Varden

2021 skulle bli året der pandemien skulle ta slutt, men ble året der den vokste i styrke og preget oss mer enn noen gang. Dette var spesielt tydelig i Grenland, som hadde et særlig høyt smittetrykk og tunge restriksjoner. Dette har åpenbart vært krevende for oss, men også et år der vi har levert viktig informasjon til våre lesere. Vi har stilt spørsmål, pekt på sammenhenger og lagt til rette for debatt. Alle våre ansatte har lagt ned en formidabel innsats, under til dels krevende og skiftende forhold. For 2021 ble et år der det gikk ned, opp og ned igjen. Den samlede korona-dekningen har vært omfattende og viktig for oss, men vi vist fram hvordan det er blitt jukset med EU-kontroller og vi har satt søkelyset på hvordan mobbing påvirker unges hverdag. Vi har avslørt hvordan ordføreren i Skien forsøkte å påvirke den politiske behandlingen av en sak om en tomt hun hadde solgt og hvordan koronaviruset spredde seg i et utbrudd på sykehuset. Vi har sendt fotball- og håndballkamper direkte og vi har publisert flere saker om stigma om alzheimer og selvmord.

Fakta
Samlet opplag 17144
Utgiversted Skien
Ansvarlig redaktør Tom Erik Thorsen
Telemark
Kommer ut 6 dager i uken
Daglige lesere totalt
46800
Daglige brukere på nett
30400
Daglige brukere på mobil
24300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 12500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 30
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 208
 • Antall kommentarer
 • 423
 • Antall innlegg på nett
 • 671
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Vardens klare mål er å ha en nummer én-posisjon i vårt område. Varden skal være Telemarks fremste og viktigste mediehus. Vi skal være først, størst og best på hendelsene i Telemark. Vårt innhold skal forklare, forstå og stille spørsmål. Vi skal legge til rette for debatt og selv være kritiske til de som har makt og gi en stemme til de som trenger det.

  I 2021 har vi lagt ned en omfattende jobb med å revidere strategiene og stake ut kursen for de kommende årene. Vi skal styrke produktet, øke bruken, øke antall abonnenter og skape digital annonsevekst.

  For å oppnå dette må innholdet vi lager skape større engasjement og nå flere og andre målgrupper. En av våre mest markante satsinger i 2021 var direktesendt breddefotball, som kom i gang på høsten. Satsingen ga merkbare resultater og svært gode tilbakemeldinger, og vil bli videreført i 2022.

  I året som gikk ble vi mer «direkte» enn noen gang før; ikke bare sender vi fotball- og håndballkamper direkte, men vi har lansert nyhetsstudio, debattstudio og vi dekket en lang rekke hendelser og arrangementer i sanntid.

  Også 2021 ble sterkt preget av koronapandemien – og dermed også et naturlig satsingsområde for redaksjonen. Den store interessen for Vardens pandemi-relaterte innhold understreker at dette har vært riktig og nødvendig.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Varden publiserte mer enn 12.000 artikler i løpet av året som gikk, inkludert meningsartikler og leserbrev. Dekningen av pandemien har, i sum, vært den klart største og mest ressurskrevende saken. 

  Vår største enkeltsatsing i 2021, var å vri vår dekning til å bli mer direkte. Dette skjedde på tre måter:

  1. Direktesending av sport/fotball

  Idretten var stengt ned i store deler av året, men på høsten ble det åpnet for å avvikle kamper i senioridretten igjen. Varden kunne derfor starte sending av breddefotball fra Varden-ligaene (4-7. divisjon for herrer og 3-4. divisjon for kvinner), samt 2. divisjon for kvinner.

  Vi sendte ca. 50 kamper direkte, og opplevde svært god respons på dette - i lesermarkedet og, ikke minst, fra klubbene. Toppfotballen tar mye oppmerksomhet, og har satt bredden i skyggen hva gjelder mediedekningen. Vardens satsing har gitt bredde et løft.

  2. Direktesending fra hendelser

  I tillegg til direktesending har sport, har vi økt satsingen på direktesending av hendelser. Et konkret eksempel på dette, var transporten av en gigantisk trafo gjennom Skien sentrum. Transporten ble dekket med direktesending fra studio, reporter på bakken og drone i lufta. 

