Agderposten

I 2021 ble Agderpostens ledermodell endret. Agderposten gikk fra å ha en publisher med overordnet ansvar for alle de ulike A/S, ene til å ha en redaktør og daglig leder-modell. Katrine Lia gikk fra rollen som nyhetsredaktør til sjefredaktør for Agderpostens redaksjon. Det å overta ledelsen av et mediehus hvor redaksjonen i store perioder har sittet på hjemmekontor, har vært en spesiell erfaring. Ved starten av året økte vi takten på våre digitale ambisjoner. Vi hadde som ambisjon å bli bedre på livedekning av hendelser, og omgjorde Agderpostens gamle TV-studio, som ikke hadde vært i bruk på mange år til et podcast-studio. Her har redaksjonen tatt mange steg: Vi har gjennomført live 17. mai-sendinger, live fotballdekning, og vi har utviklet politisk podcast og egne podcast-serier knyttet til krim og politikk i løpet av året som har gått. Det opplever vi å få ekstremt gode tilbakemeldinger på. Det har vært inspirerende for hele redaksjonen å ta nye formater i bruk på denne måten, og vi får også mange tilbakemeldinger på det. Gjennom året har vi også jobbet mye med nye målgrupper i Agderposten – og har hatt et spesielt fokus på familie- og oppvekst som et eget stoffområde. Livefotball har også vært et dekningsområde som har gitt oss nye abonnenter. Vi gjennomførte også livesending fra valgnatta, med redaktører og politiske gjester i studio som fikk gode tilbakemeldinger fra leserne. Vi har også tatt i bruk direktestudio i dekningen av politiske møter og gjennomført nettmøter med tema fra pandemi til strøm. Agderposten har som mål å sette nye digitale rekorder i 2022. Det ga inspirasjon å gå inn i det nye året med nye digitale trafikkrekorder på slutten av 2021.

Fakta
Samlet opplag 19338
Utgiversted Arendal
Ansvarlig redaktør Katrine Lia
Aust-Agder
Kommer ut 6 dager - mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
47600
Daglige brukere på nett
31400
Daglige brukere på mobil
26800
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 13530
 • Redaksjonelle årsverk
 • 22
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 253
 • Antall kommentarer
 • 50
 • Antall innlegg på nett
 • 894
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 10
 • Antall kronikker
 • 22
 • Antall leserinnlegg
 • 894

  Mål og prioriteringer

  Agderpostens overordnede redaksjonelle formål er: Vi avdekker, underholder, overrasker og rapporterer om det som skjer når det skjer, som gjør at våre lesere blir lojale abonnenter.

  Det gjør vi ved å øke engasjementet for journalistikken:
  - Forsterker de gode innholdsområdene
  - Gjør folks hverdag enklere
  - Avdekker – journalistikk som setter spor og fører til endring
  - Styrker meningsstoffet

  For å lykkes med dette jobber vi med videreutvikling av redaksjonell innsikt
  - Øke individuell innsikt og læring
  - Øke lesing og økt konvertering pr sak

  I løpet av 2021 tok vi i bruk nye redaksjonelle dashboard for å øke innsikten i eget stoff blant reporterne. Vi har ukentlige evalueringer ift oppfølginger av dette. 

  Legg til i min rapport

  Mediehusets samfunnsrolle

  Agderposten har hatt ambisjoner om å samle leserne rundt viktige hendelser som 17. mai og valget - og gjennomførte livesendinger rundt disse begivenhetene, som samlet mange i 2021. Vår egen "Alta-sak" - hva som skal skje med naturen rundt Raet nasjonalpark utenfor Arendal, er blitt dekket gjennom egen podcast, som har fått mye positiv feedback. Vi har også nådd nye lesergrupper gjennom dekning av lokalfotball live og hatt et spesielt fokus på en ny, viktig målgruppe - "Barn og oppvekst". Smitten har vært dekket - så også konsekvenser av tiltak: Vi har skrevet mye om negative konsekvenser for barn og unge.

