Vesteraalens Avis

Nordlands eldste avis, stiftet i 1892. Eldst, men i god form og med et mål om å utøve kritisk journalistikk på et solid faglig nivå. Samtidig skal vi bygge opp rundt et livskraftig lokalsamfunn og skyve frem de menneskene som skaper forutsetningen for å bo i Hadsel.

 

Fakta
Samlet opplag 1444
Utgiversted Stokmarknes
Ansvarlig redaktør Martin Kristiansen
Hadsel kommune
Kommer ut Tirsdag og torsdag
Daglige lesere totalt
3000
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1100
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Norges blideste lokalavis

  Vesteraalens Avis har som mål å være best med nyheter og de gode mellommenneskelige historiene i vårt nedslagsfelt.

  Vesteraalens Avis skal ha en aktiv samfunnsrolle og være hadselværingenes foretrukne papirmedium.

  Siden vi ikke har nettavis er løpet kjørt for å være oppdatert på dagsaktuelle nyheter. Mål fremover er å være relevant på andre områder, som den gode historien og å løfte frem alt det positive som skjer med mennesker og bedrifter i Hadsel.

  Redaksjonen har jobbet målbevisst med fem punkter:

  • Skrive mer om økonomi og småbedrifts-næringsliv
  • Løfte frem kvinner og unge mennesker som forsøker å skape noe i kommunen. 
  • Øke kvaliteten på førstesida. Den skal være positiv og relevant, fylt med mennesker.
  • Drive merkevarebygging i sosiale medier.
  • Få flere abonnenter over på e-avisen.

  Avisen er tilstede på flere plattformer for sosiale medier: Facebook, Instagram, TikTok og Twitter.

  Det er særlig merkevarebygging og e-avisen som frontes der. De to førstnevnte prioriteres.

  For å øke kvaliteten på forsiden har vi blinket oss ut noen satsingsområder og kjøreregler for hva som skal være på forsiden og hvordan sakene skal presenteres. Dette arbeidet skal videreutvikles i 2022, og målet er å bli:

  Norges blideste lokalavis!

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vesteraalens Avis skal skape engasjement, debatt og grobunn for et godt sted å bo.

  Befolkningsnedgangen i kommunen er snudd, i lalle fall for ei stund. Det er her vi lever våre liv og vil bo. Det skal Vesteraalens Avis gjenspeile - på godt og vondt.

  Avisen har i året som  satt søkelys på det næringsliv. Særlig småbedrifter og jobbet bevisst for å løfte frem alle de dyktige kvinnene som jobber i disse bedriftene.

  Mediemarkedet i Vesterålen er preget av sterk konkurranse, særlig mot Bladet Vesterålen som har flinke folk i Hadsel.

  Konkurranse mot sosiale medier og andre digitale kanaler oppleves ikke som sterk på nyhetsområdet. Derimot merker vi at det er kamp om lesernes tid og annonsekronene.

  Vesteraalens Avis har hatt ei langsiktig satsing på merkevarebygging i sosiale medier. For eksempel så alle søkerne til journalist-/frilanserstillinga vår video på sosiale medier, men vi fikk ingen respons på annonsen i Medier24.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  ​Avisas redaksjonelt ansatte jobber like godt i nettpubliseringsverktøyene som i avisproduksjonssystemene.

  Dermed kan avisen tilby alle samarbeidspartnere i Polaris Media Nord-Norge nettutgave av artiklene.

  Overgangen til CNP var derfor enkel for journalistene, men det skaper også noen kunstige skiller mellom papiravisen og nettavisene i konsernet. Det er for eksempel ikke toveis eksportmuligheter mellom systemene, slik det var med CUE/Escenic og NCS.

  Det blir stadig vanskeligere å finne vikarer som behersker avissystemene.

  I samarbeid med Vol og Andøyposten har avisas journalister deltatt på kurs om Vær varsom-plakaten. Reiserestriksjonene har gjort at ingen i år har tatt kurs på Institutt for journalistikk, Redaktørforeningen eller Landslaget for lokalaviser. 

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vesteraalens Avis har ikke vært innklaget til PFU.

  Vesteraalens Avis ble ikke innklaget til Pressens Faglige Utvalg i 2021 og er heller ikke vurdert av utvalget i konkrete saker.
  Det betyr ikke at Vesteraalens Avis har vært fri for tøffe prioriteringer knyttet til VVP og redaktørplakaten. Vi opplever stadig at både kommunens øverste ledelse og private bedrifter må sees i kortene.
  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Vi i Polarisstiftelsen vil gjerne stimulere ytterligere til den gode etikkrefleksjonen vi vet foregår i mange av Polaris’ mediehus, og som vi vil oppmuntre til å finne plass for. Her er tre sentrale problemstillinger som vi håper det vil være nyttig å reflektere over til årets rapport:

  1. Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Det er ingen motsetning her. Journalistikk er ikke enten eller. Man kan drive både kritisk journalistikk og opplysende journalistikk. Begge behøves i krisetider. Med Vær varsom-plakaten som grunnlag for alt vi gjør, kommer vi langt.

