Dølen

Vi i Dølen, lokalavisa for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, har lagt bak oss nok et år der vi har opplevd økning i abonnenter og stor digital vekst. Det betyr mye for oss å ha mottatt priser også i 2021, noe som beviser for oss at jobben vi gjør er god og viktig. I 2021 ble vi kåra til Årets lokalavis, vi fikk prisen Årets digitale satsing, og vi mottok Årets journalistpris. Vi har jobba mye med å videreutvikle oss for å bli ei lokalavis for nye og yngre abonnenter. I 2021 har vi hatt mange direktesendinger og ellers hatt en spesiell satsing på levende bilder. Dølen-TV har blitt et kjent begrep i lokalsamfunnet. Vi har også vært en del av det største journalistiske samarbeidsprosjektet som er gjennomført noen gang, sammen med NRK og over 60 andre lokalaviser. Vi i Dølen var den avisa av alle som lagde mest saker i dette prosjektet, Den store folkevandringa. Gjennom dette har vi satt et særlig søkelys på distrikta sine utfordringer i framtida, spesielt når det gjelder tilgang på helsepersonell, som sjukepleiere og fastleger. Vi har også skrevet om fraflytting, tilflytting, og ikke minst synliggjort hvor viktig innvandring er for å opprettholde folketallet.

 Fakta
Samlet opplag 4453
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tone Sidsel Sanden (48)
Kommer ut
Daglige lesere totalt
6000
Daglige brukere på nett
3700
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1600
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 34
 • Antall kommentarer
 • 6
 • Antall innlegg på nett
 • 198
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 270

  Mål og prioriteringer

  Dølen skal være den viktigste nyhetskanalen for folk i Midt-Gudbransdalen. Vi kan kanskje ikke alltid klare å være først, men vi skal være best, når det gjelder. Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal være avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka for å stå fram. Slik vil vi være med på å skape et mer levende lokalsamfunn.

  Dølen skriver mange nære, personlige og sterke historier. Vi kjenner leserne våre, og har god leserkontakt. Vi får folk til å åpne opp og fortelle. Dette er en av våre store styrker, og dette er av de mest leste sakene våre, år etter år. I den digitale tida, der det er krav til hyppig publisering, prøver vi å ta oss tid til å gå i dybden og prioritere hverdagsgraving. Men det er lett å bli fanga av den hektiske hverdagen, og kravet til mengden produserte saker. For små redaksjoner, som vi i Dølen, er det en utfordring å både skulle levere nok saker til å opprettholde trafikken på nett, og skulle ha ressurser til gravejournalistikk. Uansett ønsker vi å være ei avis som vektlegger kvalitet på journalistikken. 

  I 2021 fortsatte vi satsinga vår på levende bilder gjennom et felles streamingprosjekt, sammen med Vest-Telemark Blad og Firdaposten, som vi har på andre året. Vi har med midler fra Medietilsynet kunnet fortsette å ha en egen video- og streamingansvarlig i 60 prosent stilling. 2021 ble også sterkt prega av restriksjoner og avlysninger av arrangement på grunn av korona. Det medførte at vi ikke fikk sendt så mye direkte som vi hadde planlagt. 

  Vi har hatt stor suksess med å sende direkte fra arrangement på motorsportarenaen. Vi har sendt flere billøp og jobba med å ha god kvalitet, for eksempel ved å benytte flerkameraproduksjon. En av sendingene solgte 85 abonnement! Selv om vi ikke har topplag i fotball, sender vi mye lokalfotball. Dette er også sendinger som blir mye sett. 

  Dølen skal være et nyhetssted, den viktigste kilden til siste nytt. Vi skal være nære, viktige for folk i hverdagen, og vi skal underholde. 

  Vi er opptatt av å ha bredde i kildene våre, med særskilt søkelys på å ha ungdom med i spaltene. Dølen ønsker å ha en ung profil på avisa. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen skal være nærme folk, og engasjere seg for at Midtdalen skal bli et godt sted å leve. Det handler om å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi er sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. Gjennom hele 2021 hadde vi flere slike sterke historier, som skapte mye engasjement. 

  Vi er opptatt av å nå de unge, og få yngre lesere til å bruke lokalavisa som nyhetskilde. Derfor er det alltid prioritet for oss å ha unge kilder i sakene, og være tilstede der ungdom er, for eksempel ved å sende direkte fra fotballkamper og motorsport. 