  Korona

  Konona har preget Agderpostens dekning også i 2021. Blant våre mest leste saker har mye handlet om korona og smitteutvikling. Vi ser fortsatt at leserinteressen for smitte er stor. Vi har gjennom vår nåværende tekniske løsning ikke hatt en tilfredsstillende løsning for å opprette koronastudio, og har derfor konsentrert oss om å lage gode saker knyttet opp mot dette - hvor vi har hatt som ambisjon å ha god kontakt direkte med kildene, slik at Agderposten har hatt oppdaterte tall på dette ett døgn før MSIS-tall.  

   

  Livesendinger


  Agderposten har gjennomført flere live-sendinger det siste året som har gitt oss både konverteringer og mye positiv feedback fra leserne. I 2021 var det Grete Helgebø og Øystein Bjerkestrand som var programledere for sendingen fra gjestebrygga i Arendal, hvor vi hadde artister og gjester:   Satsing på podcast

  Agderposten har det siste året satset på podcast - som vi har tro på som det lille ekstra, til våre lesere. Spesielt en serie om hva som skjer i naturområdet Hove, et område hvor det er vært mye konflikter det siste året, har gitt oss både verdifull erfaring, det har bygd stolthet i redaksjonen, og mye positiv feedback fra leserne: 

  Barn og oppvekst - hvordan nå yngre lesere?

  Agderposten har satt i gang en egen satsing på barn og oppvekst, som har gitt gode resultater, med tanke på å nå yngre lesere og kvinnelige lesere. Her er det nå dedikerte ressurser som jobber med det. En av våre mest leste saker i 2021 var et resultat av dette fokuset, skrevet av Marie Kalvehagen. Det har også gitt oss mange gode egensaker:   Konsekvenser av smittevern?

  Agderposten har det siste året brukt mye tid på å omtale negative konsekvenser av smitteverntiltakene, spesielt for barn og unge. Det har resultert i en serie artikler det siste året. 

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Agderposten delte ut prisen "Årets navn i 2021" til Jervs trener Arne Sandstø, som vant prisen etter bragden med å ta Grimstad-laget til eliteseriespill i 2022. "Årets navn" er lesernes pris, som årlig skaper stort engasjement i Agderposten. Gjennom ukene avstemningen pågikk ga over 6.000 av Agderpostens lesere gitt sine stemmer i kåringen.

  Arne Sandstø – vinner av Agderpostens kåring av "Årets navn 2021"

  https://www.agderposten.no/sport/arets-navn-i-karantene-med-familien-folk-kommer-til-a-fa-bakoversveis/


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  2021 har vært et unntaksår for ekstern reising og kursing. Vi gjennomførte et tittel-kurs med to av VGs dyktige frontsjefer i slutten av august. Sosialt klarte vi å gjennomføre julebord da det var et smutthull før ny nedstenging mot slutten av året. Men de mange rundene med hjemmekontor har gjort det vanskelig å avvikle fysiske kurs og redaksjonelle samlinger. Her håper vi 2022 vil gi oss bedre muligheter til dette. Vi har stort sett hver dag hatt daglige evalueringsmøter på Slack der både planer for dagen og uken gjennomgås og med evaluering med innspill fra hele redaksjonen. Her er takhøyden stor i diskusjonene om etiske dilemmaer og problemstillinger. Vi har også satset mye på onsdagsmøter som er et ukentlig redaksjonsmøte for digital refleksjon og læring. Vi vil legge til rette for mer utstrakte kompetansehevingstiltak i året som kommer og det er satt av både tid og penger til dette.

  Vi klarte å gjennomføre et digitalt kurs, sammen med to av VGs beste frontsjefer i slutten av august, som var til stor inspirasjon ift titling: 

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Agderposten hadde to behandlede klager i PFU i 2021. Den ene saken dreie seg om identifiserende bilder knyttet opp mot en dødsulykke på E18, publisert i 2020. I denne PFU-saken ble Agderposten felt for bildebruken, if § 4.6. I den andre saken mente PFU at Agderposten hadde opptrådt kritikkverdig ift § punkt 3.2 i forbindelse med en byggesak.

  Legg til i min rapport

  Mest leste saker

  De mest leste sakene i 2021 er:

  Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

  Her er et lite knippe bilder tatt av våre journalister i 2021.

