Andøyposten

Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

Fakta
Samlet opplag 1778
Utgiversted Andenes
Ansvarlig redaktør Tony Gulla Sivertsen (43)
Andøy
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
2300
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2228
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 98
 • Antall kommentarer
 • 1
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 53
 • Antall leserinnlegg
 • 140

  Målsetning og prioriteringer

  Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

  Andøy kommune er en omstillingskommune etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Andøyposten har gjennom bevist prioritering av positive næringslivssaker, tatt en rolle der vi setter fokus på det som er oppbyggende for lokalsamfunnet. Vi opplever at dette er noe som leserne og lokalsamfunnet setter pris på.

  Vi har i 2020 viderført et bevist valg på å satse på lengre feature-saker, og opplever at leserne setter pris på denne satsningen. Etter at vi i 2017 gikk ned til to utgaver i uken, har vi også måtte omstille oss i forhold til vinkling av saker. Blålys-nyheter blir i all hovedsak overlatt til vår søsteravis VOL.no, mens vi i større grad søker historiene bak hendelsesnyhetene. Det gjøres for at Andøyposten skal være et klart annet produkt enn konsernets nettavis i regionen, og vi har en klar prioritering om at hovedsakene i Andøyposten skal være unike for våre lesere.

  Vi har fortsatt et større fokus på notiser/småstoff, og har som mål at det i hver avis skal være minst 10 notiser, for å gi leserne flere stopp-punkter i avisen.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Andøyposten er en viktig debattarena for lokalsamfunnet, og har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor.

  Konsekvensene av at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned kommunens største arbeidsplass, Andøya flystasjon, preger fortsatt andøysamfunnet og naturlig nok Andøypostens spalte. I 2020 opplever vi at fokuset har snudd, og at det nå er fremtidstro og muligheter som preger samfunnet. Dette føres an av satsninger som satellittoppskytingsbasen til Andøya Space, innovativt landbasert oppdrett fra Andfjord Salmon og The Whale, som har som mål å bli en reiselivsopplevelse i verdensklasse. Mange aktører i kommunen vendt fokus framover, og ser på mulighetene for å skape vekst på andre områder, for å kompensere arbeidsplassene som går tapt ved nedlegging av Andøy flystasjon.

  Andøyposten har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor de kommende årene. Vi prioriterer jevnlige reportasjer om prosjekter, som kan gi kommunen nye arbeidsplasser, og myndighetenes rolle i denne prosessen. Både lokalt og sentralt. Samtidig har vi et kritisk blikk på hvordan omstillingsmillionene blir brukt.

  I 2019 har naturlig nok koronapandemien preget spaltene. Vi har vært en medspiller når det gjelder å formidle viktig informasjon ut til kommunens innbyggere, men også satt søkelys på konsekvenser pandemien får for blant annet næringsliv og folks psykiske helse. Da samfunnet var nedstengt i vår hadde vi også en lengre reportasje om hvordan pandemien påvirker når livet ebber ut, både i forhold til det å få tatt farvel med sine kjære og det og rent praktisk få arrangert en begravelse. Totalt sett føler vi at lokalavisen har speilet de ulike sidene ved pandemien i lokalsamfunnet og bidratt til å motivere befolkningen til å stå i den kollektive dugnaden mot viruset.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi startet 2020 med en rekke ulike "minikurs" på Teams, i samarbeid med våre søsteraviser vol.no og Vesteraalens Avis. Kursene var i hovedsak erfaringsdeling fra redaksjonenes medarbeider og hadde en varighet på maks en time. Eksempler på dette har vært fotografi, språk, krisejournalistikk og hvordan få innsyn i offentlige journaler. Det ble også gjennomført et internkurs i videoproduksjon. I tillegg ble det arrangert eksterne kurs, med blant annet en fotograf fra Dagens Næringsliv og en journalist fra Adresseavisen. Disse ble gjennomført digitalt. På grunn av flere forhold, inkludert korona, har vi ikke fått gjennomført alt av kompetanseheving som vi hadde planlagt i 2020.

  Det at vi i forkant av pandemien hadde brukt Teams til denne type aktivitet, gjorde det enkelt å bruke denne plattformen til kommunikasjon da samfunnet stengte ned i mars.

  Andøyposten er søsteravis til VOL.no og deler kontor med VOLs journalist i Andøy. Vi samarbeider på daglig basis og har god dialog i forhold til hvilke saker som skal prioriteres på nett og papir. Samlet har vi stor konkurransekraft. I Andøy er eneste lokale konkurrent Bladet Vesterålen, som har en journalist lokalisert i kommunen.

