Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis, lokalavisa for Rauma, har som målsetting at «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.» 2021 har naturlig nok vært preget av korona. I mai havnet kommunen på ROBEK-lista, og dette har også vært vært synlig nyhetsbildet vårt. Kommunen har arbeidet med omstillinger, da spesielt innenfor helse- og omsorg, og dette har preget debattene. Vi har fulgt åpningen av gondolen og turistene som valfartet til Rauma - også i sommer. Så kom økte strømpriser og nye koronarestriksjoner som farget vårt innhold. Redaksjonen har 4,8 årsverk, og vi gir ut tre papirutgivelser i uka; tirsdager, torsdager og lørdager. Dette gir et høyt produksjonspress i vår lille redaksjon. De ansatte skal ha honnør for å deres innsats og høye produksjonsevne. Gjennom avisa har redaksjonen gitt innbyggere fortløpende nyheter, og muligheten til å komme tettere på det lokale næringsliv og politiske debatter. Vi har tatt fatt på tematikk som kommunenes tjenestetilbud, boligutvikling, kulturliv, idrett og frivillighet. Vi møter nye innbyggere, og finner unike historier. Det er mye som rører seg i lille Rauma. Her har Åndalsnes Avis en viktig samfunnsrolle og posisjon - og hver eneste dag jobber vi for å ivareta denne oppgaven på best mulig måte.

Driva

Driva har hovedkontor i Alti-sentret på Sunndalsøra med avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Som i alle mediehus er det koronapandemien som har dominert spaltene også i Driva. Vi har brukt betydelige redaksjonelle ressurser på å dekke de lokale konsekvensene av pandemien. Stengte skoler med hjemmeundervisning har skapt utfordringer, men har vært løst på en god måte. Driva har fulgt opp med redaksjonelle saker.

Dølen

Vi i Dølen, lokalavisa for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, har lagt bak oss nok et år der vi har opplevd økning i abonnenter og stor digital vekst. Det betyr mye for oss å ha mottatt priser også i 2021, noe som beviser for oss at jobben vi gjør er god og viktig. I 2021 ble vi kåra til Årets lokalavis, vi fikk prisen Årets digitale satsing, og vi mottok Årets journalistpris. Vi har jobba mye med å videreutvikle oss for å bli ei lokalavis for nye og yngre abonnenter. I 2021 har vi hatt mange direktesendinger og ellers hatt en spesiell satsing på levende bilder. Dølen-TV har blitt et kjent begrep i lokalsamfunnet. Vi har også vært en del av det største journalistiske samarbeidsprosjektet som er gjennomført noen gang, sammen med NRK og over 60 andre lokalaviser. Vi i Dølen var den avisa av alle som lagde mest saker i dette prosjektet, Den store folkevandringa. Gjennom dette har vi satt et særlig søkelys på distrikta sine utfordringer i framtida, spesielt når det gjelder tilgang på helsepersonell, som sjukepleiere og fastleger. Vi har også skrevet om fraflytting, tilflytting, og ikke minst synliggjort hvor viktig innvandring er for å opprettholde folketallet.

Vikebladet Vestposten

Nyheitsmessig var 2021 eit år med store kontrastar- og med koronapandemien som fast bakteppe- i Hareid og Ulstein. Vikebladet Vestposten har ein stabil stab som også i 2021 var til stades for å dokumentere kvardagen til innbyggarane i dei to kommunane. I periodar måtte avisa produserast frå heimekontor, på grunn av koronasituasjonen. Det prega naturleg nok mykje av det redaksjonelle arbeidet, for sjølv om vårt dekningsområde var skåna for dei store smitteutbrota, vart svært mange idretts- og kulturarrangement avlyste. 2021 hadde også lokale hendingar som prega nyheitsbildet nasjonalt og internasjonalt: lynnedslaget på fjellet Melshorn som tok to unge liv, og OL-gullet til Karsten Warholm frå Dimna IL. Oppi dette finn du lokalavisa, som skal formidle både sorg og glede.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende ble etablert i 1910, og fylte dermed 111 år i 2021. I 20 av disse årene har Erling Wåge vært ansvarlig redaktør. 2021 ble dermed et spesielt år for Fjordenes Tidende da Erling 30. september hadde sin siste dag på jobb. Hele 34 år hadde han da til sammen tilbrakt bak skrivemaskin og tastatur i avisa som nå dekker kommunene Kinn, Stad, Bremanger og deler av Vanylven. Redaksjonen i Fjordenes Tidende består av fire faste journalister, en redaksjonssjef/journalist og en redaktør. Men alle gjør stort sett alt, og det er viktig for oss at vi deler kunnskap og kompetanse. Gjennom 2021 er vi godt fornøyde med mye. Vi har levert en større gravesak som fikk konsekvenser, vi har laget podkaster og videoreportasjer, vi prøvde oss på livesendinger da vi hadde valgstudio i september, vi feiret digital 17. mai i samarbeid med tre kommuner og vi har streamet lokalfotballen. Og så har vi selvfølgelig lagd magasin, tatt bilder, intervjuet folk og publisert saker på nett og papir. Selv om vi opplever at komplett- og papirabonnentene sakte blir færre, er vi glade for å se at vi klarer å bite fra oss på nett. I 2021 har 718.636 unike brukere stått for 16.158.496 sidevisninger på fjt.no. Samlet for hele året har fjt.no tredje flest unike brukere etter smp.no og rbnett i PMNV, men vi må se oss slått på sidevisninger av Møre-Nytt.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2021 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir normalt ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis gjennom året; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. På grunna av koronapandemien vart motorfestivalen avlyst. Dermed heller ingen temaavis rundt derre arrangementet. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk, i tillegg til fleire frivillige som lagar sendingar på ulike tema, blant anna lokal musikkhistorie.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong «fødsel», med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Fjuken held til i eige avishus i Bismo, har eitt avdelingskontor i Vågå, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.450 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen. Kring 1.100 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som «brevet frå heime».