  Ørjans død: 

  Ørjan Helmer Gundersen-Solum ble funnet omkommet i en gruve utenfor Arendal 25. mars 2020. To personer var siktet for drap i saken - før den så ble henlagt. Agderposten møtte foreldrene som fortsatt savner svar på hva som skjedde med sønnen. 

  Hvem er Kitt?

  I forbindelse med NRK Sommerbåten gjestet Arendal, ble Kitt intervjuet av NRK om hva hun synes om byen i et lite videoklipp. I innslaget fremkom det at hun ikke hadde noe sted å bo. Innslaget utløste debatt på sosiale medier, der en del mente at det var feil at en "uteligger" skulle være den som presenterte byen. Men hvem er Kitt. Agderposten fant henne og lagte flere reportasjer om henne. De resulterte i at mange engasjerte seg for å gi henne et godt sted å bo. Dette bildet er tatt i forbindelse med at Kitts gode hjelpere får på plass møblene hun har fått, etter at hun kom på plass i sitt første ordentlige hjem på lenge.  

  k

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  Dekningen av korona har i vårt dekningsområde handlet like mye om dekning av smitteverntiltak som av smitte.

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Svar: Agderposten har under hele pandemien skrevet en rekke lederartikler som problematiserer konsekvenser av smitteverntiltak. Vi har også publisert en rekke debattinnlegg som belyser de negative sidene ved tiltakspolitikken til myndighetene, herunder lokale myndigheter.  Høsten 2021 satte Agderposten søkelyset på konsekvensene av smitteverntiltak for sårbare barn og unge gjennom en serie artikler om pågangen til lokale behandlingsinstitusjoner som følge av pandemien. Gjennom en serie artikler belyste Agderposten det høye antallet henvendelser til APUB, Avdeling for barn og unges psykiske helse, ved Sørlandet sykehus Arendal. Økningen i antall henvendelser, spesielt fra unge jenter, er svært stor. Behandlere ser dette i sammenheng med karantenetiltakene i samme periode. Våren 2020 belyste Agderposten også gjennom flere artikler det strenge regimet for kontakt mellom eldre og pårørende på Arendals sykehjem, og hvordan karanteneregimet ble tolket svært strengt, og hvordan kontakten kun var mulig å opprettholde gjennom et vindu. Vi skrev også om hvordan lokale politiske myndigheter greip inn mot lokale sykehjemsledere som åpnet for å ha kontakt gjennom åpne vinduer. Kort tid etter skrev vi også om en pasient som måtte dø i ensomhet, fordi nærmeste pårørende ble nektet å være til stede på dødsleiet. Vi har også skrevet om ulik karantenepraksis fra kommune til kommune, i forhold til hvordan man praktiserer trafikklysmodellene på skolene. Kommunens kriseledelse har jevnlig hatt møter. Det har vært en utfordring for Agderposten å omtale disse møtene, da de er preget av få møtereferater og manglende skriftlighet. 

   

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?  

  Betydningen av å holde budsjetter og opprettholde en god driftsmargin, har alltid vært en del av sjefredaktørens ansvar. Men nå er det kommersielle presset større også opp mot innholdet, ved at en stadig større del av budsjettet handler om brukerinntekter. Som redaktør får man klare krav om å øke brukerinntektene. Det er i mine øyne en helt selvfølgelig del av det samfunnsoppdraget vi nå skal løse – blir vi ikke lest digitalt, lykkes vi heller ikke med vår journalistikk. Jeg er åpen for at det over tid kan få betydning for prioriteringer over tid. Jeg har ikke opplevd, og tror ikke at redaktørinstituttet utfordres i enkeltsaker.

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Vi har i utgangspunktet få lesere i denne målgruppen i vårt dekningsområde. Arendal er vårt viktigste dekningsområde og er en av få større byer uten høyere utdanning – vi har i første omgang satset hardt på dem som vender hjem etter endt utdanning. Samtidig ser vi eksempelvis at satsing på lokalfotball kan være en inngangsport til å nå yngre lesere. Vi ser også at podcast-satsingene våre kan tiltrekke oss yngre målgrupper.

  Legg til i min rapport