  Vi har i 2021 være med på å sette dagsorden ved å drive hverdagsgraving. Vi har tatt tak i kritikkverdige forhold. Ett eksempel er legevaktordning og plassering av sjukebil. Det ble i fjor beslutta at legevaktordninga Fronsvakta, som besto i vaktordning for fronskommunene på kveld- og nattetid, ble lagt ned. Det innebærer at alle i fra Midt-Gudbrandsdalen må reise til Lillehammer i dette tidspunktet. Vi fulgte opp denne saken, blant annet med intervju med en småbarnsfamilie. Vi skrev også om flytting av sjukebil fra Nord- og Sør-Fron til nabokommunen Sel. Dette var en sak som det ikke fantes noe saksdokument på, eller et vedtak i noen møteprotokoller hos Sykehuset Innlandet. Da vi tok saken opp, viste deg seg at heller ikke kommunene, eller ordførerne, visste om dette vedtaket, som resulterte i en mindre sjukebil stasjonert her. 

  I 2021 jobba vi med innhold som baserte seg på alt materiale som lå i portalen vi fikk tilgang til i prosjektet Den store folkevandringa (samarbeid med NRK og over 60 andre lokalaviser). Vi skrev saker om folketallsutvikling, der vi kunne publisere statistikk på, ikke bare hvor mange som flytter fra vårt område, men også hvor de flytter til. Vi gjorde mange intervju med folk som har flytta til våre kommuner, og med flere som har valgt å flytte tilbake hit. Vi prata også med studenter og med folk som har flytta, og ikke ønsker å komme tilbake. 

  Vi har satt søkelyset på utfordringene knyttet til eldreomsorg og helsetjenester, både de kommunen har i dag, men også de som vil møte oss i framtida. Mangelen på fastleger er et stort problem. Dette lagde vi flere saker på. Vi har også skrevet om sjukepleiermangel og sett på hvordan den hjemmebaserte eldreomsorgen kan komme til å bli i årene framover. Vi så også på alderssammensetningen på sjukepleiere i kommunene, og fant ut at det kun var 12 av 103 er under 30 år. En kommunedirektør uttalte at han ikke tror det vil være mulig for kommunen å gi tilbud til alle som bor i grisgrendte strøk hjemmetjenester i framtida, men at de vil bli nødt til å flytte til sentrum. Dette belyste vi med flere saker, også med video, der vi var med en i hjemmesjukepleia ut på jobb. Vi prata også med en mann i 60-årene som bor grisgrendt til. 

  Vi har vært opptatt av å få nye kilder inn i spaltene. Vi har i 2021 klart å få innbyggere med utenlandsk bakgrunn mer synlige. Gjennom folkevandringsprosjektet fikk vi synliggjort hvor viktig innvandring er for å opprettholde folketallet. Dette tror vi var ny kunnskap for folk flest. Vi gjorde intervju med flere arbeidsinnvandrere og asylsøkere som har valgt å bosette seg her i området. 

  I tidligere saker, har det kommet fram at det er mye narkotika i omløp, blant annet en del farlig «partydop». En tidligere narkoman tok kontakt med oss og ville fortelle sin historie. Dette ble et nært og ærlig intervju, som berørte mange sterkt. Vi gjorde også intervju med lokal politimann, samt en tidligere politimann, som har jobba mye med narkotikaproblematikk. 


  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  1. Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Gjennom hele pandemien har vi flere ganger satt trafikkrekorder på nett. Det er godt å se at flere tyr til lokalavisa for å finne informasjon. Vi ser på det som en viktig rolle å formidle riktig, troverdig og faktabasert informasjon til innbyggeren. Vi har prioritert å holde leserne våre oppdatert på smittetall og lokale smitteverntiltak. Samtidig har vi også lagt vekt på å lage journalistikk og gjennomarbeide gode reportasjer, som både retter kritisk fokus og setter søkelys på relevante problemstillinger. Eksempel på dette er at vi har kartlagt hvor mange av ansatte i eldreomsorgen som ikke er vaksinert, og også sett på hvor stor andel av befolkningen som ikke er vaksiner. Våre kommuner ligger høyt på statistikken over mange uvaksinerte. Dette har skapt mye debatt. Vi har også skrevet mye om hvilke konsekvenser alle tiltakene har fått for folk i vårt område, både næringsliv og mer de sosiale konsekvensene. 

