaner, inkludert lyd- og bildefiler, streaming, sosiale medier og eksplosjonen utløst av smart-telefonen fra 2005.

  TV Nord ble etablert høsten 2005 og bidro til sterkere fokus på levende bilder.

  Vi mener dekningen av ungdomssegmentene ikke har vært god nok og dermed gjort jobben for lett for ulike sosiale medier.

  Vi har underveis vært nøye med å prioritere kultur og idrett, som vi mener bidrar til å gjøre oss relevante for barn og ungdom. En yngre arbeidsstokk i redaksjonen har bidratt positivt, men fortsatt mener vi at potensialet er større for å knytte til oss yngre brukere. Målgruppen 17 til 24 år er bedre stilt, i den forstand at nyhetsbildet er mer relevant, kanskje spesielt etter at brukerne stifter familie.

  Legg til i min rapport

  Ansvarlig Redaktør

   

   

   

   

   

  Rolf Edmund Lund

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport