Agderposten

I 2021 ble Agderpostens ledermodell endret. Agderposten gikk fra å ha en publisher med overordnet ansvar for alle de ulike A/S, ene til å ha en redaktør og daglig leder-modell. Katrine Lia gikk fra rollen som nyhetsredaktør til sjefredaktør for Agderpostens redaksjon. Det å overta ledelsen av et mediehus hvor redaksjonen i store perioder har sittet på hjemmekontor, har vært en spesiell erfaring. Ved starten av året økte vi takten på våre digitale ambisjoner. Vi hadde som ambisjon å bli bedre på livedekning av hendelser, og omgjorde Agderpostens gamle TV-studio, som ikke hadde vært i bruk på mange år til et podcast-studio. Her har redaksjonen tatt mange steg: Vi har gjennomført live 17. mai-sendinger, live fotballdekning, og vi har utviklet politisk podcast og egne podcast-serier knyttet til krim og politikk i løpet av året som har gått. Det opplever vi å få ekstremt gode tilbakemeldinger på. Det har vært inspirerende for hele redaksjonen å ta nye formater i bruk på denne måten, og vi får også mange tilbakemeldinger på det. Gjennom året har vi også jobbet mye med nye målgrupper i Agderposten – og har hatt et spesielt fokus på familie- og oppvekst som et eget stoffområde. Livefotball har også vært et dekningsområde som har gitt oss nye abonnenter. Vi gjennomførte også livesending fra valgnatta, med redaktører og politiske gjester i studio som fikk gode tilbakemeldinger fra leserne. Vi har også tatt i bruk direktestudio i dekningen av politiske møter og gjennomført nettmøter med tema fra pandemi til strøm. Agderposten har som mål å sette nye digitale rekorder i 2022. Det ga inspirasjon å gå inn i det nye året med nye digitale trafikkrekorder på slutten av 2021.

Fædrelandsvennen

Pandemien gjorde at 2021 ble som en berg og dalbane for alle oss som jobber i Fædrelandsvennen. Det var stengt, åpent, stengt, så en fin sommer, så stengt, så noen fine høstmåneder og så stengt igjen. I likhet med andre arbeidsplasser gjør det noe med arbeidsmiljøet når vi ikke ser hverandre like mye som vi pleier. På tross av dette har imidlertid de viktigste pilene pekt i riktig retning. Det er grunn til å bli imponert over hvordan de ansatte har stått på og taklet skiftende arbeidsforhold også dette året. Vi har oppnådd en fin økning i antall abonnenter, de økonomiske resultatene er bedre enn på mange år og den digitale trafikken setter stadige rekorder. Vårt nyhetsstudio om korona har hatt over 17 millioner sidevisninger og sørget for cirka 1500 nye digitale abonnenter. I månedsskiftet september/oktober startet Håvard Kvalheim som administrerende direktør i Fædrelandsvennen. Vi gikk da tilbake til toledermodell i avisen. Kvalheim er også direktør Polaris Media Sør.

Varden

2021 skulle bli året der pandemien skulle ta slutt, men ble året der den vokste i styrke og preget oss mer enn noen gang. Dette var spesielt tydelig i Grenland, som hadde et særlig høyt smittetrykk og tunge restriksjoner. Dette har åpenbart vært krevende for oss, men også et år der vi har levert viktig informasjon til våre lesere. Vi har stilt spørsmål, pekt på sammenhenger og lagt til rette for debatt. Alle våre ansatte har lagt ned en formidabel innsats, under til dels krevende og skiftende forhold. For 2021 ble et år der det gikk ned, opp og ned igjen. Den samlede korona-dekningen har vært omfattende og viktig for oss, men vi vist fram hvordan det er blitt jukset med EU-kontroller og vi har satt søkelyset på hvordan mobbing påvirker unges hverdag. Vi har avslørt hvordan ordføreren i Skien forsøkte å påvirke den politiske behandlingen av en sak om en tomt hun hadde solgt og hvordan koronaviruset spredde seg i et utbrudd på sykehuset. Vi har sendt fotball- og håndballkamper direkte og vi har publisert flere saker om stigma om alzheimer og selvmord.

Lillesands-Posten

Lillesands-Posten ble etablert i 1870 og er fremdeles distriktets ledende nyhetsformidler. Avisen har hatt jevn vekst de seneste årene og har solid økonomi og sammenhengende opplagsvekst gjennom 15 år før opplagstallene de to siste årene har stabilisert seg rundt 4.000. I 2021 satte avisen ny opplagsrekord med et registrert opplag på 4.476. Avisen kommer fortsatt ut med to utgivelser hver uke. Nettavisen er imidlertid etablert og utviklet. I dag har vi flere daglige oppdateringer. I likhet med de fleste andre avisene opplever vi en overgang til rene digitale abonnementer.