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?  

  Det er en viktig debatt som har gått etter at en redaktør i Amedia trakk seg i 2021. Det er viktig at vi har dette i bakhodet, spesielt med tanke på at vi i dag blir styrt av trafikk, salg og hvilke saker som blir lest og ikke lest. Likevel er det betryggende for meg som redaktør å vite at jeg aldri har opplevd at noen har blanda seg inn i mine prioriteringer og valg. Jeg opplever at styringsretten min som redaktør blir fullt ut respektert, og jeg har aldri opplevd at det har blitt stilt spørsmålstegn ved mine redaksjonelle valg. Vi har de siste årene hatt flere prosjekter, også et graveprosjekt. I 2021 har jeg også jobba med et nytt prosjekt, som vi starter på i januar 2022. I dette etablerer vi en egen grave- og undersøkende gruppe, bestående av to journalister. De skal i et halvt år jobbe med grundig og undersøkende journalistikk. 

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Det å rekruttere nye og yngre lesere, har vært, og er, noe av det vi prioriterer mest å ha søkelyset på. Dette er med oss i bakhodet i «alt» vi foretar oss, og i våre redaksjonelle prioriteringer. Vi har mange unge kilder i sakene våre. Vi skriver om ungdom. Dette er også saker som alltid blir godt lest. Den videregående skolen ligger ikke så langt fra vårt kontor. Vi er ofte der, og følger tett med det elevene og skolen driver med. Ungdom prioriterer vi også med Dølen-TV og direktesendinger. I 2021 fortsatte vi (starta i 2020)  å lage filmserien «Ung døl», små portretter av aktiv ungdom. Vi har også hatt mange direktesendinger som har truffet ungdom. Alle bilsendingene våre involverer mye ungdom; flere lokale deltar i billøpa. Vi har også skrevet mye om bil og ungdom. Vi er mye tilstede på fotballkamper på 16-17 årsnivå, og junior- og seniornivå (der laget består av nesten bare spillere i tidlig 20-åra).  Det er ikke alltid at alle kamper er mye sett, men vi mener at vi bygger merkevaren vår med å være til stede for ungdommene. De synes det er stor stas at lokalavisa sender direkte, og slik får de får et nært forhold til oss i ung alder. Dette tror vi er viktig for å få hanke dem inn som abonnenter senere. 


  Legg til i min rapport

  Årets mest leste saker

  Årets mest leste pluss-artikler:

  Se bilcross direkte fra Vinstra motorsportarena
  Storbrann i et fjøs i Kvam lørdag kveld – dyra ble redda ut
  Etter hundrevis av arbeidstimer har Ole Anton og Linda gitt praktgarden nytt liv
  Mann i midten av 40-åra omkom i MC-ulykke på Vinstra
  Jeg har kjent på skuffelse, frustrasjon og en sorg over å ha mista den jeg var
  For fem år sida klarte midtdølen å komme seg ut av narkotikamisbruket – forteller sin historie for første gang
  Mikael (21) kjøpte gård til 4,8 millioner, men er alt annet enn bortskjemt
  Iver (12) hadde englevakt etter den dramatiske akeulykka
  Etter å ha fått ut de siste dyra, kollapset jeg
  I Libanon tok Tina (32) seg av rikinger på bar, var modell og hadde kjendiskjæreste
  Kvinne stukket med kniv i Kvam – to unge menn pågrepet
  Ane tok over barndomshjemmet og starter i ny jobb
  Topp 25 rikeste under 25 år – frøninger troner på topp
  Familien ble utskjelt av en hyttebeboer på Kvamsfjellet

   

  Topp salg: 