  Det vanskeligste i denne tida har vært at man ikke slipper til kildene. Sykehus, eldrehjem og sjukehjem har vært stengt for besøkende. Det har også i stor grad legevakt, smittesporingsteam og vaksinasjonskontoret vært. I vår kommune har også smittevernlegen og kommuneoverlegen flere ganger gjort seg utilgjengelig og kun kommunisert ut gjennom to av kommunens informasjonsrådgivere. Det er et demokratisk problem, når myndighetene på denne måten monopoliserer retten til informasjon og tilgang på kilder. Dette er noe presseorganisasjonene bør jobbe med opp mot myndighetene, slik at man kan finne ei løsning på dette til neste gang et kommer ei nasjonal krise. 

  Lang verre for oss er det at vi hele tida ligger på etterskudd. Som en ren papiravis med to utgaver i uka, har det vært vanskelig å følge utviklinga, både i smitte og tiltak.

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

  Jeg føler meg like trygg på dette i Polaris som da jeg jobbet i Amedia. Begge konsernene har uavhengighet nedfelt i sine idealer, og sluttet seg til Redaktørplakaten. Problemet er måten styrene er satt sammen på i konsernene. De fylles opp med redaktører og funksjonærer fra ulike bedrifter i konsernet. De fleste sitter i mange styrer og man opererer etter et samlebåndsprinsipp. Får du inn en eller to overivrige sjeler her, som kommer med vel mange gode råd, kan redaktøren føle seg overkjørt. I det perspektivet tror jeg det samme kan skje i en Polaris-avis som i en Amedia-avis.

  Det kunne vært en ide å ta inn et lokalt styremedlem. Både for å styrke den lokale oppslutninga om avisen og for å bryte opp samlebåndstyrene. Der kan lydhørigheten for hverandre noen ganger kan bli litt vel stor. Da er det greit med noen som kommer inn utenfra og har et annet syn på saker enn konsernets utvalgte.

  Jeg har en del frihet til å gjøre egne valg, men de begrenses av avisens økonomi, kompetansen i støtteleddene og konsernets vedtak på høyere plan. Så, svaret er todelt. Ja, man har frihet til å utvikle de redaksjonelle sakene og konseptene man vil, så lenge man holder seg til eierens budsjett. Nei, man har ikke frihet til å modernisere avisen for å henge med i kravene fra lesere og annonsører. Som daglig leder med full frihet ville jeg opprettet nettavis for å holde på abonnentene, rekruttere nye lesere, stoppe annonsørflukten og tilby annonsørene et produkt de vil ha. Har man redaksjonell frihet hvis man ikke har friheten til å bli lest?

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Som en ren papiravis er nok ikke dette så relevant for oss. Vesteraalens Avis er nå med i en eksklusiv klubb av åtte papiraviser i landet. I "Trendanalysen" (Polaris Media 2020: Trender som påvirker mediebransjen) ble det påvist at også de aller eldste leserne bruker like mye tid på sosiale medier som de bruker på papiravisen. 17-24 åringene vet ikke hva en papiravis er. Selv foreldrene deres er for unge til å holde en papiravis. De abonnerer på nettaviser. Vi blir derfor avskåret fra å bruke de unges medier som video, streaming og podcast.

  En fire måneders lang høstkampanje for produktet UNG33 gav fire salg. Det gav ungdom og unge voksne tilgang til e-avisen ut året for kroner 1.

  Forøvrig skriver vi både om ungdomsklubber, ungdomsråd, ungdomspolitikere og barne- og ungdomsidrett.

  Til tross for at vi har en medieklasse i en videregående skole som nærmeste nabo, er det vanskelig å få disse til å jobbe for oss eller ha praksis i avisen. De velger nettavis og mange av dem vil helst jobbe med video.

  Vi har ikke gitt opp denne gruppa likevel, og holder oss alltid med et par frilansere fra videregående, men de hentes fra studiespesialiserende.

  Avisen er på flere sosiale medier og jobber der målrettet både mot unge og godt voksne. De unge for å rekruttere dem som frilansere og sommervikarer. De voksne for å få dem inn som abonnenter.

  Legg til i min rapport