Mediehuset Lindesnes

Mediehuset Lindesnes er lokalisert i Mandal, og dekker Lindesnes og Åseral kommuner. Lindesnes kommune består etter kommunesammenslåingen av 23.000 innbyggere, mens Åseral har i overkant av 900 innbyggere. Lindesnes er nummer en-avis i Lindesnes kommune, og ettersom Åseral er en viktig hyttekommune for hele Sørlandet, er også dette en kommune som er geografisk naturlig å dekke for Lindesnes. Mediehuset bestod i 2021 av ti medarbeidere, inklusiv nyhetsleder og redaktør. Petter Emil Wikøren sluttet i stillingen som ansvarlig redaktør i høst, og nyhetsleder Hanne Christine J. N. Borø gikk inn i rollen som konstituert ansvarlig redaktør fra 1. desember. Det er ventet at prosessen med å finne ny ansvarlig redaktør for Lindesnes er avsluttet i februar/mars 2022. Koronarestriksjoner, sykdom og lav bemanning har vært utfordrende for mediehuset gjennom hele 2021. Det har dessverre gitt utslag på journalistikken. Vi har levert gode produkter, og hatt solid nettrafikk gjennom hele året, men vi har ikke hatt ekstra ressurser til å drive fram gravesaker eller lage serier. Det er et mål for 2022.

Vennesla Tidende

Vennesla Tidende rundet i 2020 30 år og dekningsområdet har gjennom alle år vært Vennesla kommune. Vennesla er en kommune i vekst og passerte i 2019 15.000 innbygger. Vekst i kommunen har også gjenspeilet seg i vekst i lokalavisen. Som for de fleste lokale mediehus, har også 2021 vært et utfordrende unntaksår med korona og rullering på hjemmekontor. Likevel har vi oppnådd kraftig digital vekst også i 2021. For første gang passerte vi 30.000 daglige sidevisninger og 5.ooo unike, daglige brukere. Korona har preget nyhetsbildet, men vi har likevel kunnet rydde plass og tid til flere redaksjonelle prosjekter. «Made i Vennesla» er et av dem. Her omtaler vi noen av de mange bedriftene i Vennesla skaper produkter og teknologi som blir sendt ut i den store verden. Et kjærkomment og positivt avbrekk fra alt det koronarelaterte stoffet vi publiserte i 2021.

Prosjektet «Den store folkevandringa» ga mange spennende vinklinger i 2021. Blant annet denne forsiden lørdag 31. juli.

Lister

Lister er regionavisen for Lister-regionen som omfatter kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord. Mediehuset som har 10 ansatte fordelt på 9,4 redaksjonelle årsverk, har et digitalt hovedfokus gjennom nettsiden Lister24, men gir i tillegg ut papiravis/ e-avis tre dager i uken. Også 2021 var et innholdsrikt år både redaksjonelt og for bedriften. I september flyttet vi vårt avdelingskontor i Lyngdal inn i moderne og mer egnede lokaler i Lyng-bygget. Lokalet som ble fraflyttet har bedriften leid siden 1960-tallet. Som året før, var 2020 preget av koronapandemien - både i spaltene og i staben, som deler av året har jobbet fra hjemmekontor. Løpende dekning i egen nyhetsfeed og med saker på egen kjøl har til tider gitt høy trafikk på Lister24. Politikk preger alltid valgår - både på reportasjeplass og i meningsspaltene. Valgkvelden leverte vi også ved dette valget fortløpende oppdatering på direktesendt TV. Deltakelsen i samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringen», et tragisk drap, ankesaken etter et bildrap i 2019 og en klønete lokal håndtering av koronastøtteordningen har også preget nyhetsåret 2021 - i tillegg til mange spennende møter med enkeltmennesker i våre lørdagsreportasjer.

Årsrapport 2021

Grimstad Adressetidende ble stiftet i 1856 og er den eldste avistittelen på Sørlandet. Vi er lokalavis i en tradisjonsrik sørlandsby og moderne universitetsby. Kommunen har hatt sammenhengende vekst i folketallet i over 40 år og passerte 24.000 innbyggere i 2021. For oss fortsatte vi jobben med å bli dyktigere digitalt og styrke avisa på nett. Det gjelder både journalistisk og i lesermarkedet. Vi gikk ut av 2020 i koronamodus, og pandemien har preget oss også i 2021. Det har ført til at vi har måttet legge oss senere og stå tidligere opp for å forsyne leserne med aktuell og oppdatert informasjon om pandemiens utvikling lokalt. Interessen for nyheter om dette har ikke avtatt hos oss. Men vi merker at hjemmekontortilværelsen skaper trangere kår for faglige diskusjoner, lagfølelse og umiddelbar ideskaping, som oppstår i et fysisk miljø. Også det journalistiske arbeidet ute – i møte med kilder – har blitt hemmet av smittevernet. Dessuten: Når folk sitter inne, skjer det mindre ute. Innenfor rammene av dette har vi i 2021 prøvd å forbedre oss – som en redaktørstyrt mediekanal som skal levere på samfunnsoppdraget i stort og smått, og dermed bli viktigere for dekningsområdet vårt i Grimstad. Det målet holder vi fast ved.