  Se opptak av bilcross på Vinstra motorsportarena
  35 år gammel tok Bente livet sitt. Storesøster Anette vil alltid lure på hvorfor (saken var publisert i 2020)
  Sjekk kjøp og salg av hus, hytter og eiendommer
  I Libanon tok Tina (32) seg av rikinger på bar, var modell og hadde kjendiskjæreste
  På få sekund fekk Ragnar (74) livet endra i dramatisk fall
  Iver (12) hadde englevakt etter det dramatiske akeulykka
  Espen (27) sa opp fast, trygg jobb for å satse på noe eget
  For fem år sida klarte midtdølen å komme seg ut av narkotikamisbruket – forteller sin historie for første gang
  Da søstera vart alvorleg sjuk og døydde, bestemte Solveig seg for å ta kontroll over eige liv
  Natasha (27) hadde en turbulent oppvekst og ble tidlig voksen
  Se stort bildegalleri fra Skåbu fjellmaraton
  Dølen-TV: Se a-lagskampen mellom Fron og Vågå direkte
  Direkte: Se a-lagskampen mellom Heidal og RFFK
  Dølen-TV: Når Hågen (21) kjører hundesleden innover stille fjell, finner han roen
  Se opptak av a-lagskampen mellom Ringebu-Fåvang og Øyer-Tretten

  Linker til noen av de mest sette videoene/streaming: 

  #UngDøl: Hundekjører Hågen

  Direktesending av drifting

  #UngDøl: Celina (14) 

  Dølens turtips

  Førsteklassingenes valg

  A-lagskamp, lokaloppgjør

  Danseutfordringa

  På jakt etter gaupa

   

   

   

   


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I likhet med året før, så ble mange planlagte kurs og konferanser avlyst i 2021. Likevel fikk vi masse faglig påfyll. I prosjektet Den store folkevandringa, var det daglige morgenmøter med Senter for undersøkende journalistikk (Sujo), der saker, viklinger, kilder, prioriteringer, osv., ble diskutert, også sammen med andre lokalavisredaksjoner som deltok. Gjennom hele våren arrangerte også Sujo, sammen med LLA ulike digitale kompetanselunsjer, der det var korte foredrag, i lunsjen, som våre journalister deltok på. I oktober var alle journalistene på konferansen Lokal og digital i Bergen. 

  Priser

  Dølen mottok også i 2021 flere priser. Vi ble på landsmøtet for Landslaget for lokalaviser kåra til Årets lokalavis. Vi mottok også prisen Årets digitale satsing, og Årets journalistpris. Vi fikk også hederlig omtale på Innlandet journalistlag sin prisutdeling. 

  Etikk og presseetiske diskusjoner

  Vi har daglig møter der også etikken og presseetikk diskuteres. Særlig er vi opptatt av dette i større straffesaker vi følger. Vi hadde blant annet en rettssak (ankesak) med en som var tiltalt i en såkalte «dark room» - sak. Det er krevende for ei lokalavis å dekke disse sakene, fordi vi er så nær de berørte i sakene. Her er det mange vurderinger og hensyn og ta stilling til. Hvor detaljert skal en gå? Hvor stort skal det slås opp på framsida? Overskrifter som er ærlige, uten å virke for tabloide. I bakhodet har vi hele tida det ansvaret vi bærer med oss som lokalavis, som er tett på alle involverte. Vi vektlegger i vår redaksjon å diskutere etiske vurderinger fra sak til sak.

  Dette skal vi jobbe med i 2021

  Allerede fra januar starter vi opp et spennende prosjekt: To journalister er ansatt i prosjektstilling fra januar til ut mai, for å utelukkende jobbe med undersøkende journalistikk. Dette er mulig å få til fordi vi har mottatt prosjektmidler fra Medietilsynet.

  Målet for 2021 er å få enda mer kritisk og undersøkende journalistikk, forhåpentligvis også gjennom et litt større prosjekt. 

  Vi skal fortsette å satse på levende bilder. Vi skal publisere en større dokumentarserie om en ung hundekjører som trener mot å delta i Femundløpet. Dette blir en serie på fem episoder.

  Vi skal også i gang med en egen satsing mot innvandrere/asylsøkere, for å få denne gruppen med innbyggere mer synlig i spaltene. Her skal vi også bruke video. 

  Vi har også et mål om å bli et enda bedre og mer aktuelt nyhetssted på nett. Dette skal vi få til ved å blant annet bli mer bevisst på gode rutiner for publisering. Vi har ikke vært flinke til å ha hyppige nok oppdateringer på nett og må bli mer effektive i måten vi jobber på. Vi er svært gode på å ha folk i spaltene våre, men ikke så gode på bolig og næringsliv, f.eks. 

  Selv om fikk mange priser i året som gikk, er vi svært bevisste på å fortsatt utvikle oss og bli ei enda bedre lokalavis.  Tone Sidsel Sanden
  Redaktør og daglig leder
  Dølen


  Legg til i min rapport