  3. Direktedekning av hendelser, debatter og arrangementer

  I løpet av året har vi fått på plass og tatt i bruk ny funksjonalitet for livestudio. Foruten et løpende nyhetsstudio, som rapporterer nyheter direkte og i kortform, har vi livedekket en lang rekke hendelser og kommune- og bystyremøter med verktøyet. Vi har også eksperimentert med debattstudio på aktuelle saker, med stort hell.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Vardens julekringle

  Hvert år i desember deler Vardens redaksjon ut Vardens julekringle. Oppmerksomheten gis til en person, gruppe eller organisasjon som har stått på ekstra, og deles ut på alle "avisdager" i desember. 

  Priser for journalistikken

  Varden mottok i 2021 to tredjeplasser i Telemark Journalistlags journalistpris for disse sakene:

  Barnevernet har gitt opp å hjelpe gutten. Dette er historien bak en 17-åring i fengsel

  Juryens begrunnelse:

  «Dette er sak og en historie som fort kunne fort endt som noen få notiser i avisen. Men her har journalisten gjort det han kunne for å finne ut hvem barnevernet ikke kan hjelpe. Vi får et innblikk i hvordan gutten har havnet i fengsel som så ung. Samtidig som vi får tilgang på hvordan samfunnet prøver å hjelpe, men mislykkes. Som leser setter gutten historie seg fast i bevisstheten i lang tid etterpå og man undrer hva skjer når han slipper ut.»  Stein fra andres siden av jordkloden:

  Juryens begrunnelse:

  «For det første falt juryen for den enkle måten saken ble til; et nysgjerrig blikk på pakkseddelen som lå på gatesteinene i Porsgrunn. Saken om billigsteinen, som politikere har valgt tross lovord om å satse på miljø, har ført til at kommunen må sikre at de ikke kjøper stein der det er brukt slaver er barn i produksjonen. Sakene har også ført til politiske vedtak om å ha miljøregnskap i Bypakke Grenland.»

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  202, med sine restriksjoner og tiltak, ga lite rom for ekstern kompetanseheving gjennom IJ-kurs og deltakelse på eksterne kurs og konferanser.

  Utstrakt bruk av hjemmekontor, færre og tildels fravær av muligheten til å samle redaksjonen har utvilsomt gitt utfordringer når det kommer til å avholde workshops, seminarer og faglige diskusjoner.

  Fravær av muligheten til å samle seg betyr imidlertid ikke at det ikke har vært mulig å drøfte og diskutere innhold og strategi. Gjennom store deler av året er det blitt jobbet med strategi og utvikling. Hele organisasjonen har deltatt i dette arbeidet.

  Det er også en daglig og løpende evaluering av vårt eget innhold på redaksjonens daglige møter. Vardens konkurransesituasjon tilsier at dette ikke bare er ønskelig, men nødvendig. 

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Varden ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for én sak i 2020. Klagen ble gjenstand for forenklet behandling, og førte ikke til fellelse.
  Legg til i min rapport

  Våre mest leste saker i 2021

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra stiftelsen

  1. Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Ja, men det er ikke et motsetningsforhold i å drive folkeopplysning og kritisk journalistikk. Begge deler er snarere blant medienes viktigste oppgaver. 

  I dekningen av pandemien har Varden, i utstrakt grad, bedt om innsyn i dokumenter, korrespondanse og opplysninger som har dannet grunnlaget for tiltakene som er satt inn lokalt. Et konkret eksempel på dette, er vår sak fra mai, der utilstrekkelighet, at den ene prøver og styre over den andre, og mangel på dialog er noen påstandene som haglet fram og tilbake i SMS-utvekslingen mellom ordførerne Robin Kåss i Porsgrunn og Hedda Foss Five i Skien.

  Et annet eksempel, også fra mai, er når Varden kan dokumentere hva som skjedde i kulissene når nasjonale og lokale myndigheter hasteinnførte tiltak. 

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?  

  Som redaktør har jeg aldri opplevd noen form for forsøk på innblanding i redaksjonelle spørsmål, fra konsern eller eiere. Dette er helt uproblematisk, og det er ingen tvil om at det, i Varden, er Vardens redaktør som - til enhver tid - avgjør hvilke saker som publiseres og på hvilken måte og hvordan redaksjonen organiseres.

  Hva gjelder det formgiving på nett, er det naturlig å påpeke at det først og fremst er eksisterende publiseringssystem som angir mulighetene. Disse har vært, og er, begrensede.

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  I 2021 har vår fremste satsing vært å "gå mer direkte", særlig hva gjelder direktesending av fotball og håndball. Vi ser at denne type innhold har appell i yngre lesergrupper. Foruten dette har vi dekket spørsmål som opptar unge. Et konkret eksempel er hvordan ungdommer henges ut og mobbes i sosiale medier.

  Legg til i min rapport