  Vi har også samarbeid med Vesteraalens Avis, mest på produktutvikling, men også på andre områder. Koronasommeren 2020 samarbeidet vi blant annet om en reiselivsserie under fanen "Vesterålen, ditt nærmeste ferieparadis". Vi laget ukentlig en dobbeltside med reportasjestoff fra reiselivsbransjen i Andøy, og Vesteraalens Avis gjorde tilsvarende i Hadsel. Det gjorde at vi totalt hadde fire sider "Vesterålen, ditt nærmeste ferieparadis" på trykk i de to avisene hver uke gjennom sommeren.

  Samarbeidet ble startet, inspirert av LLA sin sommerkampanje og det faktum at mange av de vanlige reisemålene for våre lesere nå var utilgjengelig. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra leserne, og spesielt bobil- og campingvogneiere, som i stor utstrekning valgte å bruke sitt nærmeste ferieparadis denne koronasommeren.

  Redaksjonen er bemannet fra 08.00 til 15.30 hver ukedag, og vi har helgeturnus med vakter hver fjerde helg i samarbeid med VOL. I 2020 har helgeturnusen vært lagt på is deler av året, som en konsekvens av at det meste av arrangementer i helgene har utgått.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  PFU

  Andøyposten hadde ingen saker i PFU i 2020.

  Spørsmål fra stiftelsen:

  Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  I starten var det naturlig nok praktiske utfordringer i form av organisering og smittevern. Vi har i perioder praktisert hjemmekontor, men har gjennom hele perioden hatt folk til stede i redaksjonslokalene. Dette har hele veien vært diskutert og avklart med HR sentralt i konsernet, og begrunnet i størrelsen på lokalene og utfordringer knyttet til å kombinere hjemmeskole med avisproduksjon. Vi omorganiserte relativt raskt lokalene fra åpent kontorlandskap til cellekontorer for samtlige ansatte.

  Som en ren papiravis som utkommer to ganger i uken, har den tidvis raske eskaleringen av pandemisituasjonen vært en utfordring. Vi har i stor grad brukt notisplass til sentrale koronanyheter, smitteutvikling og lignende, mens de større redaksjonelle flatene har vært brukt til lokale saker om konsekvenser av pandemien, den lokale smittesituasjonen og hvordan det lokale helsevesenet håndterer situasjonen.

  En utfordring vi raskt stod overfor var bortfall av stoff fra kultur, sport og lignende som ble avlyst som følge av nedstenging av samfunnet. Kombinert med et stort bortfall av annonser, spesielt i starten da også helsidene fra dagligvarebransjen ble kansellert, skapte utfordringer med å opprettholde sideantallet, spesielt for tirsdagsavisen. Takket være dedikerte ansatte har vi klart å omstille oss til å tenke nytt, og har i så måte kommet ut av koronapandemien med kanskje en mer innholdsrik og spennende stoffmiks i avisen. 

  Produksjonspress og ideutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Med få redaksjonelt ansatte, så er naturlig nok den løpende nyhetsproduksjonen førende. Vi hadde i starten av 2020 en intensjon om å frigjøre tid til større sakskomplekser, tema-serier etc. Den muligheten forsvant med koronapandemien, som på mange måter gjorde hverdagen enda mer utfordrende da mange stoffområder nærmest ble nedstengt, at kildearbeidet ble mer tidkrevende med tanke på hjemmekontorer og smittevern og stort arbeidspress på redaksjonen.

  Vi har likevel i løpet av året klart å rydde tid til noen større reportasjer, blant annet knyttet til koronapandemien, tilflytting til kommunen og sommerserien "Vesterålen, ditt nærmeste ferieparadis", som var et samarbeid med Vesteraalens Avis. Sistnevnte vil bli videreutviklet i 2021 og vil da også inkludere VOL.

  Debatter og kvalitet i kommentarfeltet: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Vi har ikke egen nettavis. Vi publiserer en del på vår Facebook-side, men den brukes hovedsakelig til å promotere avisen på en positiv måte. Vi deler noen saker fra VOL på Facebook-siden, men da i hovedsak saker av positiv art, nettopp med bakgrunn i at vi ikke har ressurser til å overvåke og moderere kommentarfeltet kontinuerlig.

  Når det gjelder debattnivået i papiravisen, så holder det et anstendig nivå. I de få tilfellene debattanter trår over grenser, så blir dette avklart og redigert før publisering. Vi har i 2020 ikke refusert leserinnlegg og opplever at lokalbefolkningen, tross internetts mulighet til raske meningsutvekslinger, fortsatt anser Andøyposten som en relevant arena for debatt.

  Legg til i min rapport