Møre-Nytt

Korona prega også 2021, men for Møre-Nytt vart det eit nytt godt år. Vårt vesle mediehus har levert eit godt økonomisk resultat, trass i at vi for første gong i moderne tid ikkje har motteke pressestøtte. Det kan vi vere stolte av. Annonseinntektene held seg framleis på eit bra nivå, samstundes som brukarinntektene aukar. Vi haustar og fruktene av ulike effektiviseringstiltak og kostnadskutt dei siste åra. Møre-Nytt står sterkt i lokalsamfunnet. Vi har tett kontakt med lesarane. Dei er kravstore, men og rause, og skal vere glade for det. Banda til lesarane er arvesølvet til Møre-Nytt. Det er viktig å ta vare på, og styrke. Difor legg vi vekt på å levere ei god papiravis, samstundes som vi skal ha eit oppdatert og attraktivt tilbod på nett/mobil. Talet på abonnentar aukar jamnt og trutt. Vi har sterk vekst i lesinga på dei digtale flatene. Dei fleste les sakene våre på mobilen eller nettbrettet, men papiravisa er framleis den berande inntektskjelda, og vil nok vere det komande år også. Vi har stø kurs og god bør. Dermed er i stand til å sette i verk offensive satsingar i 2022, for å styrke den digitale posisjonen. Vi gler oss!

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke skal være det ledende nyhetsmediet i sitt dekningsområde. Vi skal jobbe for å få frem saker som er viktige for vår region, og vi skal utfordre de etablerte maktstrukturene. Vi har en klar ambisjon om å lage granskende og avslørende journalistikk.

Nyss

Nyss vart skipa 1. januar i 2021, då lokalavisa for Stranda, Sunnmøringen, og lokalavisa for Sykkylven, Sykkylvsbladet vart slått saman. Lærekurva har vore svært bratt for dei tilsette. Fleire har slutta på vegen og nye har begynt, noko som har vore utfordrande i seg sjølv. Fire nye journalistar har kome til, og avisa fekk ny redaktør 1. desember 2021. Nyss har fått ein dyktig stab, med journalistar med ulik bakgrunn, noko vi opplever som ein stor styrke. Arbeidsmiljøet er veldig godt og stemninga er prega av ein ny giv.

Sunnmørsposten

Innflytting i nye lokale, opplagsvekst og etablering av kompetansesenter for levande bilete, er tre stikkord for 2021. Stadig fleire les Sunnmørsposten digitalt, og i fjor hadde vi eit gjennomsnitt på 2,5 millionar sidevisingar i veka, noko som er ny rekord. Kva var bra, og kva kunne vi ha gjort betre? Vi ønskjer å vere opne om våre vurderingar, og det er formålet med denne rapporten.

Vigga

2021 har vore et godt år økonomisk for Vigga, med oppgang i annonser og abonnentar. Eg har inntrykk av at avisa har eit godt rykte blant lokalbefolkninga og abonnentar utanfor dekningsområdet.

Vestlandsnytt

Vestlandsnytt er eit mediehus som hovudsakleg dekker kommunane Herøy og Sande på søre Sunnmøre. 2021 var prega av svært varierande aktivitet på alle felt i lokalsamfunnet, i tråd med endringar i smittevernrestriksjonar og smittetrykk under den framleis pågåande pandemien. På dei fleste område representerte likevel 2021 eit lyft i høve til det meir krevjande 2020.

Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i tidlegare Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør. 2021 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet – både vindkraft, val, folkevekst, næringsliv, byggjeboom og ikkje minst korona som har prega oss alle.

Sunnhordland

2021 var året der me alle skulle blir vaksinerte mot covid-19 og feira gjenopning av samfunnet. Men så kom omikron på tampen av året som ein «gamechanger», og i staden blei det nye rundar med restriksjonar. I nyhendebilete lokalt var pandemien i byrjinga av året ein sterk trafikkdrivar. Det same ser me på slutten av året, då smittetala skaut i vêret saman med interessa for nyhende. For redaksjonen har me jobba vidare med det digitale fokuset og arbeidet som me byrja på i 2021. Dette har mellom anna vist seg gjennom harde prioriteringar. I løpet av året har me hatt auka fokus på næringslivssaker som me ser blir godt lest. Hausten 2021 opna fotballlaget til Stord sesongen med ei cupbombe. Me har ut gjennom hausten testa ut streaming av fotball. Denne nye kunnskapen håpar me på å ta med oss vidare til 2022. 2021 har for redaksjonen sin del vore eit år prega av ein svært utfordrande bemanningssituasjon, og sjukdom hos nøkkelpersonell. Trass i utfordringane har me opplevd vekst i den digitale trafikken. Håpet er at me i løpet av første kvartal 2022. vil vera fulltalige og kan satsa vidare med full styrke på god lokaljournalistikk.